https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is universalisme?

Universalisme (uitgespreek Yu-ni-VER-sulzium ) is 'n leer wat leer dat alle mense gered sal word. Ander name vir hierdie leerstelling is universele herstel, universele versoening, universele restitusie en universele verlossing.

Die belangrikste argument vir universalisme is dat 'n goeie en liefdevolle God mense nie tot die ewige pyniging in die hel sou veroordeel nie. Sommige universaliste glo dat God die inwoners van die hel na 'n sekere reinigingsperiode sal bevry en hulle met homself sal versoen. Ander sê dat mense na die dood nog 'n geleentheid sal kry om God te kies. Vir sommige wat aan universalisme voldoen, impliseer die leer ook dat daar baie maniere is om in die hemel te beland.

In die afgelope paar jaar het universalisme 'n herlewing getoon. Baie aanhangers verkies verskillende name daarvoor: insluiting, die groter geloof, of die groter hoop. Tentmaker.org noem dit "Die oorwinnende evangelie van Jesus Christus."

Universalisme pas gedeeltes soos Handelinge 3:21 en Kolossense 1:20 toe om te bedoel dat God van voorneme is om alle dinge in hul oorspronklike reinheidstoestand deur Jesus Christus te herstel (Romeine 5:18; Hebreërs 2: 9), sodat almal uiteindelik in 'n regte verhouding met God gebring word (1 Korintiërs 15: 24 28).

Maar so 'n siening is strydig met die leer van die Bybel dat 'almal wat die Naam van die Here aanroep' tot Christus verenig sal wees en ewig gered sal wees, nie alle mense in die algemeen nie.

Jesus Christus het geleer dat diegene wat hom as Verlosser verwerp, die ewigheid in die hel sal deurbring nadat hulle gesterf het:

 • Matteus 10:28
 • Matteus 23:33
 • Matteus 25:46
 • Lukas 16:23
 • Johannes 3:36

Universalisme ignoreer God se geregtigheid

Universalisme fokus uitsluitlik op God se liefde en genade en ignoreer sy heiligheid, geregtigheid en toorn. Dit veronderstel ook dat die liefde van God afhang van wat hy vir die mensdom doen, eerder as om 'n selfbestaande eienskap van God teenwoordig te wees vanaf die ewigheid voordat die mens geskape is.

Die Psalms praat herhaaldelik van God se geregtigheid. Sonder die hel, watter geregtigheid sou daar wees vir moordenaars van miljoene mense, soos Hitler, Stalin en Mao? Universaliste sê dat Christus se offer aan die kruis aan al die eise aan God se geregtigheid voldoen, maar sou dit die regverdiges wees om dieselfde beloning te geniet as diegene wat vir Christus gemartel is? Die feit dat daar dikwels geen geregtigheid in hierdie lewe is nie, vereis dat 'n regverdige God dit in die volgende oplê.

James Fowler, president van Christus in You Ministries, merk op: 'Om te konsentreer op die rooskleurige optimisme van die universele volmaaktheid van die mens, is sonde meestal 'n irrelevansie ... Sonde word tot die minimum beperk en gering gemaak in alle universalistiese leer. "

Universalisme is deur Origen geleer (185 nC 1854), maar is deur die Raad van Konstantinopel verklaar in 543 nC. Dit het weer in die 19de eeu gewild geword en trek vandag in baie Christelike kringe traksie in.

Fowler voeg by dat een rede vir die herlewing van universalisme die huidige houding is dat ons nie oordeel moet neem oor enige godsdiens, idee of persoon nie. Deur te weier om iets reg of verkeerd te noem, kanselleer universaliste nie net die behoefte aan Christus se verlossende offer nie maar ignoreer ook die gevolge van onberouvolle sonde.

As 'n leerstelling beskryf universalisme nie een bepaalde denominasie- of geloofsgroep nie. Die universalistiese kamp bevat lede van verskillende leerstellige kategorieë met verskillende en soms teenstrydige oortuigings.

Is Christelike Bybels verkeerd?

Baie van die universalisme maak staat op die veronderstelling dat Bybelvertalings verkeerd is in hul gebruike van die terme Hel, Gehenna, ewig en ander woorde wat aanspraak maak op ewige straf. Ondanks die feit dat onlangse vertalings soos die New International Version en English Standard Version die pogings van groot spanne kundige Bybelwetenskaplikes was, sê universaliste dat die Griekse term "aion", wat "ouderdom" beteken, deur die eeue heen konstant verplaas is, wat lei tot valse leerstellings oor die lengte van die hel.

Kritici van universalisme noem dat die identiese Griekse term ' aionas ton aionon', wat 'eeue van eeue' beteken, in die Bybel gebruik word om sowel die ewige waarde van God as die ewige vuur van die hel te beskryf. Daarom sê hulle dat óf die waarde van God, soos die vuur van die hel, betyds moet beperk word, óf die vuur van die hel moet ewig, soos God die moeite werd is. Kritici sê universaliste kies en kies wanneer aionas ton aionon 'beperk' beteken.

Universaliste antwoord dat hulle besig is om hul eie vertaling van die Bybel te produseer om die 'foute' in vertaling reg te stel. Een van die pilare van die Christendom is egter dat die Bybel, as die Woord van God, onfeilbaar is. As die Bybel herskryf moet word om 'n leerstelling te akkommodeer, is dit die leerstelling wat verkeerd is, nie die Bybel nie.

Een probleem met universalisme is dat dit menslike oordeel op God plaas en sê dat hy logies nie volmaakte liefde kan wees terwyl hy sondaars in die hel straf nie. God self waarsku egter daarteen om menslike standaarde aan hom toe te skryf:

'Want my gedagtes is nie u gedagtes nie, en u weë is ook nie my weë nie, ' verklaar die Here. As die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as u weë en my gedagtes as u gedagtes. " (Jesaja 55: 8 9 NIV)

Bronne

 • gotquestions.org
 • Cairns, A., Woordeboek van teologiese terme
 • Christus in u bedieninge
 • tentmaker.org
 • carm.org
 • patheos.com
Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David