https://religiousopinions.com
Slider Image

Pinkster-Christene: wat glo hulle?

Pinksters sluit in Protestantse Christene wat glo dat die manifestasies van die Heilige Gees lewend, beskikbaar en ervaar word deur hedendaagse Christene. Pinkster Christene kan ook beskryf word as 'Charismatics'.

Die geskiedenis van die Pinksterkerk

Die manifestasies of gawes van die Heilige Gees is gesien in die eerste-eeuse Christengelowiges (Handelinge 2: 4; 1 Korintiërs 12: 4-10; 1 Korintiërs 12:28) en bevat tekens en wonders soos die boodskap van wysheid, die boodskap van kennis, geloof, genadegawes van genesing, wonderbaarlike kragte, onderskeiding van geeste, tonge en interpretasie van tale.

Die begrip Pinkster kom dus uit die ervarings van die Nuwe Testament van die vroeë Christen-gelowiges op Pinksterdag. Op hierdie dag is die Heilige Gees op die dissipels uitgestort en tonge van vuur op hulle koppe gerus. Handelinge 2: 1-4 beskryf die gebeurtenis:

Toe die Pinksterdag aanbreek, was hulle almal op een plek saam . En daar kom skielik uit die hemel die geluid soos 'n sterk stormende wind, en dit vul die hele huis waar hulle gesit het. Pinkster glo in die doop in die Heilige Gees blyk uit die spreek in tale. Volgens hulle word die krag om die gawes van die gees uit te oefen aanvanklik as 'n gelowige in die Heilige Gees gedoop word, 'n duidelike ervaring van bekering en waterdoop.

Pinksteraanbidding word gekenmerk deur emosionele, lewendige uitdrukkings van aanbidding met groot spontaniteit. Enkele voorbeelde van Pinkster denominasies en geloofsgroepe is gemeentes van God, Kerk van God, kerke met die volle evangelie en Pinkster-eenhede.

Geskiedenis van Pinkster in Amerika

Charles Fox Parham is 'n prominente figuur in die geskiedenis van die Pinksterbeweging. Hy is die stigter van die eerste Pinksterkerk bekend as die Apostoliese Geloofskerk. Gedurende die laat 19de en vroeë 20ste eeu het hy 'n Bybelskool in Topeka, Kansas gelei, waar die doop in die Heilige Gees beklemtoon is as 'n sleutelfaktor in die geloofswandel.

Gedurende die Kersvakansie van 1900 het Parham sy studente gevra om die Bybel te bestudeer om die Bybelse bewyse vir die doop in die Heilige Gees te ontdek. 'N Reeks herlewingsgebedsbyeenkomste is op 1 Januarie 1901 begin, waar baie studente en Parham self 'n doop van die Heilige Gees ervaar het, vergesel van tale. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat die doop in die Heilige Gees uitgedruk en bewys word deur in tale te praat. Uit hierdie ervaring kan die Assemblies of God-denominasie - die grootste Pinksterliggaam in Amerika vandag — sy geloof opspoor dat die spreek in tale die Bybelse bewys is vir die doop in die Heilige Gees.

'N Geestelike herlewing het vinnig na Missouri en Texas en uiteindelik na Kalifornië en verder versprei. Heiligheidsgroepe in die Verenigde State waar hulle doop van geeste doen. Een groep, die Azusa Street Revival in die sentrum van Los Angeles, het drie keer per dag dienste gehou. Deelnemers van oor die hele wêreld het wonderbaarlike genesings vertel en in tale gepraat.

Hierdie herlewingsgroepe in die vroeë 20ste eeu het 'n sterk geloof gehad dat die wederkoms van Jesus Christus dreigend was. En terwyl die herlewing van Azusa-straat teen 1909 verdwyn het, het dit die groei van die Pinksterbeweging versterk.

Teen die vyftigerjare versprei die Pinksterfees in hoofdenominasies as die "charismatiese vernuwing", en teen die middel van die sestigerjare het die Katolieke Kerk ingeloop. Pinksters is vandag 'n wêreldmag met die onderskeiding dat dit die vinnigste groeiende groot godsdienstige beweging is met agt van die wêreld se grootste gemeentes, waaronder die grootste, Paul Cho s 500 miljoen lid Yoido Full Gospel Church in Seoul., Korea.

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Daily Pagan Living

Daily Pagan Living