https://religiousopinions.com
Slider Image

Wie was Johannes die Doper van die Bybel?

Johannes die Doper was 'n Joodse voorloper van Jesus wat gelowiges gedoop het vir die naderende koms van die Oordeelsdag. In die Kanonieke Evangelies is Johannes die Doper die bekendmaking van Christus en die Christelike era. Johannes se ouers is Zachariah en Elizabeth (wat die neef van die Maagd Maria genoem word, die moeder van Jesus).

Johannes die Doper, wie se bediening in die vallei van die Jordaanrivier was, het Jesus in die rivier gedoop. Die reg om te doop was die messias, en om te verduidelik waarom Johannes so gedoen het, het hy gesê dat hy slegs met water doop, maar die messias sou met vuur doop.

Johannes die Doper doop mense in die Jordaanrivier

Hier is die gedeelte uit Josephus se Oudhede van die Jode, hoofstuk 18, wat die doop van Johannes die Doper van Jode verklaar en sy dood noem:

' 2. En sommige van die Jode het gedink dat die vernietiging van Herodes se leër van God afkomstig is, en dat dit baie regverdig was as 'n straf vir wat hy teen Johannes gedoen het, wat die Doper genoem is; want Herodes het hom doodgeslaan, wat 'n goeie man was. en die Jode beveel om deugde uit te oefen, sowel as geregtigheid teenoor mekaar, en vroomheid teenoor God, en so om tot die doop te kom; want die was [met water] sou vir hom aanvaarbaar wees as hulle daarvan gebruik maak, nie om die sondes [of die vergifnis] alleen te vernietig nie, maar om die liggaam te suiwer, en tog gedink dat die siel vooraf deeglik gesuiwer was deur geregtigheid. En toe [baie] ander mense in die skare rondom hom gekom het. want hulle was baie opgewonde (of verheug) deur die woorde van Herodes te hoor. Herodes, wat gevrees het dat die groot invloed wat Johannes op die volk gehad het, sou dit in sy mag en neiging om 'n rebellie te bewerkstellig, (want dit lyk asof hulle bereid was om enigiets te doen iets wat hy moet adviseer) het die beste gedink deur hom dood te maak om te oorwin t enige onheil wat hy kan veroorsaak en homself nie in probleme sou bring nie, deur 'n man te spaar wat hom miskien sou bekeer as dit te laat sou wees. Gevolglik is hy, uit Herodes se verdagte humeur, 'n gevangene na Macherus, die genoemde kasteel, gestuur en daar gedood. Die Jode was nou van mening dat die vernietiging van hierdie leër as 'n straf op Herodes gestuur is, en 'n teken van God se misnoeë aan hom. Heilige tekste

Salome Beheads Johannes die Doper

Johannes die Doper het die woede van Herod Antipas of sy niggie Herodias aangerig en is in die gevangenis gesit. Toe Herodias se dogter Salome die hoof van Johannes die Doper vra, is Johannes tereggestel. Hier is die gedeelte uit die King James-weergawe van die Evangelieboek van Matteus:

14: 1 In daardie tyd het Herodes, die tetrarg, gehoor van die roem van Jesus,
14: 2 En aan sy dienaars gesê: Dit is Johannes die Doper; Hy het opgestaan ​​uit die dood; en daarom verskyn kragtige werke in hom.
14: 3 Want Herodes het Johannes aangegryp en hom geboei en in die gevangenis gesit ter wille van Herodias, die vrou van Filippus, sy broer.
14: 4 Want Johannes sê vir hom: Dit is nie wettig om haar te hê nie.
14: 5 En toe hy hom wou doodmaak, het hy die skare gevrees, omdat hulle hom as 'n profeet gereken het.
14: 6 Maar toe Herodes verjaar, het die dogter van Herodias voor hulle gedans en Herodes behaag.
14: 7 Toe belowe hy met 'n eed om haar alles te gee wat sy sou vra.
14: 8 En sy het haar moeder vooraf bevel gegee en gesê: Gee my hier die hoof van die Johannes Doper in 'n laaier.
14: 9 Maar die koning was jammer; maar ter wille van die eed en die wat saam met hom aan tafel was, het hy beveel dat dit aan haar gegee moes word.
14:10 En hy het gestuur en Johannes in die gevangenis onthoof.
14:11 En sy hoof is in 'n laaier gebring en aan die meisie gegee; en sy het dit na haar moeder gebring.
14:12 En sy dissipels het gekom en die liggaam opgeneem en begrawe en gegaan en dit aan Jesus vertel. "
KJV Matteus 14

Antieke bronne oor Johannes die Doper: Die Evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en die Joodse historikus Josephus.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat