https://religiousopinions.com
Slider Image

Argumente teen die huwelik van gay mense: gay paartjies is onnatuurlik

Die idee dat gay huwelike verkeerd is omdat gay paartjies op een of ander manier onnatuurlik is, word nie gereeld openlik gestel nie, maar hierdie uitgangspunt beïnvloed ander argumente en lê agter baie mense se negatiewe opinies oor homoseksualiteit in die algemeen. Vir die meeste mense is heteroseksuele verhoudings die norm, sowel in die samelewing as in die natuur. Nie-heteronormatiewe verhoudings is dus abnormaal en onnatuurlik; daarom moet hulle nie deur die staat bekragtig word nie en ook nie as 'n vorm van huwelik erken word nie .

Natuur en huwelik

Sulke argumente is oppervlakkig effektief omdat hulle probeer om die mag van oënskynlik neutrale en objektiewe kategorieë soos natuur en natuurlik te benut ter ondersteuning van die een se posisie. Op hierdie manier kan iemand probeer om die beskuldigings van grootmoedigheid en onverdraagsaamheid af te weer, want dit is immers net 'n saak van feitelike waarneming van wat is en nie 'n behoorlike deel van die natuurlike orde is nie en / of wat is op grond van die natuurreg. Dit is nie meer groots of onverdraagsaam as om te sien dat die voorwerp wat val, eerder val as op nie, of dat die pare pas by ander bere eerder as met takbokke.

In werklikheid eindig aansprake oor die natuurlike orde of die natuurwet slegs as maskers vir godsdienstige, politieke of sosiale vooroordele insluitend diegene wat tot die vlak van dwaallerheid styg. Die filosofiese fineer kan soms indrukwekkend wees, maar ons moet nie onder die oppervlak kyk om te verstaan ​​wat die werklike idees en argumente is nie. Een manier om dit te doen is om die nie-so-maklike vraag te stel oor wat bedoel word met natuurlike en unnatural.

'N Algemene en simplistiese betekenis is dat heteroseksuele verhoudings natuurlik is, want dit is wat ons in die natuur vind, terwyl ons homoseksuele verhoudings nie vind nie. Laasgenoemde is dus onnatuurlik en moet nie deur die samelewing bekragtig word nie. Peter Akinola, Anglikaanse aartsbiskop van Nigerië, het 'n perfekte voorbeeld van hierdie houding jeens die natuurlikheid van homoseksualiteit uitgespreek:

Ek kan nie dink aan hoe 'n man in sy sintuie 'n seksuele verhouding met 'n ander man sou hê nie. Selfs in die wêreld van diere honde, koeie, leeus hoor ons nie van sulke dinge nie.

Daar is baie moontlike besware hierteen. Eerstens is die mens natuurlik 'n deel van die natuur, so as mense homoseksuele verhoudings het, is dit dan nie deel van die natuur nie? Tweedens, ons vind nie honde, koeie en leeus wat wettige huwelikskontrakte met mekaar aangaan nie beteken dit dat wettige huwelik as instelling unnatural is en uitgeskakel moet word?

Daardie besware dui op die logiese gebreke in die argument, en onthul dit wat hierbo beskryf is: dit is bloot 'n filosofiese fineer wat op persoonlike vooroordele toegepas word. Net so belangrik is dit egter dat die argument feitelik onwaar is. Homoseksuele aktiwiteite en homoseksuele verhoudings kan in die hele natuur gevind word by honde, koeie, leeus en meer. By sommige spesies is homoseksuele aktiwiteite redelik gereeld en gereeld. Dit beteken dat die argument nie net 'n filosofiese fineer is nie, maar dit is 'n goedkoop en swak toegepaste fineer om mee te begin.

Menslike natuur

Soms kan die argument dat homoseksuele verhoudings en homoseksualiteit unnatural is, bedoel word in die sin dat dit nie regtig vloei uit menslike aard in sy rou toestand nie, onverskrokke deur die beskawing. Vermoedelik is dit veronderstel om te beteken dat as dit nie vir die samelewing rondom ons sou wees nie, niemand gay sou wees nie ons wil net een of ander tyd met die ander persoon omgaan of intieme verhoudings hê met lede van die teenoorgestelde geslag. .

Daar word geen bewyse aangebied om dit te rugsteun nie, selfs nie met vals getuienis nie, soos met die vorige argument. Maar selfs as ons aanvaar dat dit waar is, wat dan? Die blote feit dat mense nie iets sou doen wanneer hulle in 'n natuurstaat buite die beskawingsgrense is nie, is absoluut geen rede om tot die gevolgtrekking te kom dat hulle dit ook nie moet doen as hulle binne die beskawing leef nie. Ons sou nie motors bestuur of rekenaars buite die strukture van beskawings gebruik nie, so moet ons ophou om dit te doen terwyl dit deel is van die samelewing?

Die argument dat homoseksuele verhoudings unnatural is, is dikwels bedoel om die feit te beskryf dat hulle nie tot die skepping van kinders lei en dit nie kan lei tot die natuurlike gevolg van so intieme verhoudings, veral die huwelik. Hierdie argument is ook nie effektief nie, maar elders word die verhouding tussen die huwelik en die grootmaak van kinders elders aangespreek.

Uiteindelik is die homoseksualiteit onnatuurlik ondersteun die saak teen die huwelik van dieselfde geslag, omdat daar in die eerste plek geen duidelike en oortuigende inhoud vir die konsep unnatural bestaan ​​nie. Alles wat beweer dat dit natuurlik is ”, is óf aanneemlik natuurlik, waarskynlik onbelangrik met wat die wette moet wees, of is bloot nie wesenlik vir dit wat as moreel en immoreel beskou moet word nie. Dit is nie toevallig dat wat“ onnatuurlik ”is nie om veroordeel te word deur die godsdienstige of kulturele tradisies van die spreker. Net omdat een of ander eienskap of aktiwiteit nie die norm onder mense is nie, maak dit dit nie unnatural en daarom verkeerd nie.

Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Alles oor die Sikh-familie

Alles oor die Sikh-familie