https://religiousopinions.com
Slider Image

Die Passie van Christus in die Bybel te verstaan

Wat is die passie van Christus? Baie mense sê dat dit die tydperk van intense lyding in die lewe van Jesus was, van die tuin van Getsemane tot die kruisiging. Vir ander ontlok die passie van Christus beelde van gruwelike straf wat in films soos Mel Gibson se The Passion of The Christ uitgebeeld word . Hierdie sienings is beslis korrek, maar daar is veel meer aan die passie van Christus.

Wat beteken dit om passievol te wees? Webster's Dictionary definieer passie as 'ekstreme, dwingende emosie of intense emosionele drang'.

Die bron van Christus se hartstog

Wat was die bron van die passie van Christus? Dit was sy intense liefde vir die mensdom. Die groot liefde vir Jesus het gelei tot sy uiterste toewyding om 'n baie nou en nou pad te loop om die mensdom te verlos. Ter wille van die herstel van die mens tot gemeenskap met God, het hy homself niks gemaak nie en die aard van 'n dienskneg aangeneem deur menslik gelyk te wees (Filippense 2: 6-7). Sy hartstogtelike liefde het veroorsaak dat hy die heerlikheid van die hemel verlaat om menslike vorm aan te neem en 'n gehoorsame lewe van selfopoffering te lei wat deur die heiligheid van God vereis is. Slegs so 'n onselfsugtige lewe kon die suiwer en onskuldige bloedoffer lewer wat nodig is om die sondes van diegene wat in hom vertrou, te bedek (Johannes 3:16; Ef. 1: 7).

Die rigting van Christus se hartstog

Die passie van Christus is deur die wil van die Vader gerig en het gelei tot 'n lewe waarvan die kruis die doel was (Johannes 12:27). Jesus was daartoe verbind om die vereistes te voorspel wat voorspel is deur profesieë en die wil van die Vader. In Matteus 4: 8-9 het die duiwel Jesus die koninkryke van die wêreld aangebied in ruil vir sy aanbidding. Hierdie aanbod was 'n manier vir Jesus om sy koninkryk op aarde sonder die kruis te vestig. Dit het miskien na 'n maklike kortpad gelyk, maar Jesus was passievol om die presiese plan van die Vader uit te voer en het dit so verwerp.

In Johannes 6: 14-15 het 'n skare probeer om Jesus met geweld 'n koning te maak, maar hy het weer hul poging verwerp omdat dit van die kruis sou afgewyk het. Die laaste woorde van Jesus aan die kruis was 'n triomfantelike verkondiging. Soos 'n hardloper wat woelig oor die wenstreep gaan, maar tog met groot emosie om hindernisse te oorkom, sê Jesus "Dit is klaar!" (Johannes 19:30)

Die afhanklikheid van Christus se hartstog

Die passie van Christus het in liefde ontstaan, is gerig deur die doel van God en is geleef in afhanklikheid van die teenwoordigheid van God. Jesus verklaar dat elke woord wat hy gesê het aan hom gegee is deur die Vader wat hom beveel het wat hy moes sê en hoe om dit te sê (Johannes 12:49). Om dit te kan doen, het Jesus elke oomblik in die teenwoordigheid van die Vader geleef. Elke gedagte, woord en optrede van Jesus is deur die Vader aan hom gegee (Johannes 14:31).

Die krag van Christus se hartstog

Die passie van Christus is aangewakker deur die krag van God. Jesus het siekes genees, die verlamdes herstel, die see gekalmeer, die menigtes gevoed en die dode opgewek deur die krag van God. Selfs toe hy aan die skare onder leiding van Judas oorhandig is, het hy gepraat en hulle het weer op die grond geval (Joh. 18: 6). Jesus was altyd in beheer van sy lewe. Hy het gesê dat meer as twaalf legioene, of meer as ses en dertig duisend engele, op sy bevele sou reageer (Matteus 26:53).

Jesus was nie net 'n goeie man wat slagoffer van slegte omstandighede geword het nie. Inteendeel, hy het die wyse van sy dood voorspel en die tyd en plek wat die Vader gekies het (Matteus 26: 2). Jesus was nie 'n magtelose slagoffer nie. Hy het die dood omhels om ons verlossing te bewerk en uit mag en majesteit uit die dood opgestaan!

Die patroon van Christus se hartstog

Die lewe van Christus het 'n patroon geskep om 'n passievolle lewe vir hom te leef. Gelowiges in Jesus ervaar 'n geestelike geboorte wat lei tot die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees (Johannes 3: 3; 1 Korintiërs 6:19). Daarom het gelowiges alles wat nodig is om 'n passievolle lewe vir Christus te lei.

'N Liefdesverhouding

Die belangrikste van alles is die belangrikheid van die opbou van 'n liefdesverhouding met Jesus. Deuteronomium 6: 5 sê: 'Wees lief vir die Here jou God met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.' (NIV) Dit is 'n verhewe opdrag, maar een wat van kritieke belang is vir gelowiges om daarna te streef.

Die liefde van Jesus is die kosbaarste, persoonlikste en intense verhoudings. Gelowiges moet leer om daagliks, indien nie 'n oomblik afhanklikheid van Jesus nie, te leef, sy wil te soek en sy teenwoordigheid te ervaar. Dit begin met gedagtes oor God. Spreuke 23: 7 sê dat dit waaroor ons dink ons ​​definieer.

Paulus sê dat gelowiges moet nadink oor wat rein, lieflik, uitstekend en prysenswaardig is en God met u sal wees (Filippense 4: 8-9). Dit is moontlik nie moontlik om dit te alle tye te doen nie, maar die sleutel is om die plekke, maniere en tye te vind waar God tans ervaar word en daarop voortbou. Hoe meer God ervaar word, hoe meer sal u gedagtes by hom en by hom woon. Dit lewer toenemende lof, aanbidding en gedagtes van God wat lei tot optrede wat liefde uitspreek en hom wil eer.

Die doel van God

As u die teenwoordigheid van God beoefen, word die doel van God ontdek. Dit word opgesom in die Groot Kommissie waar Jesus sy dissipels beveel om te gaan en ander te vertel alles wat hy aan hulle geopenbaar het (Matteus 28: 19-20). Dit is die sleutel om God se plan vir ons lewens te verstaan ​​en te volg. Die kennis en ervarings wat God aan ons gee, sal ons help om sy doel met ons lewens te ontdek. Die deel van persoonlike ontmoetings met God sorg vir 'n passievolle uitdrukking van onderrig, lof en aanbidding!

Die Krag van God

Laastens kom die krag van God na vore in handelinge wat spruit uit die liefde, doel en teenwoordigheid van God. God gee ons krag, wat lei tot groter vreugde en vrymoedigheid om sy wil te doen. Bewyse van die krag van God wat deur gelowiges geopenbaar word, sluit onverwagte insigte en seëninge in.

Ander bewyse van die krag van God wat deur gelowiges vloei, sluit in wisselende lewens spirituele groei gebaseer op verhoogde geloof, wysheid en kennis. Die liefde van God is altyd sy liefde, wat ons lewens verander en ons inspireer om passievol te wees in ons strewe na Christus!

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh