https://religiousopinions.com
Slider Image

Josef van Arimathea

Die volg van Jesus Christus was nog altyd gevaarlik, maar dit was veral vir Josef van Arimathea. Hy was 'n prominente lid van die Sanhedrin, die hof wat Jesus tot die dood veroordeel het. Josef het sy reputasie en sy lewe gevaar deur op te staan ​​vir Jesus, maar sy geloof het sy vrees ver oortref.

Vraag vir nadenke

Josef van Arimathea was 'n geheime volgeling van Christus omdat hy die Jode gevrees het, maar na die kruisiging het hy na Pilatus gegaan en met vrymoedigheid na Jesus se liggaam gevra. Josef waag sy reputasie onder die godsdienstige leiers om sy Here 'n behoorlike begrafnis te gee. Toe Josef Jesus se liggaam in sy eie nuwe graf gelê het, het hy groot liefde sowel as groot moed getoon.

Is angs om jou 'n geheime volgeling van Jesus te hou? Sou u reputasie bedreig word as u opstaan ​​in u geloof in Christus? As dit so is, onthou dan Josef van Arimathea. Hy is een van slegs twee godsdienstige leiers van sy dag wat vandag deur Christen-gelowiges vereer en onthou word. Die ander is Nicodemus.

Joseph van Arimathea se prestasies

Josef van Arimathea was 'n hoogs sigbare, gesiene lid van die Sanhedrin, die Joodse raad onder leiding van die hoëpriesters. Die sewentig lede van die Sanhedrin was die rykste en magtigste mans van Jerusalem en die omliggende gebied. Matteus noem Josef ryk, 'n feit wat bevestig word deur sy eienaarskap van 'n graf wat in die rotse gesny is. Die Skrif gee geen aanduiding van wat hy vir 'n bestaan ​​gedoen het nie, maar volgens die ongeoorloofde legende is Josef 'n handelaar in metaalgoed.

Om seker te maak dat Jesus 'n behoorlike begrafnis kry, het Josef van Arimathea vrymoediglik vir Pontius Pilatus gevra om toesig te hou oor Jesus se liggaam. Joseph se begeerte om die dooies behoorlik te begrawe ondanks persoonlike risiko het getoon dat hy 'n toegewyde Jood was. Nie alleen het hy rituele onreinheid gevaar deur die heidense kwartiere in te gaan nie, maar saam met Nicodemus, 'n ander lid van Sanhedrin, het hy homself verder ingevolge die Mosaïese wet besoedel deur 'n lyk aan te raak.

Josef van Arimathea het sy nuwe graf geskenk vir Jesus, waarin hy begrawe sou word. Dit het die profesie in Jesaja 53: 9 vervul: "Hy is 'n graf opgedra by die goddelose en met die rykes in sy dood, hoewel hy geen geweld gedoen het nie en ook nie was daar enige bedrog in sy mond. ' (NIV)

Volgens die Joodse gebruik is Jesus se liggaam gesalf met gekruide olies van mirre en aalwyne, toegedraai met 'n linnedoek om dit te bewaar en in die ongebruikte graf geplaas.

Sterkpunte

Ondanks druk van sy kollegas en die Romeinse heersers het Josef in Jesus geglo. Hy staan ​​met vrymoedigheid op vir sy geloof en vertrou die gevolge vir God.

Die Bybel sê dat Josef 'die koninkryk van God verwag', wat daarop dui dat hy verwag het dat die koninkryk deur Jeus Christus sou kom (Markus 15:43; Lukas 23:51).

Lukas 23:50 noem Josef van Arimathea 'n 'goeie en opregte man'.

Lewenslesse

Soms dra ons geloof in Jesus Christus 'n hoë prys. Hy is ongetwyfeld vermoor deur sy portuurgroep vir die versorging van Jesus se liggaam, maar hy het in elk geval sy geloof gevolg. As u die regte ding vir God doen, kan dit lyding in hierdie lewe meebring, maar dit hou ewige belonings in die volgende lewe.

tuisdorp

As 'n lid van die Sanhedrin sou Josef 'n inwoner van Jerusalem gewees het ten tye van die dood van Jesus, maar hy is gebore en het voorheen in 'n Judese stad met die naam Arimathea gebly. Die wetenskaplikes is verdeeld oor die ligging van Arimathea, maar sommige plaas dit by Ramathaim-Zophim, in die heuwelagtige streek van Efraim, waar die profeet Samuel gebore is.

Verwysings na Josef van Arimathea in die Bybel

Daar word verwys na Josef van Arimathea in Matteus 27:57, Markus 15:43, Lukas 23: 50-52 en Johannes 19:38.

Sleutelverse

Johannes 19: 38-42
Later het Josef van Arimathea Pilatus gevra vir die liggaam van Jesus. Nou was Josef 'n dissipel van Jesus, maar in die geheim omdat hy die Joodse leiers gevrees het. Met Pilatus se toestemming het hy gekom en die lyk weggeneem. Hy is vergesel van Nikodemus, die man wat vroeër in die nag Jesus besoek het. Nikodemus het 'n mengsel van mirre en aalwyne gebring, ongeveer vyf en sewentig pond. Toe hulle die liggaam van Jesus neem, het hulle twee dit met die speserye in linne toegedraai. Dit was in ooreenstemming met die Joodse begrafnis gebruike. Op die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waarin niemand ooit gelê is nie. Omdat dit die Joodse voorbereidingsdag was en omdat die graf naby was, het hulle Jesus daar neergelê. (NIV)

Bronne

  • 'Josef van Arimathea.' newadvent.org. http://www.newadvent.org/cathen/08520a.htm.
  • The New Compact Bible Dictionary. Geredigeer deur T. Alton Bryant.
Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

Huweliksmaal van die Bybelstudiegids vir die Lam

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah