https://religiousopinions.com
Slider Image

Sikh baba name wat begin met l

Die Sikh baba-naam wat begin met L word hier gelys, het geestelike betekenisse soos die meeste Indiese name. Sikhisme-name kan direk uit die Skrif van die Guru Granth Sahib geneem word. Punjabi-woorde word ook gebruik om name te skep wat 'n verwantskap het met die goddelike hoogste onsterflike wese. In Sikhisme eindig al die meisies se name met Kaur (prinses), en al die seuns se name eindig met Singh (leeu).

Wenke vir uitspraak

Engelse spel van Sikh-spirituele name is foneties, aangesien dit uit die Gurmukhi-skrif kom. * Die kombinasie khs of khsh kan byvoorbeeld as X geskryf word. Verskillende spelling soos Gurmukhi-konsonante V en W klink moontlik dieselfde. Daar moet egter gesorg word dat Gurmukhi vokale uitgespreek word wat die betekenis kan verander.

Kombineer name

Geestelike name wat met L begin, kan gekombineer word met ander Sikh-name om unieke baba-name en -betekenisse te skep wat geskik is vir seuns of dogters. Sommige name kan alleen staan ​​of as voorvoegsel, agtervoegsel of beide gebruik word. Byvoorbeeld, name wat met L begin, kan as agtervoegsel gebruik word en gekombineer word met 'n voorvoegsel om name soos Gurlal, Gurleen, Gurliv, Gurlok en Harlal, Harleen, Harliv, Harlok, ens. Te skep.

Sikh-name wat begin met L

Laadd - toegeneentheid, streling, liefdevolle, liefdevolle, liefde
Laaddo - Caress, skat (dogter)
Laaddu - Fondle, liefde
Laaggar - tak, skiet, tuit (van die goddelike)
Laahaul - beskerming
Laahu - Voordeel, wins, wins
Laakh - Honderdduisend
Laal - Geliefde, bloos, dierbaar, liefling, seun, rooi, robyn
Laalri - Ruby kraal
Laathaa - Behou, bewaak, bewaar
Laaulaa - begeerte geneigdheid (vir die goddelike)
Laawindeep - Verlig, (toegegooi lamp)
Laavindeep - Verligte, (geïnduseerde lamp)
Lachan - kwaliteite
Lachhmi - Godin van geluk
Ladd - toegeneentheid, streling, liefdevolle, liefdevolle, liefde
Ladla - Geliefde, skat, skat
Ladli - Geliefde, skat, skat
Lado - Caress, skat (dogter)
Ladu - Fondle, liefde
Ladula - Geliefde, skat, skat
Laekh - Destiny, goddelike besluit, geluk, lot, fortuin, geluk, voorspoed
Lagan - toegeneentheid, begeerte, liefde (vir die goddelike)
Lagann - toegeneentheid, begeerte, liefde (vir die goddelike)
Lagharr - Hawk
Lah - Voordeel, wins, wins
Lahaa - Voordeel, wins, wins
Lahaul - beskerming
Lahir - Ekstase, emosie, genot, opgewondenheid, vermaak, begrip, wegraping, oplewing, golf
Lahir - Gemak, genot, plesier, rykdom
Lahir - Een wat in luukse plesier leef
Lahu - Voordeel, wins, wins
Lahuchan - Om dit te bevoordeel
Lai - begeerte, liefde, geneigdheid (vir die goddelike)
Laiki - Geloofwaardige gedrag, goeie optrede, waardigheid
Lainna - Verkry, ontvang
Lais - Arrow met 'n breë punt
Laj - eerw
Lajpal - Beskermer van eer
Lajpreet - Liefhebber van eer
Lajprem - Liefde tot eer
Lajvanth - Volledige eer
Lajwant - Volledige eer
Lalak - begeerte, entoesiasme, liefde (vir die goddelike)
Lalaat - Destiny, lot, voorhoof, fortuin
Lalat - Destiny, lot, voorhoof, fortuin
Lalit - Destiny, lot, voorhoof, fortuin
Lallhu - Vermoë, vaardigheid, wyse, vaardighede
Lalli - Vriendskap, goeie naam en reputasie, eer, vriendelike gevoelens, wedersydse begrip
Lakhan - Honderdduisend eienskappe
Lakhanpal - Beskermer van honderdduisend kwaliteite
Lakhabir - Dapperheid van honderdduisend
Lakhbir - Dapperheid van honderdduisend
Lakhdeep - Lig van honderdduisend lampe
Lakhmeet - Vriend van honderdduisend
Lakhpiaar - Geliefde van honderdduisend
Lakhpreet - Liefde van honderdduisend
Lakhprem - Toegewing van heuning duisend
Lakhpyar - Geliefde van honderdduisend
Lakhsman - Eienskappe van honderdduisend gedagtes, harte en siele
Lakhsmani - Die eienskappe van honderdduisend gedagtes, harte en siele
Lakhshmi - Godin van geluk
Lakhviar - Honderdduisend heroïese eienskappe
Lakhmandir - Honderdduisend tempels
Lakhminder - Here van honderdduisend hemele
Lakhvinder - Godheid van honderdduisend hemele
Lakhvir - Heldagtige eienskappe van honderdduisend
Lakhmi - Godin van geluk
Lakhya - Mooi en ryk soos honderdduisend
Lakshmi - Godin van geluk
Lal - Darling
Lalit - Geagte een, musikale modus
Lalri - Ruby kraal
Lalrri - Ruby kraal
Lam - Blaze, roem, flits, lamp
Lapak - Begeerte, gretigheid, verlange (na die goddelike)
Lapat - Geur, parfuum, soet geur, vlam, vlam
Lara - verlowing, belofte
Lashkar - Weermag, militêre mag
Laskar - Weermag, militêre mag
Latha - Behou, bewaak, bewaar
Latpat - Sluit in 'n noue alliansie aan, omhels vriendskap
Laula - Begeerte geneigdheid (vir die goddelike)
Lavahak - Gesin, verhoudings, deelnemer, skerper
Lavan - Wend aan, heg aan
Lavanpreet - geheg aan die liefde (van die goddelike)
Lavanya - Skoonheid en genade
Lavindeep - Verligte, (geïnduseerde lamp)
Lawahak - Gesin, verhoudings, deelnemer, skerper
Lawan - Pas toe, heg aan
Lawanpreet - geheg aan die liefde (van die goddelike)
Laxman * - Gehaltegehalte
Laxmi * - Godin van geluk
Laya - stilte, musiek, ritme, rustigheid
Leela - Goddelike skepping, goddelike spel, goddelike vakmanskap, goddelike verwondering
Leelak - Sapphire
Leeh - Pasgemaak, oefen
Leen - geabsorbeer
Leena - geabsorbeer
Lehar - Ekstase, emosie, genot, opwinding, vreugde, opvatting, wegraping, oplewing, golf
Lekh - Destiny, goddelike besluit, geluk, lot, lot, geluk, voorspoed
Lih - Pasgemaak, oefen
Lila - Goddelike skepping, goddelike verwondering
Lilak - Sapphire
Liv - Liefde, toegeneentheid
Livaatam - liefdevolle siel
Livatam - liefdevolle siel
Livavtar - Liefde geïnkarneerd
Livchet - Liefdevolle herinnering (van die goddelike)
Livchit - Liefdevolle bewussyn (van die goddelike)
Livdeep - Verligte liefde
Livgiaan - Liefde van goddelike wysheid
Livgyan - Liefde van goddelike wysheid
Livjeevan - 'n Lewe van liefdevolle (die goddelike)
Livjivan - 'n Lewe van liefdevolle (die goddelike)
Livjog - Liefdevolle unie (met die goddelike)
Livjot - Liefde verlig
Livleen - geabsorbeer in die liefde (van die goddelike)
Livnoor - Liefde van (goddelike) lig
Livpreet - Geliefde liefde
Livprem - liefdevolle liefde
Livreet - Liefde vir tradisie
Livroop - Uitlewing van liefde
Livsharan - Liefdevolle genade
Livtar - Liefde eindeloos
Livtek - Liefdevolle ondersteuning (van die goddelike)
Liw - liefde, liefde
Liwaatam - liefdevolle siel
Liwatam - liefdevolle siel
Liwavtar - Liefde inkarnerend
Liwchet - Liefdevolle herinnering (van die goddelike)
Liwchit - Liefdevolle bewussyn (van die goddelike)
Liwdeep - Verligte liefde
Liwgiaan - Liefde van goddelike wysheid
Liwgyan - Liefde van goddelike wysheid
Liwjeewan - 'n Lewe van liefdevolle (die goddelike)
Liwjiwan - 'n Lewe van liefdevolle (die goddelike)
Liwjog - Liefdevolle unie (met die goddelike)
Liwjot - Liefde verlig
Liwleen - geabsorbeer in die liefde (van die goddelike)
Liwnoor - Liefde van (goddelike) lig
Liwpreet - Geliefde liefde
Liwprem - Liefdevolle liefde
Liwreet - Liefde vir tradisie
Liwroop - Uitdrukking van liefde
Liwtar - Liefde eindeloos
Liwtek - Liefdevolle ondersteuning (van die goddelike)
Lo - Lig van dagbreek, insig, visie, agting
Loch - verlang, wens
Lochan - Oog, guns, wens
Log - familie
Lohaa - Voordeel, wins, wins
Lok - Wêreld, streek, individu, mense
Lokej - Eer die wêreld
Loklaj - Eer die volk en volk
Lokmeet - Vriend van die wêreld, of mense
Lokpal - Beskermer van die wêreld of mense
Lokpiaar - Geliefdes van die wêreld of sy mense
Lokpreet - Liefde vir die wêreld of sy mense
Lokprem - toegeneentheid vir die wêreld of sy mense
Lokpyaar - Geliefdes van die wêreld of sy mense
Lokraaj - Heerser van die wêreld of streek en sy mense
Lokraj - Heerser van die wêreld, streek en sy mense
Lokroop - Verpersoonliking van die mense
Lorna - verlang, benodig, wil, wens, soek (die goddelike)
Lovdeep - gehegtheid aan verligting
Loveen - geabsorbeer in aanbidding, ingeprop, toegegooi
Lovleen - geabsorbeer, ingetrek, toegegooi
Lovreet - Liefde vir tradisie
Lovejeet - Oorwinningsliefde
Lovejit - Oorwinningsliefde
Lovepreet - geabsorbeer in liefde
Loveprem - Hartlik geheg
Luaalaa - Lig van oggend
Luala - Oggendlig
Lukdeep - Gras fakkel, lamplig
Lutf - Genot, plesier, lekker
Luvdeep - Verligte opname
Luvleen - geabsorbeer, ingetrek, toegegooi

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

10 van die belangrikste Shinto-heiligdomme

Wat was die teenhervorming?

Wat was die teenhervorming?