https://religiousopinions.com
Slider Image

Die sakrament van die salwing van die siekes

As die sentrale sakrament van Last Rites, is die sakrament van die salwing van die siekes in die verlede meestal aan sterwendes toegedien, ter vergewing van sondes, geestelike krag en die herstel van liggaamlike gesondheid. In die moderne tyd is die gebruik daarvan egter uitgebrei na almal wat ernstig siek is of op die punt is om 'n ernstige operasie te ondergaan. In die uitbreiding van die gebruik van die Salwing van die siekes het die Kerk die sekondêre effek van die sakrament beklemtoon: om 'n persoon te help om sy gesondheid te herstel. Soos die belydenis en die heilige nagmaal, die ander sakramente wat gereeld in Last Rites uitgevoer word, kan die sakrament van die salwing van die siekes so gereeld as wat nodig is, herhaal word.

Ander name vir die sakrament van die salwing van die siekes

Die Sacrament of the Salving of the Sick word dikwels bloot die Sacrament of the Sick genoem. In die verlede is dit gereeld Extreme Unction genoem .

Ontsmelting beteken ’n salwing met olie (wat deel uitmaak van die sakrament), en uiterste verwys na die feit dat die sakrament gewoonlik in die ekstremiteit toegedien is met ander woorde wanneer die persoon wat dit ontvang het in ernstige gevaar om te sterf.

Bybelse wortels

Die moderne, uitgebreide viering van die Sakrament van die Salwing van die Siekes herinner aan die vroeë Christelike gebruik, terug na die Bybelse tyd. Toe Christus sy dissipels uitstuur om te preek, het hulle baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en hulle gesond gemaak (Markus 6:13). Jakobus 5: 14-15 verbind fisiese genesing aan die vergewing van sondes:

Is iemand siek onder julle? Laat hy die priesters van die kerk inbring, en laat hulle oor hom bid en hom met olie in die Naam van die Here salf. En die gebed van die geloof sal die siek man red, en die Here sal hom opwek; en as hy in sondes is, sal hulle hom vergewe word.

Wie kan die sakrament ontvang?

Na aanleiding van hierdie Bybelse begrip, merk die Kategismus van die Katolieke Kerk (par. 1514) daarop dat:

Die salwing van die siekes "is nie 'n sakrament vir diegene wat net op die punt van die dood is nie. Sodra iemand van die gelowiges weens siekte of ouderdom die dood in gevaar sou stel, is die geskikte tyd vir hom om te ontvang hierdie sakrament het sekerlik al aangebreek. '

As hulle twyfel, moet priesters dwarsdeur die saak van omsigtigheid dwaal en die sakrament aanbied aan die gelowiges wat dit versoek.

Die vorm van die sakrament

Die essensiële ritueel van die sakrament bestaan ​​daaruit dat die priester (of meerdere priesters, in die geval van die Oostelike Kerke) die siekes hand oplê en hom salig met olie (gewoonlik olyfolie wat deur 'n biskop geseën word), maar in 'n noodgeval, enige groente olie sal volstaan), en bid "Deur hierdie heilige salwing mag die Here u in sy liefde en genade u help met die genade van die Heilige Gees. Mag die Here wat u van die sonde bevry u red en u oprig."

Wanneer omstandighede dit toelaat, beveel die Kerk aan dat die sakrament tydens die massa plaasvind, of dat dit ten minste voorafgegaan word deur die belydenis en gevolg word deur die Nagmaal.

Die Minister van die Sakrament

Slegs priesters (insluitende biskoppe) kan die sakrament van die salwing van die siekes administreer, aangesien dit, toe die sakrament ingestel is tydens die uitstuur van sy dissipels, beperk is tot die mans wat die oorspronklike biskoppe van die kerk sou word.

Die gevolge van die sakrament

Die Sakrament van die Salwing van die Siekte, ontvang in geloof en in 'n toestand van genade, bied aan die ontvanger 'n aantal genades, waaronder die sterkte om versoeking te weerstaan ​​in die aangesig van die dood, wanneer hy die swakste is; 'n vereniging met die Passie van Christus, wat sy lyding heilig maak; en die genade om voor te berei op die dood, sodat hy God kan ontmoet in hoop eerder as in vrees. As die ontvanger nie die Sakrament van die belydenis kon ontvang nie, bied die salwing ook vergifnis van sondes. En as dit sal help met die redding van sy siel, kan die salwing van die siekes die ontvanger se gesondheid herstel.

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat