https://religiousopinions.com
Slider Image

The American Council of Witches

'N Kwessie wat in die heidense gemeenskap dikwels 'n twispunt is, is dat ons nie 'n universele stel riglyne het nie. Sommige van ons identifiseer ons nie eers as heidene nie, maar as hekse of iets anders. Daar is herhaaldelik pogings aangewend om die verskillende takke van die heidense gemeenskap te verenig, maar in die algemeen is dit onsuksesvol omdat ons so uiteenlopend en uiteenlopend is in ons geloof en praktyke.

In 1973 het 'n groep hekse besluit om dit te laat gaan. Sewentig persone van verskillende magiese agtergronde en tradisies het mekaar bymekaargemaak en 'n groep gevorm met die naam American Council of Witches, hoewel hulle soms ook die Council of American Witches genoem word. In elk geval het hierdie groep besluit om 'n lys van algemene beginsels en riglyne te probeer saamstel wat die hele magiese gemeenskap kon volg.

Aan die hoof van Carl Llewellyn Weschcke, die president van Llewellyn Worldwide, het die Raad probeer om te definieer wat die standaarde van moderne hekse en Neopagans kan wees. Hulle het ook gehoop om 'n manier te vind om stereotipes van hekse te bestry en om die Amerikaanse regering se mislukking om heidense paaie as geldige godsdienste te erken, te bestry. Waarmee hulle vorendag gekom het, was 'n dokument wat dertien beginsels van geloof uiteensit, wat in 1974 gepubliseer is. In sommige weergawes word daar verwys na die Tirteen Principles of Wiccan Belief, hoewel dit 'n verkeerde naam is omdat nie alle Wiccans nie hou by hierdie riglyne. Baie groepe beide Wiccan en andersins gebruik vandag hierdie stel beginsels as 'n basis vir hul mandate en verordeninge.

Volgens die American Council of Witches is die beginsels soos volg:

 • 1. Ons oefen rites om ons aan te pas met die natuurlike ritme van lewenskragte wat gekenmerk word deur die fases van die Maan en die seisoenale kwartiere en kruiskwartiere.
 • 2. Ons erken dat ons intelligensie ons 'n unieke verantwoordelikheid teenoor ons omgewing gee. Ons poog om in harmonie met die natuur te leef, in 'n ekologiese balans wat vervulling gee aan die lewe en die bewussyn binne 'n evolusionêre konsep.
 • 3. Ons erken 'n diepte van krag wat veel groter is as wat die gemiddelde persoon sigbaar is. Omdat dit veel groter is as gewone, word dit soms 'bonatuurlik' genoem, maar ons sien dit lê binne dit wat natuurlik potensiaal is vir almal.
 • 4. Ons beskou die skeppende krag in die heelal as manifesteer deur polariteit - as manlik en vroulik - en dat dieselfde kreatiewe krag in alle mense lê en funksioneer deur die interaksie van manlik en vroulik. Ons waardeer nie een van die ander nie, omdat ons weet dat hulle mekaar ondersteun. Ons beskou seks as plesier, as die simbool en vergestalting van die lewe, en as een van die bronne van energieë wat gebruik word in magie-praktyk en godsdienstige aanbidding.
 • 5. Ons herken sowel die innerlike as die innerlike of sielkundige wêrelde - soms bekend as die geestelike wêreld, die kollektiewe onbewuste, innerlike vlakke, ens. - en ons sien in die interaksie van hierdie twee dimensies die basis vir paranormale verskynsels en magie-oefeninge. Ons verwaarloos geen dimensie vir die ander nie, en sien beide as noodsaaklik vir ons vervulling.
 • 6. Ons erken geen outoritêre hiërargie nie, maar eer diegene wat onderrig gee, respekteer diegene wat hul groter kennis en wysheid deel, en erken diegene wat moedig hulself in leierskap gegee het.
 • 7. Ons sien dat godsdiens, magiek en lewenswysheid verenig is in die manier waarop 'n mens die wêreld beskou en daarin leef - 'n wêreldbeskouing en lewensfilosofie wat ons as Heksery, die Wiccan Way, identifiseer.
 • 8. Om jouself 'Heks' te noem, maak 'n mens nie 'n Heks nie, maar ook erflikheid self, of die versameling van titels, grade en inisiatiewe. 'N Heks poog om die kragte binne-in hom / haar te beheer wat die lewe moontlik maak om verstandig en goed te leef sonder om ander en in harmonie met die natuur te benadeel.
 • 9. Ons glo in die bevestiging en vervulling van die lewe in 'n voortsetting van evolusie en ontwikkeling van bewussyn, wat betekenis gee aan die heelal wat ons ken, en ons persoonlike rol daarin.
 • 10. Ons enigste vyandigheid teenoor die Christendom, of teenoor enige ander godsdiens of lewensfilosofie, is in die mate dat die instellings daarvan beweer het dat hulle 'die enigste manier' is, en probeer om ander se vryheid te ontken en ander maniere van godsdiens te onderdruk. praktyk en geloof.
 • 11. As Amerikaanse hekse word ons nie bedreig deur debatte oor die geskiedenis van die kunsvlyt, die oorsprong van verskillende terme of die oorsprong van verskillende aspekte van verskillende tradisies nie. Ons is besorg oor ons hede en ons toekoms.
 • 12. Ons aanvaar nie die konsep van absolute kwaad nie, en aanbid ook geen entiteit bekend as "Satan" of "die Duiwel" nie, soos gedefinieër deur die Christelike tradisie. Ons soek nie krag deur die lyding van ander nie, en aanvaar ook nie dat persoonlike voordeel slegs verkry kan word deur ontkenning aan 'n ander nie.
 • 13. Ons glo dat ons binne die natuur moet soek wat bydra tot ons gesondheid en welstand.

  Net so belangrik soos die dertien beginsels, was die inleiding tot die dokument waarin gesê is dat iemand welkom was om opgeneem te word, ongeag ras, kleur, geslag, ouderdom, nasionale of kulturele oorsprong, of seksuele voorkeur. Dit was redelik radikaal vir 1974, veral die gedeelte oor seksuele voorkeure. Nadat daar ooreengekom en gepubliseer is oor die dertien beginsels, is die Amerikaanse Raad van Hekse na slegs ’n jaar of wat van bestaan ​​ontbind.

  7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

  7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

  Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

  Yule Craft Projekte vir die wintersonstilstand

  Wat was die teenhervorming?

  Wat was die teenhervorming?