https://religiousopinions.com
Slider Image

Elia - vetgedruk van die profete

Elia het met vrymoedigheid voor God opgestaan ​​in 'n tyd toe afgodediens sy land gevee het. In werklikheid beteken sy naam "My God is Yah (weh)."

Die vals god wat Elia teengestaan ​​het, was Baäl, die geliefde god van Isebel, die vrou van koning Agab van Israel. Om Isebel te behaag, het Agab altare vir Baäl opgerig, en die koningin het God se profete vermoor.

Elia verskyn voor koning Agab om die vloek van God aan te kondig: "Terwyl die HERE, die God van Israel, lewe wat ek dien, sal daar in die volgende paar jaar geen dou of reën wees nie, behalwe volgens my woord." (1 Konings 17: 1 NLV)

Toe vlug Elia na die spruit Cherith, oos van die Jordaanrivier, waar kraaie vir hom brood en vleis bring. Toe die spruit opdroog, het God Elia gestuur om by 'n weduwee in Sarfat te gaan woon. God het 'n ander wonderwerk daar gedoen en die olie en meel van die vrou seën, sodat dit nie opraak nie. Onverwags is die weduwee se seun dood. Elia het homself drie keer op die liggaam van die seun gespan, en God het die kind se lewe herstel.

Met vertroue in die krag van God, daag Elia die 450 profete van Baäl en die 400 profete van die valse god Asherah uit op 'n onthulling op die berg Karmel. Die afgodedienaars het 'n bul geoffer en van die oggend tot die aand na Baäl uitgeroep, selfs hul vel afgekap totdat die bloed gevloei het, maar niks het gebeur nie. Elia herbou dan die altaar van die Here en offer daar 'n bul.

En hy het die brandoffer daarmee saam met hout gesit. Hy het 'n dienskneg laat slaan met die offer en hout met vier potte water, drie keer totdat alles deeglik geweek was. Elia het die Here aangeroep, en God se vuur het uit die hemel geval en die offer, die hout, die altaar, die water en selfs die stof rondom dit verteer .

Die mense val op hul aangesig en skree: "Die Here, Hy is God; die Here, Hy is God." (1 Konings 18:39) Elia het die volk beveel om die 850 valse profete dood te maak.

Elia het gebid, en reën het op Israel geval. Jezebel was egter woedend oor die verlies van haar profete en het gesweer om hom dood te maak. Bang, Elia het na die woestyn gehardloop, onder 'n besembos gesit en in sy wanhoop God gevra om sy lewe te neem. In plaas daarvan het die profeet geslaap, en 'n engel het vir hom kos gebring. Versterk het Elia 40 dae en 40 nagte na die berg Horeb gegaan, waar God in 'n fluistering aan hom verskyn het.

God het Elia beveel om sy opvolger, Elisa, wat hy gevind het met 12 juk osse te salf. Elisa het die diere doodgemaak as 'n offer en sy heer gevolg. Elia het voortgegaan om die dood van Agab, koning Ahasia en Isebel te profeteer.

Soos Henog, het Elia nie gesterf nie. God het waens en perde van vuur gestuur en Elia in 'n stormwind na die hemel opgeneem, terwyl Elisa staan ​​en kyk.

Prestasies van Elia

Onder God se leiding het Elia 'n swaar slag teen die kwaad van valse gode getref. Hy was 'n instrument vir wonderwerke teen Israel se afgodedienaars.

Profeet Elia se sterk punte

Elia het ongelooflike geloof in God gehad. Hy het die opdragte van die Here lojaal uitgevoer en met vrymoedigheid geslaan te midde van geweldige teenkanting.

Profeet Elia se swakhede

Na 'n wonderlike oorwinning op die berg Karmel het Elia in depressie geval. Die Here was egter geduldig met hom en laat rus en herstel sy krag vir toekomstige diens.

Lewenslesse

Ondanks die wonderwerke wat God deur hom verrig het, was Elia net 'n mens soos ons. God kan jou ook op ongelooflike maniere gebruik as jy jouself aan sy wil oorgee.

tuisdorp

Tishbe in Gilead.

Verwysings na Elia in die Bybel

Die verhaal van Elia word gevind in 1 Konings 17: 1 - 2 Konings 2:11. Ander verwysings sluit in 2 Kronieke 21: 12-15; Maleagi 4: 5, 6; Matteus 11:14, 16:14, 17: 3-13, 27: 47-49; Lukas 1:17, 4: 25, 26; Johannes 1: 19-25; Romeine 11: 2-4; Jakobus 5: 17, 18. Beroep: profeet

Sleutelverse

1 Konings 18: 36-39
Ten tyde van die offer het die profeet Elia vorentoe gegaan en gebid: "O HERE, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat U God is in Israel en dat ek u kneg is en al hierdie dinge gedoen het u opdrag. Antwoord my, o HERE, antwoord my, sodat hierdie mense sal weet dat u, o HERE, God is en dat u weer hul harte draai. ' Toe het die vuur van die HERE geval en die offer, die hout, die klippe en die aarde verbrand, en ook die water in die sloot gelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle neergeslaan en uitgeroep: "Die HERE, Hy is God! Die HERE, Hy is God!" (NIV)

2 Konings 2:11
Terwyl hulle saamstap en saam praat, verskyn daar skielik 'n wa en vuurperde en skei die twee van mekaar, en Elia klim in 'n stormwind na die hemel. (NIV)

  • Ou-Testamentiese mense van die Bybel (indeks)
  • Nuwe-Testamentiese mense van die Bybel (indeks)
Wat is volksgodsdiens?  Definisie en voorbeelde

Wat is volksgodsdiens? Definisie en voorbeelde

Godsdiens in Thailand

Godsdiens in Thailand

8 Christelike omgewingsorganisasies

8 Christelike omgewingsorganisasies