https://religiousopinions.com
Slider Image

Wysheid Bybelverse

Die Bybel sê in Spreuke 4: 6-7, "Moenie die wysheid verlaat nie, en sy sal jou beskerm; sy moet haar liefhê, en sy sal oor jou waak. Die wysheid is uiters hoog; kry daarom wysheid. Al kos dit alles wat jy het, kry begrip . "

Almal van ons kan 'n beskermengel gebruik om oor ons te waak. As ons weet dat wysheid as beskerming beskikbaar is, kan u 'n bietjie tyd spandeer aan Bybelvers oor wysheid. Hierdie versameling is hier saamgestel om u vinnig te help om wysheid en begrip te verkry deur God se Woord oor die onderwerp te bestudeer.

Bybelverse oor wysheid

Job 12:12
Wysheid behoort aan bejaardes, en begrip aan bejaardes. (NLT)

Job 28:28
Kyk, die vrees van die Here, dit is wysheid, en om van die kwaad af te wyk, is verstand. (NV)

Psalm 37:30
Die goddelike bied goeie raad; hulle leer reg van verkeerd. (NLT)

Psalm 107: 43
Wie verstandig is, moet let op hierdie dinge en let op die groot liefde van die HERE. (NIV)

Psalm 111: 10
Die vrees van die HERE is die begin van die wysheid; almal wat sy bevele volg, het 'n goeie begrip. Aan hom behoort die ewige lof. (NIV)

Spreuke 1: 7
Vrees vir die Here is die fondament van ware kennis, maar dwase verag wysheid en dissipline. (NLT)

Spreuke 3: 7
Moenie wys wees in u eie oë nie; vrees die HERE en vermy die kwaad. (NIV)

Spreuke 4: 6-7
Moenie wysheid verlaat nie, en sy sal jou beskerm; hou van haar, en sy sal oor jou waak. Wysheid is oppermagtig; kry daarom wysheid. Alhoewel dit alles kos wat u het, moet u begrip kry. (NIV)

Spreuke 10:13
Wysheid word gevind op die lippe van die verstandige, maar 'n roede is vir die rug van die verstandige. (NV)

Spreuke 10:19
As woorde baie is, is die sonde nie afwesig nie, maar hy wat sy tong vashou, is wys. (NIV)

Spreuke 11: 2
As trots kom, dan kom skande, maar met nederigheid kom wysheid. (NIV)

Spreuke 11:30
Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele wen, is wys. (NIV)

Spreuke 12:18
Roekelose woorde steek deur soos 'n swaard, maar die tong van die wyse bring genesing. (NIV)

Spreuke 13: 1
'N Wyse seun luister na die opdrag van sy vader, maar 'n bespotting luister nie na teregwysing nie. (NIV)

Spreuke 13:10
Pride broei net stryd, maar wysheid word gevind by diegene wat advies neem. (NIV)

Spreuke 14: 1
Die wyse vrou bou haar huis, maar met haar eie hande skeur die dwaas haar. (NIV)

Spreuke 14: 6
Die spotter soek wysheid en vind niks nie, maar kennis kan maklik beoordeel word. (NIV)

Spreuke 14: 8
Die wysheid van die verstandiges is om hul weë na te dink, maar die dwaasheid van die dwase is misleiding. (NIV)

Spreuke 14:33
Wysheid rus in die hart van hom wat begrip het, maar wat in die hart van die dwase is, word bekend gemaak. (NV)

Spreuke 15:24
Die lewenspad lei opwaarts vir die wyse om te keer dat hy na die graf afdaal. (NIV)

Spreuke 15:31
Hy wat luister na 'n lewegewende teregwysing, sal tuis wees onder die wyse. (NIV)

Spreuke 16:16
Hoeveel beter is om wysheid te kry as goud, om verstand te kies eerder as silwer! (NIV)

Spreuke 17:24
'N Verstandige man hou wysheid in die gesig, maar die oë van 'n dwaas dwaal na die uithoeke van die aarde. (NIV)

Spreuke 18: 4
Die woorde van die mond van 'n man is diep waters, maar die fontein van wysheid is 'n borrelende spruit. (NIV)

Spreuke 19:11
Sinvolle mense beheer hul humeur; hulle verdien respek deur oortredings te sien. (NLT)

Spreuke 19:20
Luister na raad en aanvaar onderrig, en op die ou end sal u wys wees. (NIV)

Spreuke 20: 1
Wyn is 'n bespotting en bier 'n braaier; wie deur hulle afgedwaal word, is nie wys nie. (NIV)

Spreuke 24:14
Weet ook dat wysheid lief is vir u siel; as u dit vind, is daar 'n toekomstige hoop vir u, en u hoop sal nie afgesny word nie. (NIV)

Spreuke 29:11
Die dwaas gee volle toorn aan sy woede, maar 'n wyse man hou homself onder beheer. (NIV)

Spreuke 29:15
Om 'n kind te dissiplineer, produseer wysheid, maar 'n moeder word deur 'n ongedissiplineerde kind beskaam. (NLT)

Prediker 2:13
Ek het gedink Wysheid is beter as dwaasheid, net soos lig beter is as duisternis. ”(NLT)

Prediker 2:26
Aan die man wat hom behaag, gee God wysheid, kennis en geluk, maar aan die sondaar gee hy die taak om rykdom te versamel en op te berg om dit oor te gee aan diegene wat God behaag. (NIV)

Prediker 7:12
Want wysheid is 'n verweer, aangesien geld 'n verweer is, maar die uitnemendheid van kennis is dat wysheid die lewe gee aan die wat dit besit. (NV)

Prediker 8: 1
Wysheid verhelder 'n man se gesig en verander die harde voorkoms daarvan. (NIV)

Prediker 10: 2
Die hart van die wyse neig na regs, maar die hart van die dwaas na links. (NIV)

1 Korintiërs 1:18
Want die kruisboodskap is dwaasheid vir diegene wat vergaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. (NIV)

1 Korintiërs 1: 19-21
Want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse verwoes, en die slimheid van die slimes sal ek ter syde stel. Waar is die wyse man? Waar is die skrywer? Waar is die debatteerder van hierdie tyd? Het God nie die wysheid van die wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien die wêreld deur die wysheid van God God nie leer ken het nie, was God welbehaaglik deur die dwaasheid van die boodskap wat verkondig is om die wat glo, te red. (NASB)

1 Korintiërs 1:25
Want die dwaasheid van God is wyser as die wysheid van die mens, en die swakheid van God is sterker as die krag van die mens. (NIV)

1 Korintiërs 1:30
Dit is as gevolg van hom dat u in Christus Jesus is, wat vir ons wysheid geword het van God, dit is ons geregtigheid, heiligheid en verlossing. (NIV)

Kolossense 2: 2-3
My doel is dat hulle van harte aangemoedig en in liefde verenig moet word, sodat hulle die volle rykdom van volkome begrip kan hê, sodat hulle die verborgenheid van God, naamlik Christus, kan ken in wie al die skatte van God verborge is. wysheid en kennis. (NIV)

Jakobus 1: 5
As iemand van u wysheid ontbreek, moet hy God vra, wat vrygewig aan almal gee sonder om foute te vind, en dit sal aan hom gegee word. (NIV)

Jakobus 3:17
Maar die wysheid wat uit die hemel kom, is eerstens suiwer; dan vredeliewend, bedagsaam, onderdanig, vol genade en goeie vrugte, onpartydig en opreg. (NIV)

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Huwelik volgens die Bybel

Huwelik volgens die Bybel

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah