https://religiousopinions.com
Slider Image

Versoek van Jakobus en Johannes aan Jesus (Markus 10: 35-45)

35 En Jakobus en Johannes, die seuns van Sebedéüs, het na Hom gekom en gesê: Meester, ons wil hê dat U vir ons moet doen wat ons ook al wil. 36 En Hy sê vir hulle: Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? 37 Hulle sê vir hom: Gee aan ons dat ons kan sit, een aan u regterhand en die ander aan u linkerhand, in u heerlikheid.
38 Maar Jesus sê vir hulle: Julle weet nie wat julle vra nie; kan julle die beker drink waarvan ek drink? en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop is? 39 En hulle antwoord hom: Ons kan. En Jesus sê vir hulle: Julle sal sekerlik die beker drink waarvan ek drink; en met die doop waarmee ek gedoop is, sal julle gedoop word. 40 Maar om aan my regter- en linkerhand te sit, is nie myne om te gee nie; maar dit sal gegee word aan hulle vir wie dit bereid is.
41 En toe die tien dit hoor, begin hulle baie ontevrede te wees met Jakobus en Johannes. 42 Maar Jesus het hulle na Hom geroep en vir hulle gesê: Julle weet dat die veroordeeldes van die heidene oor hulle heers; en hul grotes oefen gesag oor hulle uit. 43 Maar so sal dit nie onder julle wees nie; maar elkeen wat onder julle groot wil wees, moet julle dienaar wees. 44 En elkeen van julle wat die grootste is, sal 'n dienskneg van almal wees. 45 Want selfs die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en om sy lewe 'n losprys te gee vir baie.

Jesus op krag en diens

In hoofstuk 9 het ons gesien hoe die apostels twis oor wie die ste grootste sal wees, en Jesus het hulle vermaan om nie geestelik met wêreldse grootsheid te verwar nie. Klaarblyklik het hulle hom nie ag geslaan nie, want nou gaan twee James en John, die broers agter die ander se rug, aan om Jesus te kry om hulle die beste plekke in die hemel te belowe.

Eerstens probeer hulle Jesus kry om in te stem om vir hom te doen wat ook al hulle begeer ’n baie openlike versoek dat Jesus slim genoeg is om nie voor te val nie (vreemd genoeg, Matteus het dat hul ma hierdie versoek rig miskien om James en John van die las van hierdie daad te verlig). As hy uitvind presies wat hulle wil hê, probeer hy hulle ontwrig deur te verwys na die beproewinge wat hy sal verduur die cup en die doop word hier nie letterlik bedoel nie, maar is eerder verwysings tot sy vervolging en teregstelling.

Ons is nie seker dat die apostels verstaan ​​wat hy bedoel nie. Dit is nie asof hulle ooit in die verlede baie waarnemingsvermoë getoon het nie, maar hulle dring daarop aan dat hulle bereid is om deur te gaan wat Jesus self ook sal gaan. deur. Is hulle regtig gereed? Dit is nie duidelik nie, maar Jesus se kommentaar kan bedoel wees om soos 'n voorspelling van die martelaarskap van James en John te lyk.

Die ander tien apostels is natuurlik woedend oor wat James en John probeer doen het. Hulle waardeer nie dat die broers agter hul rug gaan om 'n persoonlike voordeel te kry nie. Dit dui daarop dat nie alles goed in hierdie groep was nie. Dit wil voorkom asof hulle nie die hele tyd met mekaar oor die weg gekom het nie en dat daar betogings was wat nie aangemeld is nie.

Jesus gebruik egter hierdie geleentheid om sy vorige les oor hoe 'n persoon wat in die koninkryk van God great wil wees in die koninkryk van God, moet leer om die leesste hier op aarde te wees en almal te dien. ander en stel dit voor 'n mens se eie behoeftes en begeertes. Nie net word James en John bestraf omdat hulle hul eie eer probeer kry nie, maar die res word ook bestraf omdat hulle jaloers hierop is.

Almal vertoon dieselfde slegte karaktertrekke, net op verskillende maniere. Soos voorheen is daar die probleem met die soort persoon wat op so 'n manier optree juis om grootheid in die hemel te kry waarom sou hulle beloon word?

Jesus oor die politiek

Dit is een van die min geleenthede waar Jesus aangeteken word dat hy oor die grootste deel baie te sê het oor politieke mag, hy hou vas by godsdienstige kwessies. In hoofstuk 8 het hy gepraat teen die versoeking deur die suurdeeg van die Fariseërs ... en van die suurdeeg van Herodes, maar wat betref die besonderhede, het hy altyd gefokus op die probleme met die Fariseërs.

Hier praat hy egter meer spesifiek oor die suurdeeg van Herod die idee dat alles in die tradisionele politieke wêreld alles oor mag en gesag gaan. By Jesus gaan dit egter oor diens en bediening. So 'n kritiek op tradisionele vorme van politieke mag sou ook dien as 'n kritiek op sommige maniere waarop Christelike kerke opgerig is. Ook daar vind ons dikwels greates wat wat gesag uitoefen op ander mense.

Let op die gebruik van die term ransom hier. Passasies soos hierdie het aanleiding gegee tot die ransom -teorie van verlossing, waarvolgens Jesus verlossing bedoel was as bloedbetaling vir die sondes van die mensdom. Op 'n sekere manier het Satan die heerskappy oor ons siele toegelaat, maar as Jesus 'n ransom aan God betaal as bloedoffer, dan word ons leisteen skoon uitgevee.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat