https://religiousopinions.com
Slider Image

Ontmoet Gideon: 'n twyfel deur God opgewek

Gideon, net soos baie van ons, het sy eie vermoëns betwyfel. Hy het soveel nederlae en mislukkings beleef dat hy God selfs nie een keer nie, maar drie keer op die proef gestel het .

In die Bybelverhaal word Gideon dorsgraan in 'n parskuip gebring, 'n kuil in die grond, sodat die verbitterde Midianiete hom nie gesien het nie. God het aan Gideon verskyn as 'n engel en gesê: "Die HERE is met jou, magtige vegter." (Rigters 6:12 NLV)

Gideon antwoord:

"Vergeef my, my heer, maar as die Here met ons is, waarom het dit alles met ons gebeur? Waar is al sy wonders wat ons voorouers ons vertel het toe hulle sê: Het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie? ' Maar nou het die Here ons verlaat en ons in die hand van die Midianiete gegee. ' (Rigters 6:13 NLV)

Die Here het Gideon nog twee keer aangemoedig deur te belowe dat hy by hom sou wees. Toe berei Gideon 'n maaltyd vir die engel voor. Die engel het die vleis en die ongesuurde brode met sy staf aangeraak, en die rots waarop hulle gesit het, het op die vuur gesit en die offer geëet. Volgende het Gideon 'n vlies uitgesit, 'n stuk skaapvel met die wol wat nog vas was, en gevra dat God die vlies oornag met dou moet bedek, maar die grond rondom dit droog moet laat. God het dit gedoen. Uiteindelik het Gideon die Here gevra om die aarde oornag met dou te demp, maar die vlies droog laat. God het dit ook gedoen.

God was geduldig met Gideon omdat hy hom gekies het om die Midianiete te verslaan, wat die land Israel met hul voortdurende strooptogte verarm het. Gideon het 'n groot leër uit die omliggende stamme bymekaargemaak, maar God het hulle getal tot net 300 verminder. Daar sou geen twyfel bestaan ​​dat die oorwinning van die Here kom nie, nie uit die mag van die leër nie.

Daardie nag het Gideon aan elkeen 'n trompet en 'n fakkel in 'n pottebakkerskuur gegee. Op sy sein blaas hulle op hul trompette, breek die flesse om die fakkels te openbaar en skree: ''n Swaard vir die HERE en vir Gideon!' (Rigters 7:20 NLV)

God het veroorsaak dat die vyand paniekerig raak en mekaar aanskakel. Gideon het versterkings uitgeroep en hulle het die stropers agtervolg en hulle vernietig. Toe die volk Gideon as koning wou maak, het hy geweier, maar goud van hulle weggeneem en 'n skouerkleed, 'n heilige kledingstuk, gemaak om die oorwinning te herdenk. Ongelukkig het die mense dit as 'n afgod aanbid.

Later in die lewe het Gideon baie vroue geneem en 70 seuns gebaar. Sy seun Abimelech, gebore as 'n byvrou, het al 70 sy halfbroers gerebelleer en vermoor. Abimelech is dood in sy stryd, en beëindig sy kort, bose heerskappy.

Prestasies van Gideon in die Bybel

Hy het as regter oor sy mense gedien. Hy het 'n altaar vernietig vir die heidense god Baäl met die naam Jerub-Baäl, wat beteken dat hy met Baäl aanspraak gemaak het. Gideon het die Israeliete teen hul gemeenskaplike vyande verenig en hulle deur God se krag verslaan. Gideon word in Hebreërs 11 in die Faith Hall of Fame gelys.

Gideon se sterk punte

Al was Gideon traag om te glo, nadat hy eers van God se krag oortuig was, was hy 'n getroue volgeling wat die instruksies van die Here gehoorsaam het. Hy was 'n natuurlike leier van mans.

Gideon se swakhede

In die begin was Gideon se geloof swak en het dit 'n bewys van God nodig. Hy het groot twyfel getoon teenoor die Redder van Israel. Gideon het 'n skouerkleed van Midianitiese goud gemaak, wat 'n afgod vir sy volk geword het. Hy het ook 'n buitelander vir 'n byvrou geneem, en hy het 'n seun gehad wat kwaad geword het.

Lewenslesse

God kan groot dinge deur ons bereik as ons ons swakhede vergeet en sy leiding volg. 'Om 'n vlies uit te sit' of God te toets, is 'n teken van 'n swak geloof. Sonde het altyd slegte gevolge.

tuisdorp

Ofra, in die Vallei van Jisreël.

Verwysings na Gideon in die Bybel

Rigters hoofstukke 6-8; Hebreërs 11:32.

Beroep

Boer, regter, militêre bevelvoerder.

Stamboom

Vader - Joash
Seuns - 70 ongenoemde seuns, Abimelech.

Sleutelverse

Rigters 6: 14-16
Gideon het geantwoord: "Vergeef my, my heer, maar hoe kan ek Israel red? My stam is die swakste in Manasse, en ek is die minste in my familie." Die HERE antwoord: Ek sal met jou wees, en jy sal al die Midianiete verslaan en niemand lewendig maak nie. (NIV)

Rigters 7:22
Toe die driehonderd trompette blaas, het die HERE die mans in die hele kamp met mekaar laat swaai met hul swaarde. (NIV)

Rigters 8: 22-23
Die Israeliete het vir Gideon gesê: "Beheer oor ons, u seun en u kleinseun, omdat u ons uit die hand van die Midianiete gered het." Maar Gideon het vir hulle gesê: "Ek sal nie oor julle heers nie, en my seun sal nie oor julle heers nie. Die HERE sal oor julle heers." (NIV)

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat