https://religiousopinions.com
Slider Image

Wie was die belangrikste profete in die Bybel?

Die Bybel bestaan ​​uit 'n versameling verskillende soorte teks uit verskillende outeurs en tydperke. As gevolg hiervan bevat dit 'n breë spektrum van literêre genres, waaronder die boeke van die wet, wysheidsliteratuur, historiese verhale, die geskrifte van die profete, die evangelies, briewe (briewe) en apokaliptiese profesie. Dit is 'n wonderlike mengsel van prosa, poësie en kragtige verhale .

As geleerdes verwys na die 'profetiese geskrifte' of 'profetiese boeke' in die Bybel, praat hulle van boeke in die Ou Testament wat geskryf is deur profete - mans en vrouens wat deur God gekies is om sy boodskappe aan spesifieke mense en kulture te lewer. spesifieke situasies. Prettige feit, Rigters 4: 4 identifiseer Deborah as 'n profeet, so dit was nie 'n all-boys-klub nie. Die bestudering van die woorde van die profete is 'n belangrike deel van die Judeo-Christelike studies .

Minderjarige en groot profete

Daar was honderde profete wat deur die eeue heen in Israel en ander dele van die antieke wêreld gewoon en gedien het tussen Josua wat die beloofde land (ongeveer 1400 vC) en die lewe van Jesus verower het. Ons weet nie al hulle name nie, en ons weet nie alles wat hulle gedoen het nie, maar 'n paar Skrifgedeeltes help ons om te verstaan ​​dat God 'n groot boodskapper gebruik het om mense te help om sy wil te ken en te verstaan. Soos die een:

Nou was die hongersnood ernstig in Samaria, 3 en Agab het Obadja, sy paleisadministrateur, ontbied. (Obadiah was 'n toegewyde gelowige in die Here. 4 Terwyl Jesebel die Here se profete doodgemaak het, het Obadja honderd profete geneem en hulle in twee grotte versteek, vyftig in elk, en hulle voorsien van voedsel en water.)
1 Konings 18: 2-4

Terwyl daar honderde profete was wat gedurende die Ou Testamentiese periode bedien het, is daar slegs 16 profete wat boeke geskryf het wat uiteindelik in die Bybel opgeneem is. Elkeen van die boeke wat hulle geskryf het, is met die naam daarvan genoem; ja, Jesaja het die boek Jesaja geskryf. Die enigste uitsondering is Jeremia, wat die Boek Jeremia en die Klaagliedere geskryf het.

Die profetiese boeke is in twee afdelings verdeel: die Groot Profete en die Klein Profete. Dit beteken nie dat die een stel profete beter of belangriker was as die ander nie. Inteendeel, elke boek in die Groot Profete is lank, terwyl die boeke in die Klein Profete relatief kort is. Die terme "majeur" en "klein" is aanduidings van lengte, nie belangrik nie.

Die klein profete bestaan ​​uit die volgende 11 boeke: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Miga, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sagaria en Maleagi.

Daar is vyf boeke in die Groot Profete.

Die boek Jesaja

As profeet bedien Jesaja van 740 tot 681 vC in die suidelike koninkryk van Israel, wat Juda genoem word nadat die volk Israel onder die regering van Rehoboahm verdeel is. In Jesaja se tyd was Juda vasgevang tussen twee magtige en aggressiewe nasies - Assirië en Egipte. Die nasionale leiers het dus 'n groot deel van hul pogings spandeer om beide bure se guns te probeer kalmeer en te bederf. Jesaja het 'n groot deel van sy boek spandeer om die leiers te kritiseer omdat hulle op mensehulp vertrou het, eerder as om berou te hê oor hul sonde en terug te keer na God.

Dit is interessant dat Jesaja te midde van Juda se politieke en geestelike agteruitgang ook profeties geskryf het oor die toekomstige koms van die Messias - die Een wat God se volk van hul sondes sou red.

Die boek Jeremia

Soos Jesaja, het Jeremia ook 'n profeet vir die suidelike koninkryk van Juda gedien. Hy bedien van 626 tot 585 vC, wat beteken dat hy teenwoordig was tydens die vernietiging van Jerusalem aan die hand van die Babiloniërs in 585 vC. Daarom was baie van Jeremia se geskrifte dringende oproepe om die Israeliete om hul sondes te bekeer en die komende oordeel te vermy. Ongelukkig is hy grotendeels geïgnoreer. Juda het sy geestelike agteruitgang voortgesit en is in ballingskap na Babilonië gevange geneem.

Die Boek van Klaagliedere

Die boek van klaagliedere is ook geskryf deur Jeremia, 'n reeks van vyf gedigte wat opgeneem is na die vernietiging van Jerusalem. Die belangrikste temas van die boek behels dus uitdrukking van hartseer en verdriet weens die geestelike agteruitgang en fisieke oordeel van Juda. Maar die boek bevat ook 'n sterk draad van hoop - spesifiek die vertroue van die profeet in God se beloftes van toekomstige goedheid en genade ten spyte van huidige probleme.

Die boek Esegiël

As 'n gerespekteerde priester in Jerusalem is Esegiël in 597 vC deur die Babiloniërs in ballingskap weggevoer (dit was die eerste golf van die Babiloniërs se verowerings; hulle het uiteindelik 11 jaar later in 586 vernietig.) Esegiël het dus as profeet gedien vir die Jode wat in ballingskap in ballingskap gebly het. Babilon. Sy geskrifte dek drie hooftemas: 1) die komende vernietiging van Jerusalem, 2) toekomstige oordeel vir die mense van Juda as gevolg van hul voortgesette rebellie teen God, en 3) die toekomstige herstel van Jerusalem, nadat die Jode se tyd van ballingskap tot 'n einde gekom het einde.

Die boek Daniël

Soos Esegiël, is Daniël ook in ballingskap in ballingskap weggevoer. Benewens die dien as profeet van God, was Daniel ook 'n bekwame bestuurder. In werklikheid was hy so goed dat hy in die hof van vier verskillende konings in Babilon gedien het. Daniel se geskrifte is 'n kombinasie van geskiedenis en apokaliptiese visies. Gesamentlik openbaar hulle 'n God wat volkome in beheer is van die geskiedenis, insluitend mense, nasies en selfs tyd self.

Wat is volksgodsdiens?  Definisie en voorbeelde

Wat is volksgodsdiens? Definisie en voorbeelde

Godsdiens in Thailand

Godsdiens in Thailand

8 Christelike omgewingsorganisasies

8 Christelike omgewingsorganisasies