https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is Pragmatisme?

Pragmatisme is 'n Amerikaanse filosofie wat in die 1870's ontstaan ​​het, maar in die vroeë 20ste eeu gewild geword het. Volgens pragmatisme lê die waarheid of betekenis van 'n idee of 'n stelling in die waarneembare praktiese gevolge daarvan eerder as in enige metafisiese kenmerke. Pragmatisme kan saamgevat word deur die frase wat ook al werk, is waarskynlik waar. Omdat werklikheid verander, sal wat ook al werk ook verander thus, moet die waarheid ook as veranderlik beskou word, wat beteken dat niemand kan beweer dat hy enige finale of uiteindelike waarheid het nie. Pragmatici glo dat alle filosofiese konsepte beoordeel moet word aan die hand van hul praktiese gebruike en suksesse, nie op grond van abstraksies nie .

Pragmatisme en Natuurwetenskap

Pragmatisme het in die vroeë 20ste eeu gewild geword onder Amerikaanse filosowe en selfs die Amerikaanse publiek vanweë die noue verbintenis met moderne natuur- en sosiale wetenskappe. Die wetenskaplike wêreldbeskouing het gegroei in sowel invloed as gesag; pragmatisme is op sy beurt beskou as 'n filosofiese broer of neef wat vermoedelik dieselfde vordering kon lewer deur ondersoeke tot onderwerpe soos sedes en die betekenis van die lewe.

Belangrike filosowe van pragmatisme

Filosowe wat sentraal staan ​​in die ontwikkeling van pragmatisme of wat sterk deur die filosofie beïnvloed word, sluit in:

 • William James (1842 tot 1910): Gebruik die begrip pragmatisme eers in druk. Word ook beskou as die vader van die moderne sielkunde.
 • CS (Charles Sanders) Peirce (1839 tot 1914): Ontwerp die term pragmatisme; 'n logisikus wie se filosofiese bydraes aangeneem is in die skepping van die rekenaar.
 • George H. Mead (1863 tot 1931): word beskou as een van die stigters van sosiale sielkunde.
 • John Dewey (1859 tot 1952): Ontwikkel die filosofie van Rasionele Empirisme, wat verband hou met pragmatisme.
 • WV Quine (1908 tot 2000): Harvard-professor wat analitiese filosofie voorstaan, wat vroeër pragmatisme skuld.
 • CI Lewis (1883 tot 1964): 'n Hoofkampioen van moderne Filosofiese Logika.

Belangrike boeke oor pragmatisme

Vir verdere lees, raadpleeg verskeie seminale boeke oor die onderwerp:

 • Pragmatisme, deur William James
 • The Meaning of Truth, deur William James
 • Logic: The Theory of Enquiry, deur John Dewey
 • Human Nature and Conduct, deur John Dewey
 • The Philosophy of the Act, deur George H. Mead
 • Mind and the World Order, deur CI Lewis

CS Peirce oor Pragmatisme

CS Peirce, wat die term pragmatisme bedink het, beskou dit as 'n tegniek om ons te help om oplossings te vind as 'n filosofie of 'n werklike oplossing vir probleme. Peirce gebruik dit as 'n middel om taalkundige en konseptuele helderheid te ontwikkel (en sodoende kommunikasie te vergemaklik) met intellektuele probleme. Hy het geskryf:

Oorweeg watter gevolge, wat moontlik praktiese draers kan wees, ons die idee van ons konsepsie het. Dan is ons opvatting van hierdie gevolge die geheel van ons opvatting van die voorwerp.

William James oor Pragmatisme

William James is die beroemdste filosoof van pragmatisme en die geleerde wat pragmatisme self beroemd gemaak het. Vir James het pragmatisme gegaan oor waarde en moraliteit: die doel van die filosofie was om te verstaan ​​wat vir ons waarde gehad het en waarom. James het aangevoer dat idees en oortuigings slegs vir ons waarde het as hulle werk.

James skryf oor pragmatisme:

Idees word waar, net sover dit ons help om in bevredigende verhoudings met ander dele van ons ervaring te kom .

John Dewey oor Pragmatisme

In 'n filosofie wat hy instrumentalisme genoem het, het John Dewey gepoog om beide Peirce- en James -filosofieë van pragmatisme te kombineer. Instrumentalisme het dus sowel logiese konsepte as etiese analise gehandel. Instrumentalisme beskryf Dewey se idees oor die omstandighede waaronder redenering en ondersoek plaasvind. Enersyds moet dit beheer word deur logiese beperkings; aan die ander kant is dit daarop gerig om goedere te vervaardig en gewaardeerde bevrediginge te waardeer.

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat