https://religiousopinions.com
Slider Image

Mormon Trail of the Pioneers

Die Mormon-roete was byna 1.300 myl lank en het oor groot vlaktes, ruwe lande en die Rotsgebergte gekruis. Die pioniers het meestal te voet die Mormoonse roete afgeloop terwyl hulle handkarretjies stoot of waens getrek het wat deur 'n span osse getrek is om hul karige besittings te dra.

Volg hierdie kaart van The Pioneer Story deur die Mormon-roete. Die roete loop van Nauvoo, Illinois na die Great Salt Lake Valley. Die verhaal bevat uitstekende besonderhede van elke stop langs die pad, insluitend uitstekende joernaalinskrywings van werklike pioniers.

Death and Hardship on the Mormon Trail

Honderde heiliges van alle ouderdomme, veral jong en bejaardes, het gesterf aan honger, koue, siekte, siekte en uitputting, dwarsdeur die Mormon-roete, en gedurende die jare wat die pioniers deur hierdie groot trek getrek het. 1 Daar is talle verhale vertel en opgeteken oor die beproewinge en verdrukkinge van die Mormoonse pioniers. Nietemin het die Heiliges getrou gebly en voortgegaan met 'geloof in elke voetstap'. 2

Pioniers kom in Salt Lake Valley

Op 24 Julie 1847 bereik die eerste pioniers uiteindelik die einde van die Mormoonse roete. Gelei deur Brigham Young het hulle uit die berge gekom en neergesien op die Salt Lake-vallei. President Young het die vallei gesien, "dit is die regte plek." 3 Die heiliges is na 'n plek gelei waar hulle veilig kon woon en God volgens hul oortuigings kon aanbid sonder die oorweldigende vervolging wat hulle in die ooste ondervind het.

Van 1847 tot 1868 reis ongeveer 60, 000-70, 000 pioniers uit Europa en die Oos-VS om by die Heiliges aan te sluit in die Groot Salt Lake-vallei, wat later deel geword het van die deelstaat Utah.

Die Weste is gevestig

Deur harde werk, geloof en deursettingsvermoë het die pioniers die woestynklimaat van die weste besproei en gekweek. Hulle het nuwe stede en tempels gebou, insluitend die Salt Lake-tempel, en voortdurend voorspoedig.

Onder Brigham Young se leiding is meer as 360 nedersettings deur die Mormoonse pioniers in Utah, Idaho, Nevada, Arizona, Wyoming en Kalifornië gevestig. 4 Uiteindelik vestig die pioniers hulle ook in Mexiko, Kanada, Hawaii, New Mexico, Colorado, Montana, Texas en Wyoming. 5

Van die Mormoonse pioniers het president Gordon B. Hinckley gesê:

'Daardie pioniers wat die sonbesaaide grond van die Mountain West-valleie gebreek het, kom om een ​​rede net om nie te vind nie', soos volgens Brigham Young gesê het, 'n plek waar die duiwel nie kan kom en ons uitgrawe nie. ' Hulle het dit gevind, en teen amper oorweldigende teenspoed het hulle dit onderdanig gemaak. Hulle het dit vir hulself gekweek en verfraai. En met geïnspireerde visie het hulle 'n fondament beplan en gebou wat vandag lede oor die hele wêreld seën. ' 6

Gelei deur God

Die pioniers is deur God gelei terwyl hulle langs die Mormoonse roete gereis het, die Salt Lake-vallei bereik en hulself gevestig het.

Ouderling Russel M. Ballard van die kworum van die twaalf apostels het gesê:

'President Joseph F. Smith, wat as 'n negejarige seun die pionierspoor na Utah stap, het op die algemene konferensie in April 1904 gesê:' Ek glo [dat] die goddelike goedkeuring, seën en guns van die Almagtige God ... ... het die lot van sy mense gelei van die organisasie van die kerk tot die hede ... en ons gelei in ons voetspore en in ons reis na die top van hierdie berge. ' Ons pioniervoorouers het feitlik alles wat hulle gehad het, insluitend hul lewens, in baie gevalle opgeoffer om 'n profeet van God na hierdie gekose vallei te volg. ' 7

Pioniersdag

24 Julie is die dag waarop die eerste pioniers uit die Mormon-roete na die Salt Lake-vallei opgekom het. Lede van die Kerk wêreldwyd onthou hul pionierserfenis deur elke jaar op 24 Julie Pioniersdag te vier.

Die pioniers was 'n volk toegewy aan die Here. Hulle het gely, hard gewerk, en selfs toe hulle onder ernstige vervolging, probleme en swaarkry was, het hulle nooit moed opgegee nie.

notas

  1. James E. Faust, ''n Onskatbare erfenis, ' Ensign, Jul 2002, 2 6.
  2. Robert L. Backman, "Geloof in elke voetstap, " Ensign, Jan 1997, 7.
  3. Sien profiel van Brigham Young
  4. Glen M. Leonard, "Westward the Saints: The Nineteenth Century Mormon Migration, " Ensign, Jan 1980, 7.
  5. The Pioneer Story: Trail Location Great Salt Lake Valley- Emigration Square
  6. "Die geloof van die pioniers, " Ensign, Julie 1984, 3.
  7. M. Russell Ballard, "Geloof in elke voetstap, " Ensign, Nov 1996, 23.
Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Godsdiens in Thailand

Godsdiens in Thailand

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge