https://religiousopinions.com
Slider Image

Pinkstersondag en die koms van die Heilige Gees

Pinkstersondag is een van die oudste feeste van die Kerk, wat vroeg genoeg gevier word om in die Handelinge van die Apostels (20:16) en Saint Paul se eerste brief aan die Korintiërs te noem (16: 8). Pinkster word op die 50ste dag na Paasfees gevier (as ons beide Paassondag en Pinksterdag tel), en dit vervang die Joodse Pinksterfees wat 50 dae na die Pasga plaasgevind het en die verseëling van die Ou Verbond op die berg Sinai gevier is.

Vinnige feite

  • Datum: Vyftig dae na Paassondag; leer die datum in hierdie en toekomstige jare.
  • Soort fees: Viering.
  • Leeswerk: Handelinge 2: 1-11; Psalm 104: 1, 24, 29-30, 31, 34; 1 Korintiërs 12: 3b-7, 12-13, of Galasiërs 5: 16-25; Johannes 20: 19-23 of Johannes 15: 26-27; 16: 12-15 (volledige teks hier)
  • Gebede: Novena aan die Heilige Gees; Bedrywer vir die geskenke van die Heilige Gees; Wyding van die Heilige Gees; Heilige Gees; Laatjies van die Heilige Gees
  • Ander name vir die fees: Wit Sondag, Whitsun, Whit

Die geskiedenis van Pinkster Sondag

Die Handelinge van die Apostels vertel die verhaal van die oorspronklike Pinksterdag (Handelinge 2). Jode “uit elke nasie onder die hemel” (Handelinge 2: 5) is in Jerusalem byeengekom om die Joodse Pinksterfees te vier. Op daardie Sondag, tien dae na die hemelvaart van ons Here, is die apostels en die salige Maagd Maria in die Boonste Kamer bymekaargemaak, waar hulle Christus na sy opstanding gesien het:

En skielik kom daar 'n geluid soos 'n sterk wind uit die lug, en dit vul die hele huis waarin hulle was. Toe verskyn daar tonge soos van vuur, wat van mekaar geskei en op elkeen van hulle gaan rus het. En hulle was almal vervul met die heilige Gees en het in verskillende tale begin praat, soos die Gees hulle in staat gestel het om te verkondig. [Handelinge 2: 2-4]

Christus het sy apostels belowe dat Hy sy Heilige Gees sou stuur, en op Pinksterdag het hulle die gawes van die Heilige Gees ontvang. Die apostels het die Evangelie begin verkondig in al die tale wat die Jode wat daar bymekaargekom het, gepraat het, en ongeveer 3000 mense is bekeer en gedoop op die dag.

Die verjaardag van die kerk

Daarom word Pinkster dikwels 'die verjaardag van die kerk' genoem. Op Pinksterdag, met die afkoms van die Heilige Gees, is Christus se missie voltooi en word die Nuwe Verbond ingehuldig. Dit is interessant om daarop te let dat Sint Petrus, die eerste pous, reeds op Pinksterdag die leier en woordvoerder van die apostels was.

In die verlede was Pinksterfees met 'n groter plegtigheid gevier as wat dit vandag is. Die hele periode tussen Paasfees en Pinksterdag was in werklikheid bekend as Pinkster (en dit word steeds Pinkster genoem in die Oosterse kerke, beide Katolieke en Ortodokse). Gedurende daardie 50 dae was vas en knielery streng verbode, omdat hierdie periode ons veronderstel was om die lewe van die hemel te voorspel. In meer onlangse tye het gemeentes die benadering van Pinkster gevier met die openbare voordrag van die Novena tot die Heilige Gees. Terwyl die meeste gemeentes dit nie meer in die openbaar voorgehou het nie, doen baie individuele Katolieke dit.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam