https://religiousopinions.com
Slider Image

Die vlakke van Tzedakah in die Judaïsme

Maimonides, dikwels bekend as Rambam uit die akroniem vir sy naam, Rabbi Moshe ben Maimon, was 'n 12de-eeuse Joodse geleerde en geneesheer wat 'n Joodse wetboek gebaseer het op die mondelinge tradisie van die rabbyn.

In die Mishnah Torah, een van die belangrikste werke in die Judaïsme, het Rambam die verskillende vlakke van tzedakah (צדקה) , of liefdadigheid, georganiseer in 'n lys van die minste tot die eerbaarste. Dit staan ​​soms bekend as die 'Ladder of Tzedakah' omdat dit van 'die minste eerbare' na 'die mees eerbare' strek. Hier begin ons met die mees eervolle en agteruit werk.

Opmerking: Alhoewel tzedakah dikwels as liefdadigheid vertaal word, is dit meer as net gee. Liefdadigheid impliseer dikwels dat jy gee omdat jy deur die hart aangemoedig is om dit te doen. Tzedakah, wat aan die ander kant letterlik 'geregtigheid' beteken, is verpligtend omdat dit eenvoudig die regte ding is om te doen.

Tzedakah: van hoog na laag

Die grootste vorm van liefdadigheid is om 'n persoon te help onderhou voordat hulle verarm word deur 'n aansienlike geskenk op 'n waardige manier aan te bied, deur 'n geskikte lening uit te trek, of deur hulle te help om werk te vind of hulself in die besigheid te vestig. Hierdie vorme van gee gee die individu die geleentheid om nie op ander te vertrou nie. Uiteindelik is die lening egter volgens die middeleeuse wyse Rashi een van die hoogste vorme van liefdadigheid (eerder as 'n eerlike geskenk), omdat die armes nie deur 'n lening beskaam word nie (Rashi op die Babiloniese Talmud Shabbat 63a). Die absolute hoogste vorm van liefdadigheid is om die individu gevestig te kry in die besigheid, wat uit die vers kom:

'Versterk [die arme persoon] sodat hy nie val nie (anders as die een wat reeds arm geword het) en van ander afhanklik word nie' (Levitikus 25:35).

'N Minder vorm van tzedakah is wanneer die skenker en ontvanger mekaar nie ken nie, of matan b'seter ("gee in die geheim"). 'N Voorbeeld sou wees om donasies aan die armes te gee, waarin die individu in die geheim gee en die ontvanger in die geheim wins maak. Hierdie soort liefdadigheid is om 'n mitzvah ten volle van die hemel te verrig.

'N Minder vorm van liefdadigheid is as die skenker bewus is van die identiteit van die ontvanger, maar die ontvanger nie bewus is van die bron nie. Op 'n tydstip sou groot rabbynse liefdadigheid aan die armes versprei deur muntstukke in die deure van die armes te plaas. Een van die bekommernisse oor hierdie tipe liefdadigheid is dat die weldoener plesier of 'n gevoel van mag oor die ontvanger kan bekom - hetsy bewustelik of onbewustelik.

'N Nog mindere vorm van tzedakah is wanneer die ontvanger bewus is van die identiteit van die skenker, maar die skenker nie die identiteit van die ontvanger ken nie. Die besorgdheid oor hierdie soort liefdadigheid is dat die ontvanger hom kan aanskou vir die gewer, wat hulle skande in die teenwoordigheid van die skenker en 'n gevoel van verpligting veroorsaak. Volgens een tradisie sou die groot rabbynse munte vasgemaak word aan die snare in hul jasse en die muntstukke / snare oor hul skouers gooi sodat die armes agter hulle kon oploop en die muntstukke kon neem. 'N Moderne voorbeeld kan wees as u 'n sopkombuis of ander liefdadigheidsdaad borg, en u naam op die banier geplaas word of êrens as 'n borg gelys word.

'N Minder vorm van liefdadigheid is as 'n mens direk aan die armes gee sonder om gevra te word. Die belangrikste voorbeeld hiervan kom uit die Torah in Genesis 18: 2-5, wanneer Abraham nie wag dat die vreemdelinge na hom toe kom nie, maar hy hardloop eerder na hulle toe en dring hulle aan om in sy tent te kom waar hy wil gaan. voorsien hulle van voedsel, water en skaduwee in die brandende hitte van die woestyn.

En hy het sy oë opgehef en gesien, en daar het drie mans by hom gestaan, en hy het gesien en na hulle gehardloop van die ingang van die tent af, en hy het homself op die grond neergesit. En hy antwoord: My heer, as ek guns in u oë gevind het, moet u tog nie langs u dienaar gaan nie. Laat dan 'n bietjie water neem en u voete bad en gaan lê onder die boom. En ek sal neem 'n stukkie brood en onderhou u hart; daarna sal julle verder gaan, omdat u by u kneg verbygegaan het. " En hulle antwoord: So moet julle doen soos u gespreek het.

'N Minder vorm van tzedakah is as 'n mens direk aan die armes gee nadat hulle gevra is.

'N Nog mindere vorm van liefdadigheid is as 'n mens minder gee as wat hy of sy behoort, maar dit vrolik doen.

Die laagste vorm van tzedakah is as skenkings wreedaardig gegee word.

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Daily Pagan Living

Daily Pagan Living