https://religiousopinions.com
Slider Image

Agnostisisme vir beginners - basiese feite oor agnostisisme en agnostici

Daar is baie agnostisisme op hierdie webwerf vir beginners. Daar is artikels oor wat agnostisisme is, wat agnostisisme nie is nie, en weerleggings van baie populêre mites oor agnostisisme.

Omdat die kennis, behoeftes en misverstande van mense oor tyd sal verander, sal die inligting wat hier aangebied word, ook mettertyd ontwikkel. Laat weet my asb. As u nie iets hier sien wat u moet insluit nie, want meer beginners moet daarvan weet.

Wat Agnostisisme is

Agnostisisme is die afwesigheid van kennis van gode : Alhoewel dit soms metafories gebruik word om 'n gebrek aan toewyding aan te dui ten opsigte van enige gegewe saak, beteken dit dat agnostisisme streng geneem is om nie met sekerheid te weet of daar gode bestaan ​​nie. Dit is die definisie vir agnostisisme in standaard, onverkorte woordeboeke. Vanweë die gebruik van 'gebrek aan toewyding' ander gebiede, skryf baie mense dit ook toe aan die vraag na die bestaan ​​van gode en kom hulle tot die gevolgtrekking dat agnostici "onverbiddelik" is vir enige standpunt oor die bestaan ​​van gode. Dit is 'n fout.

Swak agnostisisme teenoor sterk agnostisisme: Soms word 'n onderskeid getref tussen swak agnostisisme en sterk agnostisisme, 'n analogie van die onderskeid tussen swak ateïsme en sterk ateïsme. 'N Swak agnostikus weier om enige kennis vir hulself op te eis; 'n sterk agnostikus ontken dat enige mens dit moontlik sou weet. Dus sê 'n swak agnostikus: "Ek weet nie of daar gode bestaan ​​of nie." 'N Sterk agnostikus sê: "niemand kan weet of daar gode bestaan ​​of nie."

: 'N Persoon wat selfbewustelik agnosties is, is (of behoort te wees) agnosties om filosofiese redes afgelei van hul epistemologie en hul etiek. 'N Persoon hoef egter nie tegnies genoeg na te dink oor die kwessies om agnosties te wees nie. Hulle hoef nie eers om te gee of daar gode bestaan ​​of nie hulle kan heeltemal apaties wees oor die vraag. Die definisie van agnostisisme hang nie af van 'n persoon se redes vir hul agnostisisme nie

Agnostisisme is versoenbaar met godsdiens : om 'n agnostikus te wees, beteken nie noodwendig dat iemand nie godsdienstig kan wees nie. In 'n mate dat die dogmas van 'n godsdiens insluit dat hy weet dat daar 'n god bestaan, sal dit vir 'n agnostikus moeilik wees om deel te wees van die godsdiens. Dit is algemeen by Westerse godsdienste, wat miskien deel uitmaak van die rede waarom die meeste agnostici in Amerika nie godsdienstige dienste bywoon nie. In sommige godsdienste kan agnostisisme egter 'n belangrike rol speel. Dit gesê, hoewel, agnostisisme self is geen godsdiens nie en kan ook nie 'n godsdiens wees nie, net soos ateïsme en teïsme nie self godsdienste is nie en ook nie godsdienste kan wees nie.

Wat Agnostisisme is nie

Agnostisisme is nie 'n "derde manier" tussen ateïsme en teïsme nie, omdat dit nie onderling uitsluit van ateïsme en teïsme nie. Agnostisisme gaan oor kennis wat 'n aparte geloofsoortuiging is. Agnostisisme is dus versoenbaar met ateïsme en teïsme. U kan 'n agnostiese ateïs of 'n agnostiese teïs wees.

Agnostisisme sit nie net op die heining of 'n versuim om iets aan te doen nie en dit is nie 'n opskorting van die geloof nie. Dit is ook nie die enigste moontlike rasionele opsie nie, anders as wat sommige mense jou kan vertel. Agnostisisme is nie inherent onlogies of rasioneel nie; agnostisisme kan dogmaties en om irrasionele redes gehou word. Daar is niks in agnostisisme wat inherent beter is as ateïsme of teïsme nie.

Oorsprong van Agnostisisme

Agnostiese beelde en idees kan teruggevoer word na die vroegste Griekse filosowe en het selfs 'n rol gespeel in die Westerse teologie. Agnostisisme moet behandel word as 'n gerespekteerde, redelike filosofiese posisie, indien dit om respekvolle redes gehou word. Dit moet nie as 'n gier of as triviaal van die hand gewys word nie.

Die eerste persoon wat die woord "agnostikus" gebruik het, was Thomas Henry Huxley. Huxley beskryf agnostisisme as 'n metode eerder as 'n geloofsbelydenis, en selfs vandag gebruik sommige 'agnostiek' om te beskryf hoe hulle kwessies benader eerder as as standpunt of gevolgtrekking. Robert Green Ingersoll was so 'n heftige voorstander van agnostisisme dat dit nou amper so nou met hom geassosieer word as met Huxley. Volgens Ingersoll is agnostisisme 'n humanistiese benadering tot kennis wat beter is as die tradisionele Christelike benadering.

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Huwelik volgens die Bybel

Huwelik volgens die Bybel

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah