https://religiousopinions.com
Slider Image

Emmanuel: God met ons is God vir ons

Die alternatiewe spelling vir Emmanuel is Immanuel. Immanuel is die manlike Hebreeuse naam wat beteken: "God is met ons." Dit verskyn twee keer in die Ou Testament en een keer in die Nuwe Testament. Die naam beteken letterlik dat God sy teenwoordigheid by sy volk in verlossing sal demonstreer. Jesus van Nasaret het die betekenis van Emmanuel vervul omdat hy die hemel verlaat het om op aarde te lewe en sy volk te verlos, soos die profeet Jesaja voorspel het:

"Daarom sal die Here self u 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem." (Jesaja 7: 14, ESV)

Emmanuel Kersgebed: God met ons is God vir ons

God van elke volk en volk,
Van die begin van die skepping af
U het u liefde bekend gemaak
Deur die gawe van u Seun
Wie dra die naam Emmanuel, 'God met ons'.

In die volheid van die tyd het die Christus-kind gekom
Om die goeie nuus vir die hele mensdom te wees.

Emmanuel, God woon by ons as een van ons;
Christus, die Woord het vlees gemaak
Het na ons gekom as 'n kwesbare,
Swak en afhanklike baba;
'N God wat honger en dors gehad het,
En verlang na menslike aanraking en toegeneentheid;
'N God wat gekies het om gebore te word
In duisternis en skaamte,
Vir 'n maagd, 'n ongewilde meisie,
Met 'n vuil stal as huis
En 'n geleende krip as bed,
In 'n klein, onbeduidende stad genaamd Bethlehem.

O, Magtige God, van nederige oorsprong,
Christus, die Messias, wat die profete voorspel het,
Jy is op 'n tyd en plek gebore
Waar min mense jou verwelkom het
Of selfs jou herken.

Het ons ook 'n gevoel van vreugde en afwagting verloor?
Wat kan die Christuskind meebring?
Is ons besig met eindelose aktiwiteite,
Word afgelei deur die klatergoud, versierings en geskenke
Besig om voor te berei vir die verjaardag van Christus;
So besig dat daar nie plek in ons rommel lewens is nie
Om Hom te verwelkom as hy kom?

God, gee ons die genade om geduldig en waaksaam te wees
As ons aandagtig kyk, wag en luister.
Sodat ons Christus nie sal mis nie
As hy aan ons deur kom klop.
Verwyder alles wat ons verhinder om te ontvang
Die geskenke wat die Verlosser bring
Vreugde, vrede, geregtigheid, genade, liefde ...
Dit is die geskenke wat ons gaan deel
Met die neergeslaan, die onderdruktes,
Die uitgeworpenes, die swakkes en die weerloses.

Christus, u is die hoop van alle volke,
Die wysheid wat ons leer en lei,
Die wonderlike raadgewer wat bemoedig en troos,
Die Prins van Vrede wat ons ontsteld kalmeer
En rustelose geeste
Verleen aan ons ware innerlike vrede.

Christus, U wat die stralende dagbreek is,
Skyn op diegene wat in duisternis en skaduwees leef,
Verdryf vrese, angs en onsekerhede,
Herstel harte wat koud en ver geword het,
Verlig gedagtes wat donker geword het
Deur hebsug, woede, haat en bitterheid.

Ons onthou diegene wat in skaduwees van 'n marginale bestaan ​​leef,
Ons bid vir haweloses, werkloses en afgedankte,
Diegene wat sukkel om hul lewens bymekaar te hou,
Ons maak gesinne groot, veral die kinders
Wie mag nie ervaar nie
Die vreugde van Kersfeesvierings hierdie seisoen.

Ons bid vir diegene wat alleen woon,
Die weduwees, die weeskinders, die bejaardes,
Die siekes en bedlêend, die trekarbeiders
Vir wie die Christusgebeurtenis miskien geen besondere betekenis het nie.
Soos met die meeste feestye gebeur,
Mag dit nie hul gevoel van verlatenheid en vervreemding verdiep nie.

Christus, U wat die lig van die wêreld is,
Help ons om die warmte van u teenwoordigheid uit te straal.
Stel ons in staat om vrygewig en medelydend van onsself te gee
Deur vreugde, vrede en hoop aan ander te bring.

Terwyl ons wag vir die aanbreek
Van die koms van die Christus-kind,
Ons doen dit met afwagting
Van nuwe en onverwagte uitdagings.
Soos Mary, voel ons die geboortepyne van 'n nuwe era,
'N Nuwe koninkryk wat wag om gebore te word.

Mag ons, soos Maria, met moed gevul word,
Openheid en ontvanklikheid
Om die draers van die Christuskind te wees
Met die ontvangs en voortbring van die Goeie Nuus
Terwyl ons voortgaan om getuies te wees
Van God se waarheid en geregtigheid,
As ons op die pad van vrede stap,
Soos ons versterk word in ons liefde vir Christus
En vir mekaar.

In die woorde van Jesaja:
'Staan op, skyn, want u lig het gekom.
Die heerlikheid van die HERE het op u opgegaan.
Al sal duisternis die aarde oordek
En oor sy mense,
Tog sal die HERE u ewige lig wees. "

Amen.

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Wat beteken dit as u oor slange droom?

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis