https://religiousopinions.com
Slider Image

Gevrees en angs: temas en idees in eksistensialistiese denke

Die woorde 'angs' en 'angs' word dikwels deur eksistensialistiese denkers gebruik. Interpretasies wissel, hoewel daar 'n breë definisie vir "eksistensiële gevreesde" is. Dit verwys na die angs wat ons ervaar as ons die ware aard van menslike bestaan ​​besef en die realiteit van die keuses wat ons moet maak.

Angs in eksistensialistiese denke

As 'n algemene beginsel beklemtoon eksistensialistiese filosowe die belangrikheid van sielkundig-kritieke momente waarin basiese waarhede oor die menslike natuur en bestaan ​​op ons neerstort. Dit kan ons vooropvattings ontstel en ons skok tot 'n nuwe lewensbewustheid. Hierdie eksistensiële oomblikke van krisis lei dan tot meer algemene gevoelens van angs, angs of vrees.

Hierdie vrees of angs word gewoonlik nie deur eksistensialiste beskou as noodwendig op enige spesifieke voorwerp gerig nie. Dit is net daar, 'n gevolg van die betekenisloosheid van die menslike bestaan ​​of die leegheid van die heelal. Dit word egter bedink, dit word behandel as 'n universele toestand van die menslike bestaan, onderliggend aan alles rondom ons.

Angs is ‘n Duitse woord wat bloot angs of vrees beteken. In die eksistensiële filosofie het dit die meer spesifieke gevoel van angs of vrees verkry as gevolg van die paradoksale implikasies van menslike vryheid.

Ons staar 'n onsekere toekoms in die gesig en ons moet ons lewens met ons eie keuses vul. Die dubbele probleme van voortdurende keuses en die verantwoordelikheid vir hierdie keuses kan 'n angs in ons veroorsaak.

Standpunte oor angs en menslike natuur

S ren Kierkegaard het die term dread gebruik om die algemene besorgdheid en angs in die mens se lewe te beskryf. Hy het geglo dat vrees in ons ingebou is as 'n middel vir God om ons te roep om 'n verbintenis tot 'n morele en geestelike manier van lewe te maak, ondanks die leemte van betekenisloosheid voor ons. Hy het hierdie leemte in terme van oorspronklike sonde vertolk, maar ander eksistensialiste het verskillende kategorieë gebruik.

Martin Heidegger het die term angst gebruik as verwysingspunt vir die individu se konfrontasie met die onmoontlikheid om betekenis in ’n betekenislose heelal te vind. Hy het ook verwys na 'n rasionele regverdiging vir subjektiewe keuses rakende irrasionele kwessies. Dit was nooit 'n kwessie van sonde vir hom nie, maar hy het soortgelyke kwessies aangespreek.

Dit lyk asof Jean-Paul Sartre die woord nausea. verkies het. Hy gebruik dit om die persoon te beskryf se besef dat die heelal nie net ordelik en rasioneel is nie, maar eerder kontensieus en onvoorspelbaar is. Hy het ook die woord anguish gebruik om die besef te beskryf dat ons mense totale vryheid van keuse het in terme van wat ons kan doen. Hierin is daar geen werklike beperkings op ons nie, behalwe dié wat ons kies om op te lê.

Rasionele vrees en werklikheid

In al hierdie gevalle is die angs, angs, angs, angs en naarheid produkte van die erkenning dat dit wat ons gedink het ons van ons bestaan ​​geweet het, eintlik nie die geval is nie. Ons word geleer om sekere dinge oor die lewe te verwag. Vir die grootste deel kan ons ons lewens aangaan asof daardie verwagtinge geldig is.

Op 'n sekere punt sal die gerasionaliseerde kategorieë waarop ons staatmaak, ons egter op een of ander manier misluk. Ons verstaan ​​dat die heelal net nie soos ons aanvaar het nie. Dit lei tot 'n eksistensiële krisis wat ons dwing om alles wat ons geglo het, te herevalueer. Daar is geen maklike, universele antwoorde op wat in ons lewens aangaan nie, en geen toorkolwers om ons probleme op te los nie.

Die enigste manier waarop dinge gedoen word en die enigste manier waarop ons betekenis of waarde sal hê, is deur ons eie keuses en optrede. Dit is as ons bereid is om hulle te maak en verantwoordelikheid daarvoor te neem. Dit is wat ons uniek menslik maak, wat ons laat uitstaan ​​teenoor die res van die bestaan ​​rondom ons.

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Godsdienste van Brunei

Godsdienste van Brunei

Hoe om 'n tarotkaartsak te maak

Hoe om 'n tarotkaartsak te maak