https://religiousopinions.com
Slider Image

Erken Guardian Angels in Islam

In Islam glo mense in beskermengele, maar sê nie tradisionele beskermengelgebede nie. Moslemgelowiges sal egter beskermengele erken voordat hulle tot God bid of hulle sal die Koran- of Hadith-verse oor beskermengele voorspel. Lees meer oor hoe Moslem-gebede beskermengele en verwysings na beskermengele kan insluit in die heilige boeke van Islam.

Groete Guardian Angels

' Assalamu alaykum, ' is 'n algemene Moslem-groet in Arabies, wat beteken 'Vrede vir jou'. Moslems sê dit soms as hulle na hul linker- en regter skouers kyk. Daar word algemeen geglo dat beskermengele op elke skouer lê en dit is gepas om hul beskermengele te erken teenwoordigheid by hulle, terwyl hulle hul daaglikse gebede tot God aanbied. Hierdie geloof spruit direk uit die Koran, die heiligste boek Islam.

"Kyk, twee beskermengele wat aangestel is om 'n man te leer se handelinge leer en let op hulle, een sit aan die regterkant en een aan die linkerkant. Hy spreek nie 'n woord nie, maar daar is 'n bediende deur hom, gereed om dit op te let. . " Koran 50: 17-18

Islamitiese beskermengele

Beskermengele wat op gelowiges se skouers staan, word die Kiraman Katibin genoem. Hierdie engele span werk saam om elke detail uit die lewe van die persoon aan wie God aan hulle opgedra het, noukeurig op te teken: elke gedagte en gevoel in die persoon se gedagtes, elke woord wat die persoon kommunikeer, en elke aksie wat die persoon doen. Die engel op die persoon se regterskouer teken sy of haar goeie besluite aan, terwyl die engel op die linkerskouer kennis neem van sy of haar slegte keuses.

Aan die einde van die wêreld glo Moslems dat al die Kiramin Katibin-engele wat deur die geskiedenis met mense gewerk het, al hul rekords aan God sal voorhou. Of God 'n persoon se siel na 'n ewigheid of na die hel toe stuur, sal dan afhang van wat hul voogengele se rekords toon wat hulle gedink, gekommunikeer en gedoen het tydens hul aardse lewens. Aangesien die engele se rekords so belangrik is, neem Moslems hul teenwoordigheid ernstig op as hulle bid.

Guardian Angels as Beskermers

Tydens toewyding kan Moslems die Koran 13:11, 'n vers oor beskermengele as beskermers, ophaal, "Vir elke persoon is daar engele agtereenvolgens, voor en agter hom: hulle bewaak hom op bevel van Allah."

Hierdie vers beklemtoon 'n belangrike deel van die posbeskrywing van 'n beskermengel: om mense teen gevaar te beskerm. God mag beskermengele stuur om mense te beskerm teen enige vorm van skade: liggaamlik, geestelik, emosioneel of geestelik. Deur hierdie vers uit die Koran te noem, herinner Moslems hulself daaraan dat hulle onder beskermende sorg van kragtige engele is wat volgens God se wil hulle kan beskerm teen liggaamlike skade soos siektes of beserings, geestelike en emosionele skade soos angs en depressie, en geestelike skade wat kan voortspruit uit die teenwoordigheid van die bose in hul lewens.

Beskermengele volgens die profete

Hadiths is 'n versameling van profetiese tradisies wat deur Moslemgeleerdes neergeskryf is. Die Bukhari-hadiths word deur Sunni-Moslems erken as die meeste boekwette na die Koran. Geleerde Muhammad al-Bukhari het die volgende hadith neergeskryf na vele geslagte van mondelinge tradisie.

"Engele maak beurte rondom jou, sommige nag en sommige bedags, en almal kom bymekaar tydens die Fajr- en 'Asr-gebede. Dan gaan diegene wat die hele nag by jou gebly het, op na Allah, wie vra hulle, al weet hy die antwoord beter as hulle oor u: 'Hoe het u my dienaars verlaat?' Hulle antwoord: 'Soos ons gevind het dat hulle bid, het ons hulle laat bid.' ' Bukhari Hadith 10: 530, vertel deur Abu Huraira

Hierdie gedeelte beklemtoon die uiters belangrike belang van gebed vir mense om nader aan God te groei. Beskermengele bid beide vir mense en lewer antwoorde op mense se gebede.

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

Biografie van Justin Martyr

Biografie van Justin Martyr