https://religiousopinions.com
Slider Image

Bybelverse oor liefde vir mekaar

Een van God se grootste gebooie is dat ons mekaar goed behandel. Daar is talle Bybelverse oor mekaar lief te hê, net soos God elkeen van ons liefhet.

Bybelse verse oor liefde

Levitikus 19:18
Moenie wraak neem of wraak neem teen 'n mede-Israeliet nie, maar moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here. (NLT)

Hebreërs 10:24
Laat ons dink aan maniere om mekaar te motiveer tot dade van liefde en goeie werke. (NLT)

1 Korintiërs 13: 4-7
Liefde is geduldig en vriendelik. Liefde is nie jaloers of spoggerig of trots nie or of onbeskof. Dit eis nie sy eie weg nie. Dit is nie geïrriteerd nie, en dit hou geen rekord daarvan dat dit onreg aangedoen word nie. Dit verbly hom nie oor ongeregtigheid nie, maar juig elke keer as die waarheid wen. Liefde gee nooit op nie, verloor nooit die geloof nie, is altyd hoopvol en bly deur alle omstandighede. (NLT)

1 Korintiërs 13:13
En nou bly hierdie drie oor: geloof, hoop en liefde. Maar die grootste hiervan is liefde. (NIV)

1 Korintiërs 16:14
Doen alles verlief. (NIV)

1 Timoteus 1: 5
U moet mense leer om opregte liefde te hê, sowel as 'n goeie gewete en ware geloof. (CEV)

1 Petrus 2:17
Respekteer almal, en wees lief vir u Christenbroers en -susters. Vrees God en respekteer die koning. (NLT)

1 Petrus 3: 8
Uiteindelik moet u almal eendragtig wees. Simpatie met mekaar. Wees lief vir mekaar as broers en susters. Wees sagmoedig en hou 'n nederige houding. (NLT)

1 Petrus 4: 8
Die belangrikste van alles, hou aan om liefde vir mekaar te betoon, want liefde bedek 'n menigte sondes. (NLT)

Efesiërs 4:32
Wees liewer barmhartig en barmhartig en vergewe ander, net soos God u vergewe het vanweë Christus. (CEV)

Matteus 19:19
Respekteer u vader en moeder. En wees lief vir ander net soos jy jouself liefhet. (CEV)

1 Tessalonisense 3:12
En mag die Here julle toeneem en oorvloedig maak met mekaar en almal, net soos ons ook met julle doen. (NV)

1 Tessalonisense 5:11
Troos mekaar dan en rig mekaar op, net soos julle ook doen. (NV)

1 Johannes 2: 9-11
Enigiemand wat beweer dat hy in die lig is, maar 'n broer of suster haat, is steeds in die duisternis. Iemand wat hul broer en suster liefhet, leef in die lig, en daar is niks in hulle om hulle te laat struikel nie. Maar iemand wat haat 'n broer of suster is in die duisternis en loop rond in die duisternis. Hulle weet nie waarheen hulle gaan nie, want die duisternis het hulle verblind. (NIV)

1 Johannes 3:11
Want dit is die boodskap wat u van die begin af gehoor het: Ons moet mekaar liefhê. (NIV)

1 Johannes 3:14
Ons weet dat ons van die dood na die lewe oorgegaan het, omdat ons mekaar liefhet. Wie nie liefhet nie, bly in die dood. (NIV)

1 Johannes 3: 16-19
Dit is hoe ons weet wat liefde is: Jesus Christus het sy lewe vir ons afgelê. En ons behoort ons lewens af te lê vir ons broers en susters. As iemand materiële besittings het en 'n broer of suster in nood sien, maar geen jammerte daarvoor het nie, hoe kan die liefde van God dan in daardie persoon wees? Liewe kinders, laat ons dan nie liefhê met woorde of spraak nie, maar met dade en waarheid. . Dit is hoe ons weet dat ons tot die waarheid behoort en hoe ons ons harte in sy teenwoordigheid laat rus. (NIV)

1 Johannes 4:11
Liewe vriende, aangesien God ons so liefgehad het, moet ons ook mekaar liefhê. (NIV)

1 Johannes 4:21
En hy het ons die opdrag gegee: elkeen wat God liefhet, moet ook sy broer en suster liefhê. (NIV)

Johannes 13:34
'N Nuwe gebod gee ek aan julle dat julle mekaar moet liefhê; net soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê. (ESV)

Johannes 15:13
Groter liefde het niemand as dit dat iemand sy lewe vir sy vriende aflê nie. (ESV)

Johannes 15:17
Hierdie dinge beveel ek julle, sodat julle mekaar moet liefhê. (ESV)

Romeine 13: 8-10
U is niemand verskuldig nie, behalwe vir u verpligting om mekaar lief te hê. As u u naaste liefhet, sal u aan die vereistes van die wet van God voldoen. Volgens die gebooie moet u nie egbreek nie. U mag nie moord maak nie. U mag nie steel nie. U moet nie begeer nie . Hierdie and ander sulke gebooie word opgesom in hierdie een gebod: Lief jou naaste soos jouself. Liefde doen geen kwaad aan ander nie, so liefde voldoen aan die vereistes van die wet van God. (NLT)

Romeine 12:10
Wees lief vir mekaar met opregte toegeneentheid, en geniet dit om mekaar te eer. (NLT)

Romeine 12: 15-16
Wees gelukkig met die wat gelukkig is, en ween met die wat ween. Lewe in harmonie met mekaar. Moenie te trots wees om die geselskap van gewone mense te geniet nie. En dink nie jy weet dit alles nie! (NLT)

Filippense 2: 2
Vervul my vreugde deur eendersdenkend te wees, dieselfde liefde te hê, eendragtig, eendragtig te wees. (NV)

Galasiërs 5: 13-14
U, my broers en susters, is geroep om vry te wees. Maar gebruik nie u vryheid om die vlees te geniet nie; dien mekaar liewer nederig in liefde. Vir die hele wet word vervul deur hierdie een opdrag te hou: Lief jou naaste soos jouself. (NIV)

Galasiërs 5:26
Laat ons nie verwaand raak, mekaar uitlok en beny nie. (NIV)

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

8 Christelike omgewingsorganisasies

8 Christelike omgewingsorganisasies