https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is 'n Chumash?

Dit is algemeen dat die term Torah verwys na die vyf boeke van Moses. Daar is egter verskillende terme vir die verskillende formate wat die teks aanneem: Torah verklaar vir die weergawe wat op perkament geskryf is, of deur 'n boekrol en 'n chumash vir die gedrukte boekgebaseerde weergawe.

wat beteken

Terwyl sefer Torah “boek van die Torah” beteken en verwys na die weergawe van die Pentateug of vyf boeke van Moses - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium - wat noukeurig geskryf is deur a sofer of skryf aan perkament. (In Hebreeus staan ​​die boeke onderskeidelik Bereishit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim . )

Chumash of ? Humash is waarskynlik 'n toneelstuk op die woord vyf, chamesh en verwys na die gedrukte weergawe van die vyf boeke van Moses. Alternatiewelik is sommige van mening dat dit 'n verkeerde lees van die woord chomesh is, wat een-vyfde beteken. Meer formeel word dit die Chamishah Humshei Torah genoem, of “vyf-vyfdes van Torah.”

Die verskil

Die sefer Torah is die geskrewe, boekrolversie van die Torah wat uitgehaal en voorgelees word tydens gebedsdienste op die sabbat en op sekere Joodse vakansiedae. Daar is spesifieke reëls rakende die sefer Torah,

Die chumash is enige gedrukte en gebonde weergawe van die Torah wat gebruik word vir studie, leer of volg saam met die Torah-lees op Shabbat.

uitleg

’N Tipiese kumash ondernemings die vyf boeke van Moses (Genesis Exodus, Leviticus, Numeri, en Deuteronomium) in Hebreeus met vokale en kantillasietekens verdeel in die weeklikse Torah gedeeltes. In baie gevalle het die chumash ook die Engelse vertaling van die teks met kommentare wat wissel na gelang van die weergawe van die chumash .

Benewens indeksering, 'n woordelys, en aanvullende verduidelikings van wat die Torah is en waar dit ontstaan, sal a chumash ook dikwels die haftarah vir elke weeklikse Torahgedeelte insluit, ook met kommentaar. Soms sal a chumash ook spesiale voorlesings hê uit die Geskrifte en profete wat op sekere vakansiedae gelees word.

Sommige voorgestelde weergawes

The Stone Edition Chumash | Hierdie weergawe bestaan ​​uit die Torah, haftarot en die vyf meggilot (Song of Songs or Shir ha’Shirim; Book of Ruth; the Book of Lamentations or Eicha; Predikers of Kohelet; en die boek Ester) met kommentare deur Rashi en klassieke rabbynse kommentators, terwyl hy ook trek uit hedendaagse grotes.

Die Gutnick-uitgawe van die Chumash | Hierdie eerlike weergawe bevat die Torah, haftarot, kommentaar, sowel as toeligtings en gedagtes van die laaste Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel Schneerson, sowel as ander Chassidiese insigte .

Die Torah: 'n moderne kommentaar, hersiene uitgawe | Hierdie bundel, gepubliseer deur die Union for Reform Judaism, bevat 'n geslagsensitiewe aanpak op die JPS-vertaling, om nie eens te praat van 'n nuwe vertaling van Genesis en die haftarot deur wyle Rabbis Chaim Stern.

Etz Hayim: Torah en kommentaar | Die Etz Hayim Torah en kommentaar is 'n hoogtepunt vir die konserwatiewe Joodse gemeenskap wat kommentaar lewer op sosiale geregtigheid, sowel as indrukwekkende vertonings van individue soos Chaim Potok en Michael Fishbone. Dit bevat ook volkleurkaarte, 'n tydlyn van Bybelse gebeure, en meer.

The Koren Humash: Hebreeus-Engelse uitgawe | Hierdie chumash is deel van die Koren-reeks gebedsboeke en meer, wat die weeklikse Torah-gedeeltes en haftarot, die vyf megillot, sowel as Psalms ( tehillim ) insluit. It s ook gevier vir die omskakeling van Hebreeuse name.

Torah: 'n vrou s kommentaar | Hierdie Torah-uitgawe, wat deur die Union for Reform Judaism gepubliseer is, bevat kommentaar wat kontemporêre sosiale, filosofiese en teologiese kwessies weerspieël, sowel as kreatiewe anekdotes in die vorm van poësie, prosa en moderne midras.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke