https://religiousopinions.com
Slider Image

Christadelphian oortuigings en praktyke

Christadelphians het verskillende oortuigings wat verskil van tradisionele Christelike denominasies. Hulle verwerp die Drie-eenheidsleer en glo dat Jesus Christus 'n man was. ”Hulle meng nie met ander Christene nie en hou vol dat hulle die waarheid besit en het geen belangstelling in ekumenisme nie. Lede van hierdie godsdiens stem nie, tree nie op vir politieke ampte of voer oorlog aan nie.

Christadelphian Beliefs

doop

Die doop is verpligtend, 'n sigbare demonstrasie van berou en verset. Volgens Christadelphians is die doop die simboliese deelname aan die opoffering en opstanding van Christus, wat lei tot vergewing van sondes.

Bybel

Die 66 boeke van die Bybel is die onfeilbare, "geïnspireerde woord van God." Die Skrif is volledig en voldoende om die manier waarop gered kan word, te leer.

kerk

Die woord "ekklesia" word deur Christadelphians in plaas van kerk gebruik. 'N Griekse woord, dit word gewoonlik "kerk" in Engelse Bybels vertaal. Dit beteken ook ''n volk wat uitgeroep is'. Plaaslike kerke is outonoom. Christadelphians is trots daarop dat hulle geen sentrale beheerliggaam het nie.

geestelikes

Christadelphians het geen betaalde geestelikes nie, en daar is ook nie 'n hiërargiese struktuur in hierdie godsdiens nie. Verkose manlike vrywilligers (genaamd lesende broers, bestuur van broers en voorsittende broeders) lewer dienste op 'n roterende basis. Christadelphians beteken 'Broers in Christus'. Lede spreek mekaar aan as 'Broer' en 'Suster.'

Creed

Christadelphiaanse oortuigings hou by geen geloofsbelydenisse nie; hulle het wel 'n lys van 53 'Gebooie van Christus', meestal uit die Skrifwoorde, maar sommige uit die briewe.

dood

Die siel is nie onsterflik nie. Die dooies is in die 'slaap van die dood', 'n toestand van bewusteloosheid. Gelowiges sal opgewek word met Christus se wederkoms.

Hemel hel

Die hemel sal op 'n herstelde aarde wees, en God sal oor sy volk regeer, en Jerusalem as sy hoofstad. Hel bestaan ​​nie. Gewysigde Christadelphians glo dat die goddelose, of ongereddes, vernietig sal word. Onbewaakte Christadelphians glo dat die 'in Christus' tot die ewige lewe opgewek sal word, terwyl die res bewusteloos in die graf sal bly.

Heilige Gees

Die Heilige Gees is slegs 'n krag van God in Christadelphian oortuigings omdat hulle die Drie-eenheid leerstelling ontken. Hy is nie 'n duidelike persoon nie.

Jesus Christus

Jesus Christus is 'n man, sê Christadelphians, nie God nie. Hy het nie voor sy aardse inkarnasie bestaan ​​nie . Hy was die Seun van God en verlossing vereis aanvaarding van Christus as Here en Verlosser. Christadelphians glo dat hy sedert Jesus se dood nie God kan wees nie, omdat God nie kan sterf nie.

Satan

Christadelphians verwerp die leer van Satan as die bron van die bose. Hulle glo dat God die bron van sowel goed as kwaad is (Jesaja 45: 5-7).

Drie-eenheid

Die Drie-eenheid is onbybels, volgens Christadelphiaanse oortuigings verwerp hulle dit. God is een en bestaan ​​nie in drie persone nie.

Christadelphian Practices

sakramente

Die doop is 'n vereiste vir redding, glo Christadelphians. Lidmate word gedoop deur onderdompeling, op 'n ouderdom van verantwoordbaarheid, en hou 'n onderhoud voor die doop oor die sakrament. Nagmaal, in die vorm van brood en wyn, word tydens die Sondaggedenkdiens gedeel.

Aanbiddingsdienste

Sondagoggenddienste sluit in eredienste, Bybelstudie en 'n preek. Lede deel brood en wyn om die offer van Jesus te onthou en om terug te keer. Sondagskool word voor hierdie gedenkbyeenkoms vir kinders en jong volwassenes gehou. Daarbenewens word 'n middelweeksklas gehou om die Bybel in diepte te bestudeer. Alle vergaderings en seminare word deur leke gehou. Lede vergader in mekaar se huise, soos vroeë Christene, of in gehuurde geboue. 'N Paar kerklike geboue besit.

Stigting van die Christadelphians

Die kerkgenootskap is in 1848 gestig deur Dr. John Thomas (1805-1871), wat uit die dissipels van Christus gebreek het. Thomas was 'n Britse geneesheer en word 'n voltydse evangelis na 'n gevaarlike en angswekkende seereis. Kort nadat die skip, die Marquis van Wellesley, die hawe skoongemaak het, het storms binnegekom.

Die hoofmast en die toppe van twee ander maste het wind gebreek. Op 'n stadium het die skip amper op die grond geloop en 'n dosyn keer teen die onderkant neergestort. Dr Thomas het 'n desperate gebed uitgespreek: "Here, wees my genadig ter wille van Christus."

Op daardie oomblik het die wind geskuif en kon die kaptein die vaartuig van die rotse af wegry. Thomas het toe en daar belowe dat hy nie sal rus voordat hy die waarheid oor God en die lewe ontbloot het nie.

Die skip het weke agter skedule beland, maar veilig. Op 'n volgende reis na Cincinnati, Ohio, ontmoet Dr. Thomas Alexander Campbell, 'n leier in die Restourasiebeweging. Thomas het 'n reisende evangelis geword, maar uiteindelik van die Campbelliete verdeel en nie met Campbell in 'n debat saamgestem nie. Thomas het homself later weer laat herleef en is deur die Campbellites van die hand gesit.

In 1843 ontmoet Thomas William Miller, wat die Sewendedag Adventiste Kerk gestig het. Hulle het ooreengekom oor die wederkoms van Christus en ander leerstellings. Thomas reis na New York en preek 'n reeks preke wat uiteindelik deel geword het van sy boek Elpis Israel, oftewel The Hope of Israel .

Thomas se doel was om terug te keer na die oortuigings en praktyke van die vroeë Christendom. In 1847 is hy weer gedoop. 'N Jaar later het hy na Engeland teruggekeer om te preek en daarna na die Verenigde State teruggekeer. Thomas en sy volgelinge het bekend geword as die Royal Association of Believers.

Tydens die Amerikaanse burgeroorlog moes mense aan 'n erkende godsdienstige groep behoort om gewetensbesware te wees. In 1864 noem dr. John Thomas sy groep Christadelphians, wat 'broeders in Christus' beteken.

Godsdienstige nalatenskap van Dr. John Thomas

Tydens die Burgeroorlog het Thomas nog een van sy belangrikste boeke, Eureka, voltooi wat die boek Openbaring uiteensit. Hy het in 1868 na Engeland teruggekeer na 'n warm ontvangs deur Christadelphians daar.

Op daardie besoek ontmoet hy Robert Roberts, 'n koerantverslaggewer wat 'n Christadelphian geword het na die vorige Britse kruistog van Thomas. Roberts was 'n sterk ondersteuner van Thomas en het uiteindelik die leierskap van die Christadelphians aanvaar.

Nadat hy na Amerika teruggekeer het, het Thomas 'n laaste besoek aan die Christadelphiaanse ekklesias, soos hul gemeentes genoem word. Dr. John Thomas is op 5 Maart 1871 in New Jersey oorlede en is begrawe in Brooklyn, New York.

Thomas het homself nie as 'n profeet beskou nie, net 'n gewone gelowige wat deur intensiewe Bybelstudie na die waarheid gegrawe het. Hy was daarvan oortuig dat die hoofstroom Christelike leerstellings oor die Drie-eenheid, Jesus Christus, die Heilige Gees, verlossing en hemel en hel verkeerd was, en hy het probeer om sy oortuigings te bewys.

Die 50, 000 Christadelphians van vandag word in die Verenigde State, Kanada, Groot-Brittanje en Australië, Sentraal- en Suid-Amerika, Afrika, Oos-Europa en die Stille Oseaanrand aangetref. Hulle hou vas aan die leer van Dr. John Thomas, ontmoet steeds in mekaar se huise en skei hulself van ander Christene. Hulle glo dat hulle die ware Christendom uitleef, soos in die eerste-eeuse kerk.

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat