https://religiousopinions.com
Slider Image

Maundy Thursday: Oorsprong, gebruik en tradisies

Maundy Thursday is 'n algemene en gewilde naam vir Holy Thursday, die Donderdag vóór die Christelike viering van Easter Sunday. Maundy Thursday kry sy naam van die Latynse woord mandatum, wat “gebod” beteken. Ander name vir hierdie dag sluit in Verbond Donderdag, Groot en Heilige Donderdag, Klein Donderdag en Donderdag van die verborgenhede. Die algemene naam wat op hierdie datum gebruik word, wissel volgens streek en volgens benaming, maar sedert 2017 verwys die literatuur van die Heilige Rooms-Katolieke Kerk na dit as Heilige Donderdag. 'Maundy Thursday' is dan 'n ietwat verouderde term.

Op Maundy Donderdag herdenk die Katolieke Kerk, sowel as 'n paar Protestantse denominasies, die Laaste Avondmaal van Christus, die Verlosser. In die Christelike tradisie was dit die maaltyd waartydens Hy die eucharistie, die massa en die priesteramp alle kerntradisies in die Katolieke Kerk ingestel het. Sedert 1969 is Maundy Thursday die einde van die liturgiese seisoen van die vastyd in die Katolieke Kerk.

Omdat Maundy Thursday altyd die Donderdag voor Paasfees is, en omdat Paasfees self in die kalenderjaar beweeg, beweeg die datum van Maundy Thursday van jaar tot jaar. Dit val egter altyd tussen 19 Maart en 22 April vir die westelike Holy Roman Church. Dit is nie die geval met die Oosters-Ortodokse Kerk wat nie die Gregoriaanse kalender gebruik nie.

Die oorsprong van die termyn

Volgens die Christelike tradisie, ná die einde van die Laaste Avondmaal voor die kruisiging van Jesus, nadat die dissipel Judas vertrek het, het Christus aan die oorblywende dissipels gesê: 'Ek gee julle 'n nuwe gebod: wees lief vir mekaar. Soos ek julle liefgehad het, so moet julle ook mekaar liefhê ”(Johannes 13:34). In Latyn is die woord vir 'n gebod mandatum . Die Latynse term word die Midde-Engelse woord Maundy by wyse van die Ou Franse mande .

Moderne gebruik van die termyn

Die naam Maundy Thursday is deesdae meer algemeen onder Protestante as onder die Katolieke wat geneig is om Heilige Donderdag te gebruik, terwyl Oosterse Katolieke en Oosters-Ortodokse na Maundy Thursday verwys as Groot en Heilige Donderdag .

Maundy Thursday is die eerste dag van die Paasfees Triduum die laaste drie dae van die veertig dae voor die Paasfees. Heilige Donderdag is die hoogtepunt van Holy Week of Passiontide .

Maundy Donderdag tradisies

Die Katolieke Kerk leef die opdrag van Christus uit om mekaar op verskillende maniere lief te hê deur haar tradisies op Maundy Thursday. Die bekendste is die was van voete van leke deur hul priester tydens die Massa van die Nagmaal, wat herinner aan Christus se eie was van die voete van sy dissipels (Johannes 13: 1-11).

Maundy Thursday was ook tradisioneel die dag waarop diegene wat met die Kerk versoen moes word om op Nagmaalsondag Heilige Nagmaal te kon ontvang, van hul sondes vrygestel kon word. En al in die vyfde eeu nC het dit die gewoonte geword dat die biskop die heilige olie of die chrismes vir al die kerke van sy bisdom moes inwy. Hierdie chrism word dwarsdeur die jaar gebruik by doop en bevestiging, maar veral tydens die Paasfees op Heilige Saterdag, wanneer diegene wat hul bekeer tot die Katolisisme in die Kerk verwelkom word.

Groot Donderdag in ander lande en kulture

Soos met die res van die vastetyd en die Paasseisoen, wissel die tradisies rondom Maundy Thursday van land tot land en kultuur tot kultuur, waarvan sommige interessant en verrassend is:

  • In Swede is die viering vermeng met die dag van hekse in folklore kinders kleed aan as hekse op hierdie dag van die Christelike viering.
  • In Bulgarye is dit die dag waarop mense Paaseiers versier .
  • In die Tsjeggiese Republiek Slowakye is tradisioneel maaltye gebaseer op slegs vars groen groente op Maundy Thursday.
  • In die Verenigde Koninkryk was dit eens die gewoonte dat die monarg op Maundy Donderdag die voete van arm mense was. Die tradisie het vandag dat die monarg aalmoese munte gee aan verdienstelike senior burgers.
Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat is die betekenis van die apokalips in die Bybel?

Wat is die betekenis van die apokalips in die Bybel?

Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies