https://religiousopinions.com
Slider Image

Wanneer is Kersdag?

Kersdag is die fees van die geboorte of geboorte van Jesus Christus. Dit is die tweede grootste fees in die Christelike kalender, agter Paasfees, die dag van Christus se opstanding. Terwyl Christene normaalweg die dag waarop heiliges sterf, vier, omdat dit die dag is waarop hulle die ewige lewe aangegaan het, is daar drie uitsonderings: ons vier die geboortes van Jesus, sy moeder, Maria, en sy neef, Johannes die Doper, sedert al drie is sonder die vlek van oorspronklike sonde gebore.

Die woord Kersfees word ook generies gebruik om te verwys na beide die Twaalf Dae van Kersfees (die periode van Kersdag tot Epifanie, die fees waarop die geboorte van Christus aan die heidene geopenbaar is, in die vorm van die Magi, of wyse manne) en die periode van 40 dae vanaf Kersdag tot Candlemas, die Fees van die aanbieding van die Here, toe Maria en Josef die Christuskind in die tempel in Jerusalem aangebied het, in ooreenstemming met die Joodse wet. In die afgelope eeue is albei periodes gevier as 'n verlenging van die Kersfeesfees, wat die Kersseisoen eerder as beëindig het.

Hoe word die Kersfeesdatum bepaal?

Anders as Paasfees, wat elke jaar op 'n ander datum gevier word, word daar altyd op 25 Desember Kersfees gevier. Dit is presies nege maande na die Fees van die Aankondiging van die Here, die dag waarop die Engel Gabriel na die Maagd Maria gekom het om haar te laat weet dat sy deur God gekies is om sy Seun te baar.

Omdat Kersfees altyd op 25 Desember gevier word, beteken dit natuurlik dat dit elke jaar op 'n ander dag van die week val. En omdat Kersfees 'n heilige dag van verpligting is wat nooit opgehef word nie, selfs nie as dit op 'n Saterdag of 'n Maandag val nie, is dit belangrik om te weet op watter dag van die week dit gaan val, sodat u die massa kan bywoon. .

Wanneer is Kersdag hierdie jaar?

Hier is die datum en dag van die week waarop Kersfees hierdie jaar gevier word:

 • Kersdag 2018: Dinsdag 25 Desember 2018

Wanneer is Kersdag in toekomstige jare?

Hier is die datums en dae van die week waarop Kersfees volgende jaar en in die volgende jare gevier word:

 • Kersdag 2019: Woensdag 25 Desember 2019
 • Kersdag 2020: Vrydag, 25 Desember 2020
 • Kersdag 2021: Saterdag, 25 Desember 2021
 • Kersdag 2022: Sondag 25 Desember 2022
 • Kersdag 2023: Maandag 25 Desember 2023
 • Kersdag 2024: Woensdag, 25 Desember 2024
 • Kersdag 2025: Donderdag, 25 Desember 2025
 • Kersdag 2026: Vrydag, 25 Desember 2026
 • Kersdag 2027: Saterdag, 25 Desember 2027
 • Kersdag 2028: Maandag 25 Desember 2028
 • Kersdag 2029: Dinsdag 25 Desember 2029
 • Kersdag 2030: Woensdag 25 Desember 2030

Wanneer was Kersdag in vorige jare?

Hier is die datums waarop Kersfees in vorige jare, tot 2007 teruggeval het:

 • Kersdag 2007: Dinsdag 25 Desember 2007
 • Kersdag 2008: Donderdag, 25 Desember 2008
 • Kersdag 2009: Vrydag, 25 Desember 2009
 • Kersdag 2010: Saterdag, 25 Desember 2010
 • Kersdag 2011: Sondag 25 Desember 2011
 • Kersdag 2012: Dinsdag, 25 Desember 2012
 • Kersdag 2013: Woensdag 25 Desember 2013
 • Kersdag 2014: Donderdag, 25 Desember 2014
 • Kersdag 2015: Vrydag, 25 Desember 2015
 • Kersdag 2016: Donderdag, 25 Desember 2016
 • Kersdag 2017: Maandag 25 Desember 2017

Wanneer is . . .

 • Wanneer is Epifanie?
 • Wanneer is die doop van die Here?
 • Wanneer is Mardi Gras?
 • Wanneer begin die lening?
 • Wanneer eindig die lening?
 • Wanneer word geleen?
 • Wanneer is Ash Wednesday?
 • Wanneer is Saint Joseph's Day?
 • Wanneer is die aankondiging?
 • Wanneer is Laetare Sondag?
 • Wanneer is Heilige Week?
 • Wanneer is Palmsondag?
 • Wanneer is Heilige Donderdag?
 • Wanneer is Goeie Vrydag?
 • Wanneer is Heilige Saterdag?
 • Wanneer is Paasfees?
 • Wanneer is Goddelike Barmhartigheid Sondag?
 • Wanneer is hemelvaart?
 • Wanneer is Pinkster Sondag?
 • Wanneer is die Drie-eenheidsondag?
 • Wanneer is die fees van die Heilige Anthony?
 • Wanneer is Corpus Christi?
 • Wanneer is die fees van die heilige hart?
 • Wanneer is die fees van die verheerliking?
 • Wanneer is die fees van die veronderstelling?
 • Wanneer is die Maagd Maria verjaar?
 • Wanneer is die fees van die verheffing van die Holy Kruis?
 • Wanneer is Halloween?
 • Wanneer is die dag van alle heiliges?
 • Wanneer is die dag van alle siel?
 • Wanneer is die Fees van Christus die Koning?
 • Wanneer is dankseggingsdag?
 • Wanneer begin Advent?
 • Wanneer is die Heilige Nikolaasdag?
 • Wanneer is die fees van die onberispelike bevrugting?
Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar