https://religiousopinions.com
Slider Image

Waarom moes Jesus sterf?

Waarom moes Jesus sterf? Hierdie ongelooflike belangrike vraag behels 'n saak wat sentraal staan ​​in die Christendom, maar dit is dikwels moeilik vir Christene om dit effektief te beantwoord. Ons kyk noukeurig na die vraag en lê die antwoorde wat in die Skrif aangebied word, uiteen.

Maar voordat ons dit doen, is dit noodsaaklik om te verstaan ​​dat Jesus sy missie op aarde duidelik verstaan ​​het dat dit die aflê van sy lewe behels. Met ander woorde, Jesus het geweet dat dit sy Vader se wil is dat hy sou sterf.

Christus het sy voorkennis en begrip van sy dood in hierdie treffende Skrifgedeeltes bewys:

Markus 8:31
Toe begin Jesus hulle te vertel dat hy, die Seun van die mens, baie verskriklike dinge sou ly en deur die leiers, die vooraanstaande priesters en die leraars van die godsdienswet verwerp sou word. Hy sou doodgemaak word, en drie dae later sou hy weer opstaan. (NLT) (Markus 9:31)
Markus 10: 32-34
Toe die twaalf dissipels opsy gesit het, het Jesus weer begin om alles te beskryf wat met hom in Jerusalem sou gebeur. Hy het vir hulle gesê: "As ons in Jerusalem aankom, sal die Seun van die mens verraai word aan die voorste priesters en die leraars van godsdienstige reg. Hulle sal hom vonnis om te sterf en hom aan die Romeine oorhandig. spoeg op hom, slaan hom met hul sweep en maak hom dood, maar na drie dae sal hy weer opstaan. ' (NLT)
Markus 10:38
Maar Jesus antwoord: "U weet nie wat u vra nie. Kan u drink uit die bitter beker van smart wat ek gaan drink? Is u in staat om gedoop te word met die doop van lyding waarmee ek gedoop moet word?" (NLT)
Markus 10: 43-45
Wie onder u 'n leier wil wees, moet u dienaar wees, en wie eerste wil wees, moet die slaaf van almal wees. Want selfs ek, die Seun van die mens, het hierheen gekom om nie gedien te word nie, maar om ander te dien, en om my lewe as 'n losprys vir baie te gee. ' (NLT)
Markus 14: 22-25
Terwyl hulle eet, neem Jesus 'n brood en vra God se seën daaroor. Toe breek hy dit in stukke en gee dit aan die dissipels en sê: "Neem dit, want dit is my liggaam." En hy neem 'n beker wyn en dank God daarvoor. Hy het dit aan hulle gegee, en hulle het almal daaruit gedrink. En hy sê vir hulle: Dit is my bloed wat vir baie uitgestort is en die verbond tussen God en sy volk verseël het. Ek verklaar plegtig dat ek nie weer wyn sal drink tot op die dag as ek dit nuut in die Koninkryk van God drink nie. " (NLT)
Johannes 10: 17-18
"Daarom het My Vader My lief, omdat Ek my lewe aflê, sodat Ek dit weer kan neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself neer. Ek het die mag om dit neer te lê, en ek het die mag om dit te neem weer. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. " (NV)

Is dit saak wie Jesus doodgemaak het?

Hierdie laaste vers verklaar ook hoekom dit sinloos is om die Jode of die Romeine of iemand anders die skuld te gee omdat hy Jesus doodgemaak het. Jesus het die krag om 'dit neer te lê' of 'weer op te neem' vryelik sy lewe prysgegee. Dit maak nie saak wie Jesus doodgemaak het nie. Diegene wat die spykers vasgespyker het, het net gehelp om die lot wat hy bereik het, uit te voer deur sy lewe aan die kruis af te lê.

Die volgende punte uit die Skrif sal u beantwoord deur die vraag te beantwoord: Waarom moes Jesus sterf?

Waarom Jesus moes sterf

God is heilig

Alhoewel God almal barmhartig, magtig en vergewensgesind is, is God ook heilig, regverdig en regverdig.

Jesaja 5:16
Maar die Here, die Almagtige, word verhef deur sy geregtigheid. Die heiligheid van God word getoon deur sy geregtigheid. (NLT)

Sonde en heiligheid is onversoenbaar

Sonde het die wêreld binnegekom deur een man (Adam) se ongehoorsaamheid, en nou word alle mense met 'n "sonde-natuur" gebore.

Romeine 5:12
Toe Adam gesondig het, het die sonde die hele mensdom betree. Die sonde van Adam het die dood gebring, sodat die dood na almal versprei het, want almal het gesondig. (NLT)
Romeine 3:23
Want almal het gesondig; almal skort nie die heerlike standaard van God nie. (NLT)

Sonde skei ons van God

Ons sonde skei ons heeltemal van die heiligheid van God.

Jesaja 35: 8
En daar sal 'n snelweg wees; dit sal die weg van heiligheid genoem word. Die onreine sal nie daarop reis nie; dit sal wees vir diegene wat op hierdie weg wandel; goddelose dwase sal dit nie regkry nie. (NIV)
Jesaja 59: 2
Maar u ongeregtighede het u van u God geskei; U sondes het sy aangesig vir u verberg, sodat hy nie luister nie. (NIV)

Die straf van sonde is die ewige dood

God se heiligheid en geregtigheid eis dat daar sonde en rebellie deur straf betaal moet word. Die enigste boete of betaling vir sonde is die ewige dood.

Romeine 6:23
Want die loon van die sonde is die dood, maar die gratis geskenk van God is die ewige lewe deur Christus Jesus, ons Here. (NASB)
Romeine 5:21
Dus, net soos die sonde oor alle mense heers en hulle doodgemaak het, heers God se wonderlike goedheid in plaas daarvan en gee ons die regte posisie by God en lei ons tot die ewige lewe deur Jesus Christus, ons Here. (NLT)

Ons dood is onvoldoende om sonde te doen

Ons dood is nie voldoende om sonde te doen nie, want versoening vereis 'n perfekte, vlekkelose offer wat op die regte manier aangebied word. Jesus, die een perfekte Godsmens, het gekom om die suiwer, volledige en ewige offer te bring om die sonde te verwyder, te versoen en te betaal.

1 Petrus 1: 18-19
Want u weet dat God 'n losprys betaal het om u te red uit die leë lewe wat u van u voorouers geërf het. En die losprys wat hy betaal het, was nie net goud of silwer nie. Hy het vir jou betaal met die kosbare lewensbloed van Christus, die sondelose, vlekkelose Lam van God. (NLT)
Hebreërs 2: 14-17
Aangesien die kinders vlees en bloed het, het hy ook deel in hul menslikheid, sodat hy deur sy dood hom wat die mag van die dood besit, die duiwel, kan vernietig en diegene wat hulle hele lewe in slawerny gehou het, sal bevry hulle vrees vir die dood. Want dit is sekerlik nie engele wat hy help nie, maar Abraham se nageslag. Om hierdie rede moes hy op alle maniere soos sy broers gemaak word, sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon word in diens van God en dat hy versoening kan doen vir die sondes van die volk. (NIV)

Net Jesus is die perfekte Lam van God

Slegs deur Jesus Christus kan ons sondes vergewe word, waardeur ons verhouding met God herstel word en die skeiding wat deur sonde veroorsaak word, verwyder word.

2 Korintiërs 5:21
God het hom wat geen sonde het nie, vir ons sonde gemaak, sodat ons die geregtigheid van God in hom kan word. (NIV)
1 Korintiërs 1:30
Dit is as gevolg van hom dat u in Christus Jesus is, wat vir ons wysheid geword het van God, dit is ons geregtigheid, heiligheid en verlossing. (NIV)

Jesus is Messias, Verlosser

Die lyding en die glorie van die komende Messias is in Jesaja hoofstukke 52 en 53 voorspel. God se mense in die Ou Testament het uitgesien na die Messias wat hulle van hul sonde sou verlos. Alhoewel hy nie in die vorm gekom het wat hulle verwag het nie, was dit hul geloof wat uitsien na sy verlossing wat hulle gered het. Ons geloof, wat terugkyk na sy daad van verlossing, red ons. As ons die betaling van Jesus vir ons sonde aanvaar, spoel sy perfekte opoffering ons sonde weg en herstel ons ons reg met God. God se genade en genade het 'n weg gebied vir ons redding.

Romeine 5:10
Want aangesien ons deur die dood van sy Seun herstel is na vriendskap met God, terwyl ons nog sy vyande was, sal ons sekerlik deur sy lewe verlos word van die ewige straf. (NLT)

As ons 'in Christus Jesus' is, word ons deur sy bloed bedek deur sy offerdood, word ons sondes betaal en hoef ons nie meer 'n ewige dood te sterf nie. Ons ontvang die ewige lewe deur Jesus Christus. Dit is waarom Jesus moes sterf.

Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David