https://religiousopinions.com
Slider Image

Huwelike wat gereël is, het hul oorsprong in die Vediese periode

Onder die Hindoes word vivaha of huwelik beskou as 'n sarira samskara, dit wil sê sakramente wat die liggaam heilig, wat elke individu in die lewe moet deurmaak. In Indië word huwelike dikwels gelykgestel aan huwelike wat gereël is, veral as gevolg van die sosiale struktuur. Dit is 'n kontroversiële onderwerp wat wyd bespreek word.

As u 'n uitgebreide huwelik met Indië sien en die kompleksiteit en pogings om dit suksesvol te maak, ontleed, wonder u miskien hoe en wanneer hierdie praktyk begin het.

Interessant genoeg het 'n onlangse ondersoek wat deur 'n nagraadse student van die Amity-universiteit, New Delhi gedoen is, die bevinding gebring dat huwelike in Indië gereël het gedurende die Vediese periode van die Indiese geskiedenis. Die seremonie en die instelling van huwelike wat gereël is, het ook in hierdie tyd sy vorm aangeneem.

Die Hindoe Dharmashastras

Volgens die navorsing is daar beweer dat Hindoe-huwelik afgelei is van wette wat geïnterpreteer is in die Dharmashastras of gewyde tekste, wat sy oorsprong het in die Vedas, die oudste dokumente uit die Vediese tydperk. Daarom kan daar gesê word dat huwelike gereël is, wat aanvanklik prominent geword het in die Indiese subkontinent toe die historiese Vediese godsdiens geleidelik plek gemaak het vir die klassieke Hindoeïsme.

Na bewering is hierdie geskrifte geskryf deur manlike Ariese wysmense wat die gebiede oorkant die Indusrivier bewoon het, lank voordat die woord 'Hindoe' met godsdiens verband hou. 'Hindoe' was bloot 'n Persiese woord vir die mense wat oorkant die rivier 'Indus' of 'Indu' gewoon het.

Die wette van Manu Samhita

Dit is bekend dat die Manu Samhita wat in ongeveer 200 vC geskryf is, die huwelikswette, wat selfs vandag gevolg word, neergelê het. Manu, een van die invloedrykste vertolkers van hierdie Skrifte, het die Manu Samhita gedokumenteer. Die wette van Manu of Manava Dharma Shastra word tradisioneel aanvaar as een van die aanvullende wapens van die Vedas, en is een van die standaardboeke in die Hindoe-kanon, waarin die norme van huishoudelike, sosiale en godsdienstige lewe in Indië aangebied word.

Die vier lewensdoelstellings

Hierdie tekste noem die vier hoofdoelstellings van die Hindoe-lewe: Dharma, Artha, Kama en Moksha. Dharma het die harmonie tussen "tydelike belange en geestelike vryheid" voorgestel. Artha verwys na die "verkrygingsinstink en dui op die genot van die rykdom van die mens". Kama het die instinktiewe verteenwoordig en was gekoppel aan die bevrediging van die emosionele, seksuele en estetiese drange van die mens. Moksha het die einde van die lewe en die besef van 'n innerlike spiritualiteit in die mens verteenwoordig.

Die vier lewensfases

Daar word verder genoem dat hierdie vier lewensdoelwitte bereik moes word deur die lewe in vier fases te behartig, naamlik: " bhramacharya, grihastha, vanaspratha, en samnyasa. " Die tweede fase, grihastha, handel oor die huwelik en sluit die doelstellings van dharma, nageslag en seks. Die Vedas en die Smritis het dus 'n outentieke geskrewe basis vir die instelling van die huwelik gegee. Aangesien Vedas en die Manu Samhita die vroegste beskikbare dokument is, kan daar vasgestel word dat die huwelik met hierdie era begin het.

Die vier Hindoe-akteurs

Die wet van Manu het die samelewing in vier rolspelers verdeel: Brahmin, Kshatriya, Vaishya en Sudras. In Indië hang die instandhouding van die kaste-stelsel af van 'n stelsel van gereëlde huwelike. Kaste is 'n belangrike bepaling in 'n gereëlde huwelik. Manu het die moontlikheid van die huwelik met die volgende laer kaste erken as wettige kinders, maar het die huwelik van 'n Ariër met 'n vrou met 'n laer kaste veroordeel. Endogamie ('n reël wat 'n huwelik binne 'n spesifieke groep of verwantskap vereis) was die reël wat die Hindoe-samelewing regeer, omdat daar geglo word dat 'n huwelik buite 'n kaste 'n ernstige rituele besoedeling tot gevolg sou hê.

Hindoe troue

Hindoe-huwelikseremonie is in wese 'n Vediese yajna of 'n vuuroffer, waarin die Ariese gode in die argaïese Indo-Ariese styl ingeroep word. Die primêre getuie van 'n Hindoe-huwelik is die vuurgod of Agni, en volgens wet en tradisie word geen Hindoe-huwelik as volledig beskou nie, tensy in die teenwoordigheid van die Heilige Vuur, en sewe besnydenisse rondom die bruid en die bruidegom daaroor gemaak is. saam. Die Vedas het die ritualistiese belangrikheid van die huweliksbevestiging breedvoerig uiteengesit. Die sewe geloftes van 'n Hindoe-huwelik word ook in die Vediese tekste genoem.

Die 8 vorms van huwelik

Dit was die Vedas wat die agt vorme van huwelike in Hindoeïsme beskryf het: die Brahma, Prajapatya, Arsa, Daiva, Asuras, Gandharva, Rakshasas en Pisaka huwelike. Die eerste vier vorme van huwelike wat saam gekombineer is, kan geklassifiseer word as huwelike wat gereël is omdat hierdie vorms die ouers aktief betrek. Dit is diegene wat oor die bruidegom besluit en die bruid het geen seggenskap in die huwelik nie, kenmerke wat generies is vir die gereelde huwelike wat onder die Hindoes beoefen word.

Rol van astrologie in die huwelik

Hindoes glo in astrologie. Die voornemende egpaar se horoskope moet geanaliseer word en 'gepas' word vir die huwelik. Hindoe-astrologie, 'n stelsel wat uit antieke Indië ontstaan ​​het, is in die Vediese geskrifte deur wyse manne gedokumenteer. Die oorsprong van gereëlde huwelike in Indië en die waardige verlede daarvan kom van die ongelooflike spesifiekheid van die Vediese astrologie.

Die evolusie van gereëlde huwelike was dus 'n geleidelike proses met die oorsprong daarvan in die Vediese periode. Die periode daarvoor, dit wil sê, die Indus Valley Civilization het geen geskrewe skrifte of skrifte wat met hierdie tydperk verband hou nie. Daarom is daar 'n uitgebreide behoefte aan die ontsyfering van die skrif van die Indus-beskawing om 'n idee te hê oor die samelewing en huweliksgebruike van hierdie periode om geleenthede vir verdere navorsing te open.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar