https://religiousopinions.com
Slider Image

Noah and the Flood Bible Story Study Guide

In die loop van die tyd toe die kinders van Adam die aarde bevolk het, het die mens voortgegaan om die perke wat God op hulle geplaas het, te oorskry. Die toenemende ongehoorsaamheid van die mens het veroorsaak dat God sy heerskappy opnuut bewerkstellig deur 'n nuwe begin te gee wat die menslike geslag 'n nuwe geleentheid tot gehoorsaamheid sou gee.

Die gevolg van die wydverspreide korrupsie van die mens was 'n groot vloed wat alles behalwe 'n oorblyfsel van die lewe op aarde beëindig het. God se genade het die lewens van agt mense - Noag en sy gesin - bewaar. Toe het God 'n verbondsbelofte gemaak om die aarde nooit weer deur vloed te vernietig nie.

Noag en die vloed Bybelverhaalopsomming

God het gesien hoe groot goddeloosheid geword het en besluit om die mensdom van die aarde af te vee. Maar een regverdige man onder al die mense van daardie tyd, Noag, het guns in God se oë gevind.

Met baie spesifieke opdragte het God vir Noag gesê om 'n ark vir hom en sy gesin te bou ter voorbereiding op 'n rampspoedige vloed wat elke lewende ding op aarde sou vernietig. God het Noag ook opdrag gegee om twee van alle lewende wesens, beide manlik en vroulik, in die ark te bring, en sewe pare van al die skoon diere, sowel as alle voedsel wat vir die diere en sy gesin gebêre sou word terwyl hulle op die ark was. Noag het alles gehoorsaam wat God hom beveel het om te doen.

Nadat Noag en sy gesin die ark binnegekom het, het dit veertig dae en nagte gereën. Die waters het die aarde honderd en vyftig dae oorstroom, en al die lewende wesens is verwoes.

Toe die waters terugsak, het die ark op die berge van Ararat gaan rus. Noah en sy gesin het aanhou om te wag vir byna agt maande terwyl die aarde se oppervlak uitdroog.

Uiteindelik na 'n hele jaar nooi God Noag uit om uit die ark te kom. Dadelik het Noag 'n altaar gebou en brandoffers saam met 'n paar skoon diere gebring om God te dank vir die verlossing. God was tevrede met die offerandes en het belowe om nooit weer alle lewende wesens te vernietig soos wat hy pas gedoen het nie.

Later het God 'n verbond met Noag gesluit: "Daar sal nooit weer 'n vloed wees om die aarde te vernietig nie." As teken van hierdie ewige verbond het God 'n reënboog in die wolke gesit.

Skrifverwysing

Die verhaal van Noag se ark en die vloed is gevind in Genesis 6: 1-11: 32.

Historiese konteks

Noag was die kleinseun van Methusela, die oudste persoon in die Bybel, wat in die jaar van die vloed op 969 jaar oud gesterf het. Noag se vader was Lamech, maar die naam van sy moeder word nie vertel nie . Noah was 'n tiende geslag afstammeling van Adam, die eerste mens op aarde.

Die Skrif sê vir ons dat Noag 'n boer was (Genesis 9:20) . Hy was al 500 jaar oud toe hy drie seuns gehad het: Sem, Ham en Japheth. Noah het 350 jaar ná die vloed geleef en op 950 jaar oud gesterf. .

Belangrike temas en lewenslesse

Die twee hooftemas van die Genesis-vloedverslag is God se oordeel oor sonde en sy goeie nuus van verlossing en verlossing aan diegene wat op hom vertrou.

God se doel met die vloed was nie om mense te vernietig nie, maar om boosheid en sonde te vernietig. Voordat God besluit het om die mense van die aarde af te vee, het hy Noag eers gewaarsku deur 'n verbond te sluit om Noag en sy gesin te red. Die hele tyd wat Noag en sy gesin voortdurend probeer het om die ark te bou (120 jaar), het Noag ook 'n boodskap van berou gepreek. Met die komende oordeel het God baie tyd en 'n weg van ontsnapping voorsien vir diegene wat in die geloof na hom sou kyk. Maar die gewelddadige geslag het Noag se boodskap geïgnoreer.

Noah se verhaal dien as voorbeeld van regverdige lewende en blywende geloof in die aangesig van heeltemal onsedelike en gelooflose tye.

Dit is belangrik om daarop te let dat sonde nie deur die vloed uitgewis is nie. Noag is in die Bybel beskryf as 'regverdig' en 'onberispelik', maar hy was nie sondeloos nie. Noag het hom egter nie gedra soos die ander goddelose mense van sy dag nie, maar eerder 'met God gewandel'.

Punte van belang

  • Soos Adam, was Noag 'n vader van die mensdom. God het Noag en sy gesin dieselfde gesê as wat hy vir Adam gesê het: 'Wees vrugbaar en vermeerder'. (Genesis 1:28, 9: 7).
  • Genesis 7:16 wys interessant daarop dat God hulle in die ark gesluit het, of so gesê het. Noag was 'n tipe of voorloper van Jesus Christus. Net toe Christus ná sy kruisiging en dood in die graf verseël is, was Noag ook in die ark gesluit. Soos Noag die hoop op die mensdom geword het na die sondvloed, so het Christus die hoop op die mensdom geword na sy opstanding.
  • Met meer besonderhede in Genesis 7: 2-3 het God Noag opdrag gegee om sewe pare van elke soort skoon dier, en twee van elke soort onrein dier, te neem. Bybelkundiges het bereken dat ongeveer 45.000 diere moontlik op die ark sou pas.
  • Die ark was presies ses keer langer as wat dit breed was. Volgens die Bybelstudie-aantekeninge in Life Application, is dit dieselfde verhouding wat deur moderne skeepsbouers gebruik word.
  • In die moderne tyd soek navorsers na bewyse van Noag se ark.

Vraag vir nadenke

Noag was regverdig en onberispelik, maar hy was nie sondeloos nie (sien Genesis 9: 20-21). Noag het God behaag en guns gevind omdat hy God met sy hele hart liefgehad en gehoorsaam was. As gevolg hiervan was Noag se lewe 'n voorbeeld vir sy hele geslag. Alhoewel almal rondom hom die euwels in hul hart gevolg het, het Noag God gevolg. Stel u lewe 'n voorbeeld, of word u negatief beïnvloed deur die mense om u?

Bronne

  • International Standard Bible Encyclopedia, James Orr, algemene redakteur
  • New Unger's Bible Dictionary, RK Harrison, redakteur
  • Holman Illustrated Bible Dictionary, Trent C. Butler, algemene redakteur
Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat