https://religiousopinions.com
Slider Image

Joshua - Getroue volgeling van God

Joshua in die Bybel het in Egipte begin lewe as slaaf onder wrede Egiptiese taakmeesters, maar hy het opgestaan ​​om die leier van Israel te wees deur getroue gehoorsaamheid aan God.

Moses het Hosea, die seun van Nun, sy nuwe naam gegee: Joshua ( Yeshua in Hebreeus), wat beteken "die Here is verlossing." Hierdie naamkeuse was die eerste aanduiding dat Joshua 'n 'tipe' of prentjie was van Jesus Christus, die Messias.

Toe Moses 12 spioene stuur om die land Kanaän te verken, het net Josua en Kaleb, die seun van Jephunneh, geglo dat die Israeliete die land met God se hulp kon verower. Boos, God het die Jode gestuur om vir 40 jaar in die woestyn te dwaal totdat daardie ontroue geslag gesterf het. Van die spioene het net Joshua en Kaleb oorleef.

Voordat die Jode Kanaän binnekom, sterf Moses en word Josua sy opvolger. Spioene is na Jerigo gestuur. Rahab, 'n prostituut, het hulle beskut en hulle daarna gehelp om te ontsnap. Hulle het gesweer om Rahab en haar gesin te beskerm toe hul leër binnegeval het. Om die land binne te kom, moes die Jode die oorstroomde Jordaanrivier oorsteek. Toe die priesters en die Leviete die ark van die verbond in die rivier dra, hou die water op. Hierdie wonder weerspieël die een wat God by die Rooi See gedoen het.

Joshua het God se vreemde instruksies vir die slag van Jerigo gevolg. Ses dae lank het die leër rondom die stad gemarsjeer. Op die sewende dag het hulle sewe keer gemarsjeer, geskree, en die mure het platgeval. Die Israeliete het binnegedring en alle lewende wesens doodgemaak, behalwe Rahab en haar gesin.

Omdat Josua gehoorsaam was, het God 'n ander wonderwerk verrig tydens die slag van Gibeon. Hy het die son 'n hele dag lank in die lug laat staan ​​sodat die Israeliete hul vyande heeltemal kon uitwis.

Onder Josua se godvrugtige leiding het die Israeliete die land Kanaän verower. Josua het 'n gedeelte aan elk van die 12 stamme opgedra. Joshua is op 110-jarige ouderdom oorlede en is begrawe in Timna-Serag op die gebergte van Efraim.

Prestasies van Josua in die Bybel

Gedurende die veertig jaar wat die Joodse volk in die woestyn rondgedwaal het, het Joshua as 'n getroue hulpverlener vir Moses gedien. Van die 12 spioene wat gestuur is om Kanaän te verken, het net Joshua en Kaleb vertroue in God gehad, en slegs die twee het die woestyntoets oorleef om die Beloofde Land binne te gaan. Teen oorweldigende kanse het Joshua die Israelitiese leër gelei in sy verowering van die Beloofde Land. Hy het die land aan die stamme verdeel en hulle 'n tyd lank regeer. Sonder twyfel was Josua se grootste prestasie in die lewe sy onwrikbare lojaliteit en geloof in God.

Sommige Bybelkundiges beskou Josua as 'n Ou-Testamentiese voorstelling of vooruitskouing van Jesus Christus, die beloofde Messias. Wat Moses (wat die wet verteenwoordig het) nie kon doen nie, het Joshua (Yeshua) bereik toe hy die volk van God suksesvol uit die woestyn gelei het om hul vyande te verower en die Beloofde Land binne te gaan. Sy prestasies dui op die voltooide werk van Jesus Christus aan die kruis - die nederlaag van God se vyand, Satan, die vrylating van alle gelowiges van ballingskap tot sonde, en die opening van die weg na die "Beloofde Land" van die ewigheid.

Josua se sterk punte

Terwyl hy Moses gedien het, was Joshua ook 'n oplettende student en het baie by die groot leier geleer. Joshua het geweldige moed getoon, ondanks die groot verantwoordelikheid wat aan hom opgedra is. Hy was 'n briljante militêre bevelvoerder. Joshua was voorspoedig omdat hy God vertrou het met elke aspek van sy lewe.

Joshua se swakhede

Voor die geveg het Joshua God altyd geraadpleeg. Ongelukkig het hy dit nie gedoen toe die mense van Gibeon 'n misleidende vredesverdrag met Israel aangegaan het nie. God het Israel verbied om verdrae met enige land in Kanaän te sluit. As Joshua eers God se leiding gesoek het, sou hy nie hierdie fout begaan het nie.

Lewenslesse

Gehoorsaamheid, geloof en afhanklikheid van God het Josua een van Israel se sterkste leiers gemaak. Hy het vir ons 'n gewaagde voorbeeld gegee om na te volg. Soos ons, word Joshua dikwels deur ander stemme beleër, maar hy het verkies om God te volg, en hy het dit getrou gedoen. Joshua het die Tien Gebooie ernstig opgeneem en die Israeliete beveel om ook by hulle te leef.

Al was Joshua nie volmaak nie, het hy bewys dat 'n lewe van gehoorsaamheid aan God groot voordele oplewer. Sonde het altyd gevolge. As ons volgens God se Woord leef, soos Josua, sal ons God se seëninge ontvang.

tuisdorp

Joshua is in Egipte gebore, waarskynlik in die gebied Gosen, in die noordooste van die Nyl. Hy is 'n slaaf gebore, soos sy mede-Hebreërs.

Verwysings na Josua in die Bybel

Eksodus 17, 24, 32, 33; Numeri, Deuteronomium, Joshua, Rigters 1: 1-2: 23; 1 Samuel 6: 14-18; 1 Kronieke 7:27; Nehemia 8:17; Handelinge 7:45; Hebreërs 4: 7-9.

Beroep

Egiptiese slaaf, persoonlike assistent van Moses, militêre bevelvoerder, leier van Israel.

Stamboom

Vader - non
Stam - Efraim

Sleutelverse

Josua 1: 7
'Wees sterk en baie dapper. Pasop dat u die wet wat my kneg Moses aan u gegee het, moet nakom; moenie van regs of links af draai nie, sodat u kan slaag waar u ook al gaan.' (NIV)

Josua 4:14
Die dag het die Here Josua verhef voor die oë van die hele Israel; en hulle het Hom eerbiedig al die dae van sy lewe, net soos hulle Moses vereer het. (NIV)

Josua 10: 13-14
Die son het in die middel van die lug gestop en vertraag om die hele dag af te gaan. Daar was nog nooit 'n dag soos dit voorheen of sedertdien nie, 'n dag toe die Here na 'n man geluister het. Die Here het beslis vir Israel geveg! (NIV)

Josua 24: 23-24
Josua het dan gesê: "Gooi dan die vreemde gode wat onder julle is, en gee julle harte voor die Here, die God van Israel." En die volk het vir Josua gesê: "Ons sal die Here onse God dien en Hom gehoorsaam wees." (NIV)

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat