https://religiousopinions.com
Slider Image

Die Barmhartige Samaritaan - Bybelverhaalopsomming

Die gelykenis van Jesus Christus oor die Barmhartige Samaritaan is gevra deur 'n vraag van 'n advokaat:

En kyk, 'n advokaat staan ​​op om hom te laat toets en sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?" (Lukas 10:25, ESV)

Jesus vra hom wat in die wet geskrywe is, en die man antwoord: "U moet die Here u God liefhê met u hele hart en met u hele siel en met u hele krag en met u hele verstand, en u naaste soos uself." (Lukas 10:27, ESV)

Die prokureur vra verder vir Jesus: "Wie is my naaste?"

In 'n gelykenisvorm het Jesus vertel van 'n man wat van Jerusalem af na Jerigo afgegaan het. Rowers het hom aangeval, sy besittings en klere geneem, hom geslaan en hom half dood gelaat.

'N Priester het op die pad afgekom, die gewonde man gesien en aan die oorkant van hom verbygegaan. 'N Leviet wat verbygaan, het dieselfde gedoen.

'N Samaritaan, uit 'n ras wat deur die Jode gehaat is, het die gewonde man gesien en medelye met hom gehad. Hy het olie en wyn op sy wonde gegiet, dit vasgebind en die man op sy donkie gesit. Die Samaritaan het hom na 'n herberg gebring en hom versorg.

Die volgende oggend gee die Samaritaan twee denari's aan die herbergier vir die versorging van die man en belowe om hom terug te betaal op pad terug vir enige ander uitgawes.

Jesus het die advokaat gevra wie van die drie mans 'n buurman was. Die advokaat het geantwoord dat die man wat barmhartigheid bewys het, 'n buurman was.

Toe sê Jesus vir hom: "Gaan doen net so." (Lukas 10:37, ESV)

Plekke van belang uit die verhaal

 • Mense van Samaria, 'n gebied tussen Galilea in die noorde en Judea in die suide, is deur Jode gehaat omdat hulle met nie-Jode getrou het en nie die Mosaïese wet streng nagekom het nie.
 • Jesus het die woord 'buurman' 'n nuwe betekenis gegee: elkeen in nood. As ons ander help, help ons Christus. (Matteus 25:40)
 • Die Samaritaan het medelye met die gewonde Jood gehad. Op ander plekke in die Evangelies hoor ons dat Jesus self 'deernis' met mense gehad het: Matteus 9:36, Matteus 14:14, Markus 6:34 en Lukas 7:13.
 • Een interpretasie van die gelykenis identifiseer die Samaritaan met Christus, verag en deur die ander verwerp, en die beseerde reisiger as elke persoon wat nie in staat is om hom- of haarself te red nie, maar om die liefde en genade van 'n Verlosser.
 • Ma'ale Adummim, op pad van Jerusalem na Jerigo, is volgens tradisie geïdentifiseer as die terrein van die herberg waar die Barmhartige Samaritaan die gewonde man gehelp het. Argeologiese opgrawings wys dat daar duisende jare stasies vir reisigers daar gevind het. Vandag beslaan 'n moderne museum die terrein met uitstallings ter ere van Christene, Samaritane en Jode.
  Samhain Gees wierook

  Samhain Gees wierook

  Godsdienste van Brunei

  Godsdienste van Brunei

  Mikro-evolusie teen makro-evolusie

  Mikro-evolusie teen makro-evolusie