https://religiousopinions.com
Slider Image

History of American Religion: 1600 tot 2017

Wanneer het die eerste Katolieke in Amerika aangekom? Wanneer het die Pinksterfees eers ontwikkel? Wanneer is die kerk van Jerry Falwell uiteindelik gederegreer? Wanneer het die televangelis Oral Roberts aangekondig dat God hom 'huis toe sou roep' as hy nie $ 8 miljoen dollar insamel nie? Al hierdie en meer hier gelys.

Die 17de eeu (1600 tot 1699)

29 April 1607

Aan Kaap Henry, Virginia, is die eerste Anglikaanse (Episkopale) kerk in die Amerikaanse kolonies gevestig.

21 Junie 1607

Amerika se eerste Protestantse Episkopale gemeente is in Jamestown, Virginia, gestig.

22 Julie 1620

Onder leiding van John Robinson het Engelse Separatiste na Noord-Amerika begin emigreer - uiteindelik het hulle bekend gestaan ​​as die Pelgrims.

16 September 1620

Die Mayflower het Plymouth, Engeland, met 102 pelgrims aan boord verlaat. Die skip sou op 21 November in Provincetown aankom en dan op 26 Desember by Plymouth.

05 Maart 1623

Die Virginia-kolonie het die eerste Amerikaanse wet op temperament aanvaar.

06 September 1628

Puritaanse koloniste beland by Salem en begin die Massachusetts Bay Colony

30 Junie 1629

Samuel Skelton is verkies tot die eerste pastoor van Salem, Massachusetts. Die kerkverbond wat deur Skelton geskep is, het sy gemeente die eerste nie-skeidende gemeentelike Puriteinse Kerk in New England gemaak.

5 Februarie 1631

Roger Williams het die eerste keer in Noord-Amerika aangekom. Hy sou binnekort die rigiede godsdienstige beleid in die kolonie Massachusetts bevraagteken, wat daartoe gelei het dat hy vyf jaar later na Rhode Island verban is. Daar sou hy die eerste Baptistekerk in Amerika oprig.

18 Mei 1631

Die Algemene Hof van Massachusetts het die beslissing uitgereik dat "geen persoon tot die liggaamspolitiek toegelaat sal word nie, maar ook lede van sommige kerke binne die perke" van die kolonie.

25 Maart 1634

Die Rooms-Katolieke Kerk het sy eerste tree in Noord-Amerika gedoen toe die kolonieskepe "Duif" en "Ark" in Maryland aangekom het met 128 Katolieke koloniste. Die lede van hierdie groep is gekies deur Cecilius Calvert, tweede Lord Baltimore, en die kolonie self sou gelei word deur Leonard Calvert, broer van Lord Baltimore.

9 Oktober 1635

Roger Williams is uit Massachusetts verban. Williams het betoog teen siviele strawwe vir godsdienstige misdade, en as gevolg van sy skorsing uit die kolonie, het hy die stad Providence en die nuwe kolonie Rhode Island gestig, spesifiek as 'n toevlugsoord vir diegene wat godsdiensvryheid soek.

8 September 1636

Harvard College (later Universiteit) is gestig deur die Massachusetts Puritans in New Towne. Dit was die eerste instelling vir hoër onderwys wat in Noord-Amerika gevestig is en is oorspronklik geskep om toekomstige ministers op te lei.

22 Maart 1638

Die godsdienstige dissident Anne Hutchinson is uit die Massachusetts Bay Colony geskors as straf vir dwaalleer.

21 Junie 1639

Die Amerikaanse teoloog Increase Mather is gebore.

01 September 1646

Die Cambridge-sinode van Congregational Churches het in Massachusetts byeengekom en besluit oor die regte regeringsvorm wat alle Congregational Churches in New England sou aanvaar.

21 April 1649

Die Maryland-vergadering het die verdraagsaamheidwet goedgekeur, wat die Rooms-Katolieke beskerming teen protestantse teistering en diskriminasie beskerm het, 'n probleem wat toegeneem het weens die toenemende mag van Oliver Cromwell in Engeland.

16 Oktober 1649

Die kolonie Maine het wetgewing goedgekeur wat godsdiensvryheid vir alle burgers geskep het, maar slegs op voorwaarde dat diegene van 'teenstrydige' godsdienstige oortuigings 'aanvaarbaar' gedra.

1 Julie 1656

Die eerste Quakers (Mary Fisher en Ann Austin) wat in Boston aankom, word gearresteer. Vyf weke later is hulle na Engeland teruggevoer.

5 Augustus 1656

Agt Quakers het in Boston aangekom. Hulle is onmiddellik deur die Puritaanse owerhede in die tronk gestop omdat Quakers oor die algemeen as polities en godsdienstig ondermynend beskou is.

24 Maart 1664

Roger Williams het 'n handves gekry om Rhode Island te koloniseer.

27 Mei 1664

Op die ouderdom van 24 word die koloniale teoloog, Increase Mather, predikant van die Tweede (Kongregasionele) Kerk van Boston. Hy sou tot sy dood in 1723 daar dien.

3 Mei 1675

Massachusetts het 'n wet goedgekeur wat vereis dat kerkdeure tydens die dienste gesluit moes word - klaarblyklik om te keer dat mense vertrek voordat die lang preke voltooi is.

28 September 1678

John Bunyan se beroemde boek Pilgrim's Progress is gepubliseer.

10 Maart 1681

William Penn, 'n Engelse kwaker, het 'n handves van Charles II ontvang wat hom die enigste eienaar van die koloniale Amerikaanse gebied Pennsylvania het.

11 Mei 1682

Na twee jaar is twee sleutelwette deur die Algemene Hof van Massachusetts herroep: een wat mense verbied het om Kersfees te onderhou, en 'n ander wat die doodstraf opgelê het vir Quakers wat na die verbanning teruggekeer het na die kolonie.

30 Augustus 1682

William Penn vaar van Engeland af om die kolonie Pennsylvania te stig.

23 Junie 1683

William Penn, 'n Quaker en stigter van die kolonie Pennsylvania, onderteken 'n beroemde verdrag met die Indiane van daardie streek. Hierdie verdrag is nooit deur die Quakers verbreek nie.

29 Februarie 1692

Die Salem-hekseproewe het begin toe Tituba, die vroulike slaaf van eerwaarde Samuel Parris, Sarah Goode, en Sarah Osborne almal gearresteer en van heksery beskuldig is.

01 Maart 1692

Die Salem-hekseproewe in die kolonie Massachusetts is amptelik van stapel gestuur met die skuldigbevinding aan Tituba, die Wes-Indiese slaaf van eerw. Samuel Parris.

10 Junie 1692

Bridget Bishop het die eerste van twintig mense geword wat tereggestel is vir heksery tydens die Salem-hekseproewe.

3 Oktober 1692

In Massachusetts het Increase Mather sy 'Cases of Conscience About Evil Geirts' gepubliseer, wat effektief die Salem Witch Trials beëindig het wat vroeër daardie jaar begin het.

01 April 1693

Die vier dae oue seun van Cotton Mather is oorlede. Mather, wat oor die bestaan ​​van demoniese en spektrale verskynsels in die wêreld geskryf het, het vermoed dat heksery die oorsaak van die dood van sy eersgebore seun sou gewees het.

15 Januarie 1697

Citizens of Massachusetts het die dag gevas en berou gehad oor hul rol in die Salem-hekseproewe in 1692.

Die 18de eeu (1700 tot 1799)

07 Mei 1700

Die Quaker-leier, William Penn, het 'n reeks maandelikse vergaderings vir swartmense begin met die voorstand van vrylating van slawerny.

05 Oktober 1703

Jonathan Edwards, Amerikaanse teoloog en filosoof, is gebore.

1708

Gobind Singh, die tiende Sikh-ghoeroe, is oorlede

12 Desember 1712

Die kolonie Suid-Carolina het 'n 'Sondagwet' goedgekeur wat vereis dat almal elke Sondag kerk toe moet gaan en hulle moes weerhou van geskoolde arbeid en per perd of wa te reis bo wat absoluut noodsaaklik was. Oortreders het 'n boete en / of twee ure in die dorpsvoorraad gekry.

06 Augustus 1727

Franse Ursuline-nonne het eers in New Orleans aangekom en die eerste Katolieke liefdadigheidsinstelling in Amerika opgerig, bestaande uit 'n weeshuis, 'n hospitaal en 'n meisieskool.

8 April 1730

Amerika se eerste sinagoge, Shearith Israel, is in die stad New York toegewy.

26 Februarie 1732

In Philadelphia is massa vir die eerste keer gevier by die St Joseph's Church, die enigste Rooms-Katolieke kerk wat in die Amerikaanse kolonies gebou en onderhou is voor die rewolusie-oorlog.

29 Februarie 1736

Anna Lee, stigter van die Shaker-beweging in Amerika, is in Manchester, Engeland, gebore.

8 Julie 1741

Jonathan Edwards het sy klassieke preek 'Sinners in the Hands of an Angry God' gepreek, 'n belangrike stap in die begin van New England's Great Awakening.

22 Junie 1750

Jonathan Edwards is ontslaan uit sy pos as predikant van die Congregational kerk in Northampton, MA. Hy was daar vir 23 jaar, maar sy ultra-konserwatiewe teologie het nooit gewankel nie en mettertyd het dit sowel as sy onbuigsaamheid in administratiewe aangeleenthede te veel geword vir die gemeente.

14 Februarie 1760

Richard Allen, die eerste swart in die Methodist Episcopal Church, en stigter van die African Methodist Episcopal (AME) Kerk, is 'n slaaf in Philadelphia gebore.

29 Maart 1772

Emanuel Swedenborg is oorlede.

06 Augustus 1774

Die Engelse godsdienstige leier Ann Lee en 'n klein groepie volgelinge het in Amerika aangekom. Haar sekte het aan ander bekend geword as die 'Shakers'.

29 Julie 1775

Die Amerikaanse leër het kapelane begin gebruik, en hulle is na die Infanterie die oudste tak van die leër.

02 September 1784

Thomas Coke is as die eerste 'biskop' in die Methodist Episcopal Church ingewy deur die stigter van die Methodisme, John Wesley. Coke was later instrumenteel in die ontwikkeling en groei van die Metodisme in Noord-Amerika.

12 April 1787

Richard Allen, die eerste swart wat in die eerste Methodiste Episkopale Kerk ingestel is, stig die Free African Society.

11 Junie 1789

Richard Allen is tot diaken van die Methodist Episcopal Church georden. Allen sal later die African Methodist Episcopal (AME) Kerk stig en die eerste Afro-Amerikaanse biskop in die Verenigde State word.

06 November 1789

Vader John Carroll is verkies tot die eerste Rooms-Katolieke biskop in die Verenigde State.

25 Desember 1789

Tydens die eerste Kersfees onder die nuwe Grondwet van Amerika was die Kongres in sitting. Hierdie feit mag vandag vreemd lyk, maar Kersfees was destyds nie 'n groot Christelike vakansie nie. In werklikheid het Kersfees 'n slegte reputasie onder baie Christene gehad as 'n tyd van on-Christelike oortolligheid en partytjie. Tussen 1659 en 1681 was die viering van Kersfees eintlik onwettig in Boston, en die anti-Kersgesindheid in die Noorde het verhoed dat die dag tot 1870 'n nasionale vakansiedag sou word.

3 Maart 1794

Richard Allen stig African Methodist Episcopal (AME) Kerk.

09 April 1794

Richard Allen, die eerste swart wat in die Methodist Episcopal Church georden is, het die Bethel African Church geopen.

9 April 1799

Met die hulp en leierskap van Richard Allen, die eerste swart wat in die Methodist Episcopal Church georden is, is die African Methodist Episcopal (AME) Kerk in Philadelphia geskep deur ses swart Methodiste-gemeentes.

11 April 1799

Die African Methodist Episcopal (AME) Kerk het Richard Allen as sy eerste biskop ingewy.

Die 19de eeu (1800 tot 1899)

09 Mei 1800

John Brown, Amerikaanse afskaffer, is gebore.

01 Julie 1800

Die vroegste metodistekampbyeenkoms in Amerika is in Logan County, Kentucky, gehou.

16 Februarie 1801

Die African Methodist Episcopal (AME) Zion Church is amptelik van haar ouer, die Methodist Episcopal Church, geskei.

1 Junie 1801

Brigham Young word gebore.

06 Augustus 1801

Een van die beroemdste kampbyeenkomste het in Cane Ridge, Kentucky, plaasgevind. Dit het gelei tot die 'Great Religious Revival of the American West'.

29 Maart 1819

Rabbyn Isaac Mayer Wise, stigter van die Union of American Hebrew Congregations en die Hebrew Union College, is gebore.

21 Junie 1821

Die African Methodist Episcopal (AME) Zion Church is gestig in New York.

16 Julie 1821

Mary Baker Eddy, stigter van Christian Science, is gebore.

19 Julie 1825

Liberale lede van gemeentelike kerke in Nieu-Engeland het die American Unitarian Association gestig.

13 Februarie 1826

Die eerste The American Temperance Society is in Boston gestig. Dit sal later na die American Temperance Union hernoem word en 'n nasionale saak word. Binne 'n dekade was daar meer as 8 000 groepe met meer as 1, 5 miljoen lede.

26 Maart 1830

Op die ouderdom van 24 publiseer Joseph Smith die eerste keer sy beroemde boek "The Book of Mormon."

06 April 1830

James Augustine Healy, die eerste swart Rooms-Katolieke biskop in Amerika, is op 'n plantasie naby Macon, Georgia, gebore. Hy was die seun van 'n Ierse planter en 'n slaaf.

26 Maart 1831

Richard Allen, die eerste swart in die Methodist Episcopal Church, en stigter van die African Methodist Episcopal (AME) Kerk, is oorlede.

24 Maart 1832

Mormoonse leier, Joseph Smith, is in Ohio geslaan, geteer en geveder.

1 Februarie 1834

Henry McNeal Turner, biskop vir die African Methodist Episcopal (AME) Kerk, is gebore in Newberry Courthouse, Suid-Carolina.

27 Maart 1836

Die eerste Mormoonse tempel is in Kirtland, Ohio, toegewy.

17 Julie 1836

William White, die eerste Amerikaanse Anglikaanse biskop, is op 88-jarige ouderdom oorlede. White was die persoon wat die term 'Protestantse Episkopaal' vir die nuwe Anglikaanse denominasie bedink het.

5 Februarie 1837

Die Amerikaanse evangelis Dwight L. Moody is gebore.

13 Junie 1837

Mormoonse sendelinge het begin om in Engeland te prosetiseer.

Junie 1838

'N Groep Mormone het 'n organisasie gevorm wat na Joseph Smith' in alles 'sou gehoorsaam en in' alles wat hy nodig het. Hulle het oorspronklik die dogters van Sion genoem, en later die naam Sons of Dan aangeneem. As 'n formele groep het dit slegs 'n paar geduur. weke.

06 Junie 1838

Mormone het nie-Mormone met klubs geklop tydens verkiesings in die klein Missouri-stad Gallatin. Verskeie nie-Mormone is ernstig beseer.

25 Oktober 1838

Namate die spanning tussen Mormone en nie-Mormone toeneem, het die eerste geveg van die "Mormoonoorlog" in Missouri by Crooked River plaasgevind toe LDS-magte op 'n kamp van die staatsmilisie opgejaag en 'n aantal perde gevange geneem het.

30 Oktober 1838

Woedend oor Mormoonse aanvalle op die staatsmilisie, het lede van die militia Haun's Mill, 'n gemeenskap van Mormon-vlugtelinge, aangeval. Agtien mans en seuns is doodgeskiet.

31 Oktober 1838

Joseph Smith het hom aan amptenare in Missouri oorgegee en is van hoogverraad aangekla. Hy het egter ná vyf maande in die tronk ontsnap en na Illinois gevlug.

April 1839

Joseph Smith het uit die tronk in Missouri ontsnap en by ander Mormone in die stad Quincy, Illinois, aangesluit. Smith het die stad herdoop na "Nauvoo", wat volgens hom Hebreeus was vir "pragtige ligging".

Februarie 1841

Mormone in Illinois stig die Nauvoo Legion, 'n onafhanklike plaaslike militisie wat die belange van Mormon moes verdedig. Joseph Smith is aangewys as sy luitenant-generaal, die eerste Amerikaner wat die rang sedert George Washington geëis het.

21 Maart 1843

Prediker William Miller van Massachusetts het voorspel dat die wêreld op hierdie datum sou eindig. Dit is duidelik dat die wêreld nie eindig nie, maar Miller se idees het gelei tot die ontstaan ​​van die Adventiste kerke in Amerika.

12 Julie 1843

Mormoonse leier Joseph Smith het gesê dat God poligamie goedkeur.

18 Januarie 1844

Senator (later president) James Buchanan het 'n resolusie in die Senaat van die Verenigde State ingestel dat die Verenigde State 'n Christelike nasie verklaar word en dat Jesus Christus as die Verlosser van Amerika erken word. Die resolusie is verwerp, maar soortgelyke besluite sal gedurende die daaropvolgende jare ingestel word, insluitende ten minste een wat die Grondwet sou gewysig het.

22 Junie 1844

Joseph Smith, wat daarvan beskuldig word dat hy 'n oproer ingestel het toe Mormone die pers van 'n koerant geruk het wat krities was oor sy geheime leerstellings oor poligamie, het uit arrestasie gevlug.

24 Junie 1844

Joseph Smith en sy broer Hyrum is deur die owerhede in Illinois gearresteer. Smith het vroeër gepoog om die Nauvoo-milisie te gebruik om kerklike dissidente te onderdruk en die stad te beskerm.

27 Junie 1844

Joseph Smith en sy broer Hyrum is deur 'n skare in Carthage, Illinois, geskok. Smith was die stigter van die Mormoonse kerk en die skare was woedend deels oor Smith se onlangse magtiging van poligame huwelike.

8 Augustus 1844

Brigham Young is gekies om die Mormone te lei.

22 Oktober 1844

Die 'Groot teleurstelling' het plaasgevind toe die wederkoms van Christus, voorspel deur William Miller, nie weer gebeur het nie. Minstens 100, 000 ontnugterde volgelinge het na hul voormalige kerke teruggekeer of die Christendom heeltemal laat vaar - maar baie het voortgegaan om vas te stel wat bekend sou staan ​​as die Adventiste Kerke.

1 Mei 1845

In Louisville, Kentucky, het onaangeraakte lede van die Methodist Episcopal Church die Methodist Episcopal Church, South, as 'n nuwe denominasie georganiseer.

4 Februarie 1846

Mormoonse setlaars verlaat Nauvoo, Missouri, om die vestiging van die Weste te begin.

21 Julie 1846

Mormone het die eerste Engelse nedersetting in die San Joaquin-vallei van Kalifornië gestig.

26 April 1847

Die Lutherse Kerk - sinode van Missouri is amptelik georganiseer.

22 Julie 1847

Die eerste groep Mormon-immigrante het destyds die Salt Lake-vallei binnegekom, nog steeds Mexikaanse gebied. Nie lank daarna het die Mormoonse leier, Brigham Young, Salt Lake City, Utah, gestig.

12 Mei 1849

Brigham Young het aan die Raad van Vyftig aangekondig dat die plaaslike Indiane nie tot bekering kon kom nie, en dat dit nie saak maak nie "of hulle mekaar doodmaak of 'n ander liggaam doodmaak nie".

11 Junie 1850

David C. Cook is gebore. Cook was 'n ontwikkelaar van die oorspronklike The Sunday School-kurrikulum in die Verenigde State.

18 April 1857

Clarence Darrow is gebore.

13 Julie 1857

President James Buchanan het Alfred Cumming gekies om Brigham Young as goewerneur vir die gebied van Utah te vervang.

11 September 1857

Mormoonse fanatikus John D. Lee, kwaad oor president Buchanan se bevel om Brigham Young uit die regering van die Utah-gebied te verwyder, het 'n groep Mormone gelei in 'n slagting in 'n waentrein in Kalifornië met 135 (meestal metodiste) in Mountain Meadows, Utah.

15 September 1857

Brigham Young het krygswet verklaar en Amerikaanse troepe verbied om Utah binne te gaan om te voorkom dat hy vervang word deur Alfred Cumming, 'n nie-Mormoon, as goewerneur van Utah.

21 November 1857

Alfred Cumming, wat deur president James Buchanan gekies is om Brigham Young as goewerneur in die gebied van Utah te vervang, het die amp aanvaar. Hy het onmiddellik gewapende Mormoongroepe in die gebied beveel om te ontbind, maar hy word oor die algemeen geïgnoreer.

26 Junie 1858

Die Amerikaanse leër het Salt Lake City binnegegaan om die vrede te herstel en Alfred Cumming ('n nie-Mormoon) as goewerneur te installeer. Inwoner van Mormone was gekant teen die vervanging van Brigham Young, wat krygswet verklaar het en Amerikaanse troepe verbied het om Utah binne te gaan. Daar is sporadiese aanvalle deur die Mormoonse militia teen die winterkamp van die leër gemaak, maar dit was die omvang van die Utah-oorlog.

24 November 1859

Charles Darwin se The Origin of Species by Means of Natural Selection is vir die eerste keer gepubliseer. Al die 1.250 eksemplare van die eerste drukwerk is op die eerste dag uitverkoop.

19 Maart 1860

Die Amerikaanse politikus en fundamentalistiese godsdienstige leier William Jennings Bryan is gebore.

10 September 1862

Rabbyn Jacob Frankel het die eerste Joodse kapelaan in die Amerikaanse weermag geword.

19 November 1862

Die beroemde Amerikaanse evangelis Billy Sunday is gebore.

22 April 1864

Die leuse "In God We Trust" het die eerste keer op Amerikaanse muntstukke verskyn - spesifiek die brons-tweesentstuk wat tydens die Amerikaanse Burgeroorlog uitgereik is.

04 Februarie 1866

Mary Baker Eddy, stigter van Christian Science, het na bewering haar beserings genees deur 'n Bybel oop te maak.

06 April 1868

Die Mormoonse leier, Brigham Young, het met sy 27ste en laaste vrou getrou.

26 Junie 1870

Onder die presidentskap van Ulysses S. Grant het die Kongres Kersfees amptelik tot 'n nasionale vakansiedag verklaar.

02 Oktober 1871

Brigham Young, leier van die Mormoon, is in hegtenis geneem weens bigamy.

4 Junie 1873

Charles F. Parham is gebore. Parham was 'n vroeë leier onder charismatiese Christene in Amerika en in 1898 stig hy die Bybelopleidingskool in Topeka, Kansas, waar die Amerikaanse Pinksterbeweging in 1901 begin het.

3 Oktober 1875

Hebrew Union College is gestig in Cincinnati, Ohio onder die beskerming van Rabbi Isaac Mayer Wise. Dit was die eerste Joodse kollege in Amerika wat mans opgelei het om rabbi's te word.

23 Maart 1877

John Doyle Lee, 'n Mormoonse fanatikus, is tereggestel deur 'n skietery. Lee het 'n slagting van emigrante in Arkansas Metodiste in 1857 bemeester. In die 'Mountain Meadows Massacre', is 'n waentrein van 127 dood in Mountain Meadows (naby Cedar City), Utah.

29 Augustus 1877

Brigham Young is oorlede.

4 Junie 1878

Frank N. Buchman word gebore. Buchman was 'n vroeë leier van die sosiale evangeliebeweging.

22 Maart 1882

Poligamie is deur die Kongres verbied, met die oog op die praktyke van die Mormoonse kerk.

19 Januarie 1889

Die Heilsleër het verdeel; 'n groep het verloën met die stigter William Booth verloën, terwyl 'n ander, gelei deur die seun van Balloth en Booth, sy vrou, Maud, in 1896 as 'n aparte organisasie in Amerika opgeneem is.

17 Februarie 1889

Die beroemde Amerikaanse evangelis Billy Sunday het sy eerste openbare kruistog in Chicago gehou. In die loop van sy loopbaan as 'n gewilde godsdienstige spreker word beraam dat minstens 100 miljoen Amerikaners sy preke bygewoon het.

06 Mei 1890

Die Mormoonse kerk het poligamie amptelik verloën.

25 September 1890

Mormoonse president Wilford Woodruff het 'n manifes uitgereik waarin die beoefening van poligamie afstand gedoen word.

06 Oktober 1890

Poligamie is verbied deur die Mormoonse Kerk.

9 Oktober 1890

Aimee Semple McPherson, stigter van die Four Square Gospel Church, is gebore.

10 November 1891

Die eerste Woman's Christian Temperance Union-byeenkoms is in Boston gehou.

14 September 1893

Pous Leo XIII het aartsbiskop Francesco Satolli aangestel as die eerste apostoliese afgevaardigde in die VSA.

9 Julie 1896

William Jennings Bryan het sy beroemde Cross of Gold-toespraak gelewer.

07 Oktober 1897

Elijah Mohammed, swart Moslem-leier. is gebore.

Januarie 1899

In die apostoliese brief Testem benevolentiae veroordeel pous Leo XIII die 'dwaalleer' van 'Amerikanisme', 'n leerstelling wat hy beskou het as 'n poging van Amerikaanse Katolieke geestelikes om die Katolieke lering met moderne denke en vryhede te versoen.

27 Desember 1899

Carry Nation, 'n leier van die Amerikaanse Christelike temperamentbeweging, het haar eerste salon in Medicine Lodge, Kansas, oorval en verwoes.

Die 20ste eeu (1900 tot 1999)

21 Maart 1900

Na die dood van die stigter Dwight L. Moody, het die Bybelinstituut vir tuis- en buitelandse missies die naam verander na Moody Bible Institute.

26 Maart 1900

Rabbi Isaac Mayer Wise, stigter van die Union of American Hebrew Congregations en die Hebrew Union College, is oorlede.

22 Februarie 1906

Die swart evangelis William J. Seymour arriveer in Los Angeles en begin met 'n reeks herlewingsbyeenkomste. Hierdie "Azusa Street Revival" wat later sou groei by die Apostoliese Geloofsending in Azusa Straat 312 in Los Angeles, was die sleutel tot die ontwikkeling van die Amerikaanse Pinksterfees.

13 April 1906

Die Azusa Street Revival, die missie wat die kern van die Amerikaanse Pinksterbeweging gevorm het, het amptelik begin toe die eredienste onder leiding van die swart evangelis William J. Seymour in 'n gebou in Azusastraat in Los Angeles, Kalifornië ingetrek het.

29 Junie 1908

Met die bekendmaking van die apostoliese grondwet Sapienti consilio, het pous Pius X die Amerikaanse Katolieke Kerk laat ophou om 'n "sendingkerk" te wees onder die beheer van die Congregation de Propaganda Fide. Nou was dit 'n volwaardige lid van die Rooms-Katolieke Kerk.

2 Januarie 1909

Aimee Elizabeth Semple, wat later die Foursquare Evangelie-kerk sou vind, is saam met haar man Robert Semple tot die bediening in Chicago georden.

09 April 1909

Die eerste aangeteken gevalle in Amerika van groepe wat in tale spreek, het in Los Angeles plaasgevind onder die leiding van die swart evangelis William J. Seymour. Hierdie gebeurtenis was die begin van die drie jaar lange 'herlewing van Azusa Street', die sleutel tot die ontwikkeling van die Pinksterfees.

20 Julie 1910

Die Christian Endeavour Society of Missouri, 'n vroeëre voorloper van die American Religious Right, het 'n veldtog van stapel gestuur om films te verbied wat soen tussen nie-familielede soen.

13 Maart 1911

L. Ron Hubbard, skrywer van wetenskapfiksie en stigter van Scientology, is gebore.

12 April 1914

Die kerkgenootskap Assemblies of God is gestig tydens 'n 11-dae konstitusionele konvensie in Hot Springs, Arkansas.

8 Mei 1915

Henry McNeal Turner, biskop vir die African Methodist Episcopal (AME) Kerk, is oorlede in Windsor, Ontario, Kanada

07 November 1918

Billy Graham is gebore.

02 Januarie 1920

Isaac Asimov is gebore.

15 Januarie 1920

Kardinaal John O'Connor is gebore.

19 Oktober 1921

Bill Bright, stigter van Campus Crusade for Christ, is gebore.

05 Januarie 1922

Na 'n opspraakwekkende egskeiding het die Amerikaanse evangelis Aimee Semple McPherson haar Assemblies of God-ordinasie bedank.

1 Januarie 1923

Die International Church of the Foursquare Evangelie is gestig.

15 September 1923

In 'n poging om die terroriste-aktiwiteite van die Ku Klux Klan teen te werk, het goewerneur John Calloway Walton Oklahoma onder krygswet geplaas.

27 Mei 1924

Op 'n vergadering in Maryland het die Algemene Konferensie van die Methodist Episcopal Church 'n verbod op dans en teaterbywoning vir kerklede herroep.

15 Augustus 1924

Phyllis Schlafly is gebore.

8 Oktober 1924

Op 'n vergadering in New York het die Nasionale Lutherse konferensie die speel van jazzmusiek in die plaaslike kerke verbied.

7 Mei 1925

John Scopes is in hegtenis geneem vir die onderrig van evolusie in sy Dayton, Tennessee, hoërskoolbiologie-klas.

13 Mei 1925

Florida het 'n wet aanvaar wat daaglikse Bybellees in alle openbare skole vereis.

18 Mei 1925

Op die ouderdom van 34 het die Amerikaanse evangelis Aimee Semple McPherson verdwyn terwyl hy op die strand was. Sy verskyn vyf weke later weer, en beweer dat sy ontvoer en gevange gehou is voordat sy daarin geslaag het om te ontsnap.

07 Julie 1925

William Jennings Bryan arriveer in Dayton, Tennessee, 'n dag voordat die Scopes Monkey Trial sou begin.

10 Julie 1925

Die berugte aapverhoor van Scopes het in die Rhea County Courthouse in Dayton, Tennessee, begin.

21 Julie 1925

Die berugte 'Monkey Trial' is beëindig en John Scopes is skuldig bevind aan die onderrig van Darwinisme.

26 Julie 1925

Die Amerikaanse politikus en fundamentalistiese godsdienstige leier William Jennings Bryan is dood.

16 September 1926

Robert H. Schuller is gebore.

30 Desember 1927

Oorspronklik gestig deur evangelis Aimee Semple McPherson in 1923, is die International Church of the Foursquare Evangelie amptelik opgeneem in Los Angeles, Kalifornië.

22 Maart 1930

Die Amerikaanse televangelis Pat Robertson is gebore.

02 November 1930

Haile Selassie is gekroon as keiser van Ethiopië en het dus vir baie mense 'n profesie vervul wat 'n hoeksteen van die Rastafarianisme geword het.

13 September 1931

Aimee Semple McPherson, stigter van die Foursquare Evangelie, het nog steeds herstel van 'n senuwee-onstuimigheid, en David Hutton is getroud; hulle het eers vier jaar later geskei.

20 Maart 1933

Die eerste Nazi-konsentrasiekamp is in Dachau voltooi.

24 April 1933

Felix Adler, stigter van die beweging Ethical Culture, is in New York oorlede.

11 Augustus 1933

Jerry Falwell is gebore. Falwell is 'n prominente leier in die Amerikaanse godsdienstige reg en het in 1979 help om die morele meerderheid te vind.

9 November 1934

Carl Sagan is gebore.

11 November 1934

Charles Edward Coughlin het die National Union for Social Justice (Union Party) gestig.

15 Maart 1935

Die televangelis Jimmy Swaggart is gebore.

10 Junie 1935

Alkoholiste Anoniem is gestig in Akron, Ohio.

29 Junie 1936

Pius XI het 'n ensikliese weergawe aan Amerikaanse biskoppe met die titel "On motion images" uitgereik

9 Mei 1939

Die Rooms-Katolieke Kerk het die eerste Indiane, Kateri Tekakwitha, versoen.

10 Mei 1939

Na 'n skeiding van 109 jaar is die Methodist Episcopal Church in die VSA herenig. Die Metodiste Protestantse Kerk het in 1830 weggebreek en die Methodist Episkopale Kerk, Suid, het in 1844 weggebreek.

05 Oktober 1941

Louis D. Brandeis, die eerste Joodse Hooggeregshofregter, is op die ouderdom van 84 oorlede.

9 Mei 1942

John Ashcroft, prokureur-generaal van die Verenigde State, is gebore.

27 September 1944

Aimee Semple McPherson, stigter van die Church of the Four-Square Evangelie, is oorlede.

14 Mei 1948

Israel is formeel as 'n onafhanklike staat gestig.

1949

Die Indiese wet het die 'onaantasbare' klas afgeskaf, die laagste van al die ou Hindoe-erfgename.

30 September 1951

Billy Graham se "Hour of Decision" -program is eers op ABC uitgesaai.

19 Junie 1956

Jerry Falwell het van die kerk weggebreek toe hy gered is en die Thomas Road Baptist Church gestig, die kerk wat hy aanhou lei.

26 November 1956

Ellery Schempp, protes teen die verpligte lees van gedeeltes uit die Bybel in sy openbare skoolhuis, het besluit om gedeeltes uit die Koran te lees in plaas van die Bybel; dit verdien hom 'n reis na die skoolhoof se kantoor. Hy en sy gesin sal hulp vra van die American Civil Liberties Union, met die saak in die skooldistrik van Abington Township v. Schempp. Uiteindelik het die Hooggeregshof beslis dat sulke verpligte godsdiensoefeninge ongrondwetlik was.

25 Junie 1957

Die Congregational Christian Church en die Evangelical and Reformed Church het saamgesmelt en die United Church of Christ (UCC) geskep.

9 Desember 1958

Die John Birch Society is gestig.

3 Maart 1959

Die Unitaristiese Kerk en die Universalistiese Kerk het albei gestem om in een denominasie saam te smelt.

Op 23 Mei 1959

Shunryu Suzuki het in San Francisco aangekom en in die daaropvolgende jare wettige Zen-boeddhistiese praktyk na die Verenigde State gebring.

28 April 1960

Die 100ste Algemene Vergadering van die Suidelike Presbiteriaanse Kerk (PCUS) het 'n resolusie aanvaar waarin verklaar word dat seksuele verhoudings binne die konteks van die huwelik, maar sonder die bedoeling om swanger te word, nie sondig was nie.

8 Desember 1960

Madalyn Murray (later O'Hair) het die saak in die Baltimore aanhangig gemaak om die beëindigde Bybellees en resitasies van die Onse Vader-gebed in openbare skole af te dwing.

4 Augustus 1961

Die Christian Broadcasting Network, gestig en bestuur deur Pat Robertson, het oor die radio begin uitsaai.

1 Oktober 1961

Die Christian Broadcasting Network, gestig en bestuur deur Pat Robertson, het op TV begin uitsaai.

27 Maart 1962

Aartsbiskop Joseph Francis Rummel van Louisiana het alle Rooms-Katolieke skole in die bisdom New Orleans beveel om hul beleid van rassesegregasie te beëindig.

06 April 1962

Die appèlhof in Maryland het 4-3 teen Madalyn Murray (later O'Hair) in haar saak beslis om die beëindigde Bybellees en voordragte van die Onse Vader in openbare skole af te dwing.

5 Julie 1962

Helmut Richard Niebuhr is in die ouderdom van 67 oorlede.

17 Maart 1963

Elizabeth Ann Seton van New York is deur pous John XXIII verslaan.

21 Mei 1963

Die hoogste beheerliggaam van die Verenigde Presbiteriaanse Kerk verklaar dat die opposisie teen verpligte gebede in openbare skole, wette op Sondagafsluiting en spesiale belastingvoorregte aan beide kerke en geestelikes gegee is.

8 Februarie 1964

Die Kongres bespreek 'n wysiging van die Civil Rights Act van 1963 wat die beskerming van die verbod op godsdienstige diskriminasie deur ateïste sou verwyder het. Die amendement is voorgestel deur John Ashbrook, Ohio-republikein, en lui: "... dit sal nie 'n onwettige indiensnemingspraktyk vir 'n werkgewer wees om te weier om iemand te huur en in diens te neem nie weens die ateïstiese praktyke en oortuigings van die persone." Die wysiging is goedgekeur deur die Huis van Verteenwoordigers, 137-98, maar die Senaat kon nie slaag nie.

27 Februarie 1964

Die wêreldkampioen vir swaargewig boks het aangekondig dat hy by die Nation of Islam aansluit en dat sy nuwe naam Cassius X sou word. Later sal hy sy naam verander na Mohammad Ali.

12 Maart 1964

Malcolm X het uit die Nation of Islam bedank.

1965

Tot laat in hierdie jaar het Jerry Falwell voortgegaan om die leiers van burgerregte aan die kaak te stel, al het hy beweer dat hy in die vroeë 1960's van mening oor segregasie en rassisme verander het.

21 Februarie 1965

Malcolm X is deur drie swart Moslems vermoor terwyl hy met 'n gehoor in Harlem, New York, gepraat het.

09 Maart 1965

Drie wit ministers van Unitarisme wat aan 'n burgerregte-betoging in die strate van Selma, Alabama, deelgeneem het, is deur 'n skare geslaan. Een, eerw. James J. Reeb, is later in 'n hospitaal in Birmingham, Alabama, oorlede.

14 Junie 1965

In an editorial that appeared in the bi-weekly journal "Christianity & Crisis, " a statement signed by 16 prominent Protestant clergymen argued that American policies in Vietnam threatened "our chance to cooperate with the Soviet Union for peace in Asia."

November 18, 1966

This was the last Friday on which American Roman Catholics were required to abstain from eating meat. The change was due to a decree made by Pope Paul VI earlier the same year.

1967

Jerry Falwell created a racially segregated "Christian" school in order to avoid public school desegregation. As a result, Falwell was denounced by other local religious leaders.

June 05, 1967

Israel launched a preemptive attack on Egypt and other Arab nations. During the six-day conflict, which came to be known as the Six-Day War, Israel captured the Sinai Peninsula, the Gaza Strip, and the West Bank of the Jordan River.

1968

Jerry Falwell's Thomas Road Baptist Church was finally desegregated.

March 05, 1968

Church of All Worlds became the first Wiccan church to be incorporated in the United States.

April 23, 1968

In Dallas, the Methodist and the Evangelical United Brethren churches unified to form the United Methodist Church, creating the second largest Protestant denomination in the USA.

January 09, 1970

After 140 years of unofficial discrimination, the Mormon Church officially declared that blacks could not become priests "for reasons which we believe are known to God, but which He has not made fully known to man."

June 01, 1970

Protestant theologian Reinhold Niebuhr died at the age of 78 in Stockbridge, Massachusetts.

1971

Jerry Falwell established the Lynchburg Baptist College, later renamed the Liberty Baptist College.

June 1972

Reverend William Johnson becomes the first openly gay person ordained in any Christian organization: the United Church of Christ.

August 1972

Gallup polls revealed that 64 percent of the general public and 56 percent of Roman Catholics in America favored leaving the decision about an abortion to a woman and her doctor.

1973

The Securities and Exchange Commission charged Jerry Falwell's Thomas Road Baptist Church with "fraud and deceit" in the issuance of $6.5 million in unsecured church bonds. Falwell admitted that the SEC was "technically" correct, but a biography of Falwell written by his staff claimed that his church won the suit and was cleared of the charges. This is a lie and the church's finances were actually put in the hands of five local businessmen to settle matters.

January 22, 1973

Decided: Roe v. Wade
This landmark decision established that women have a basic right to have an abortion. Through various cases, the Supreme Court developed the idea that the Constitution protects a person's to privacy, particularly when it comes to matters involving children and procreation.

February 13, 1973

The National Council of US Catholic Bishops announced that anyone undergoing or performing an abortion would be excommunicated from the Roman Catholic Church.

September 04, 1973

The Assemblies of God opened its first theological graduate school in Springfield, Missouri. This was the second Pentecostal school of theology in the United States, with the first opened in Tulsa, Oklahoma by Oral Roberts.

January 13, 1974

Under the leadership of Jim Bakker, the PTL Club began broadcasting in the United States.

August 9, 1974

Naropa University in Boulder Colorada was unofficially begun by Tibetan teacher Chogyam Trungpa and Alan Watts. It would become the first major accredited university of Buddhist Studies in the US

September 14, 1975

Elizabeth Ann Seton was canonized by Pope Paul VI.

September 16, 1976

The Episcopal Church approved of the ordination of women as priests and bishops.

June 19, 1977

John Nepomuceno Neumann was canonized byPope Paul VI, becoming the first American-born male saint. Neumann was the fourth Bishop of the Philadelphia Diocese and his most important mark on American Catholicism may be his creation of the parochial school system.

November 10, 1977

Pope Paul VI abolished the automatic excommunication imposed on divorced American Catholics who remarried. This penalty of excommunication was first handed down by the Plenary Council of American Bishops in 1884.

June 08, 1978

The Mormon Church ended a policy of discrimination against African-Americans. After 148 years, blacks were finally permitted to serve as spiritual leaders.

June 11, 1978

Joseph Freeman Jr. was ordained as the first black Mormon priest.

October 16, 1978

John Paul II was elected pope.

February 11, 1979

Ayatollah Ruhollah Khomeini seized power in Iran.

May 1979

Jerry Falwell was recruited by far-right activists Howard Phillips, Ed Mcatee, and Paul Wenrich to form and lead the Moral Majority. Their goal was to bring fundamentalist Protestants to the Republican Party in the hopes of defeating Jimmy Carter in the presidential elections the following year.

August 01, 1979

Linda Joy Holtzman became the rabbi for the Conservative Beth Israel congregation in Coatesville, Pennsylvania. She was thus the female rabbi to lead a Jewish congregation in the USA.

January 22, 1980

Jerry Falwell het 'n gebedsontbyt by die Withuis-gebed saam met Jimmy Carter bygewoon. Falwell sou later, verkeerdelik, beweer dat hy vir Carter gevra het waarom daar 'welbekende praktiserende homoseksuele' op sy personeel is en die antwoord ontvang dat Carter homself as die president van alle burgers beskou.

24 Januarie 1980

Op hierdie nag het William Murray (seun van die Amerikaanse ateïs Madalyn Murray O'Hair) 'n droom gehad wat hy as 'n godsdienstige visie van God vertolk het, wat gelei het tot sy bekering tot 'n fundamentalistiese handelsmerk van die Christendom. Hy het opgehou drink en rook en het gepoog om die kerk en die staat te skei waarvoor sy moeder al lank gesukkel het.

06 Oktober 1981

Egiptiese president Anwar Sadat is deur Islamitiese ekstremiste vermoor.

18 Mei 1982

Eerwaarde Sun Myung Moon, stigter en leier van die Unification Church, word in die federale hof skuldig bevind aan vier afsonderlike aanklagte van belastingontduiking.

1 Julie 1982

Eerwaarde Sun Myung Moon, van die Unification Church, het in Madison Square Garden met 2, 075 paartjies getrou. Baie van die pasgetroudes was volkome vreemdelinge vir mekaar.

16 Julie 1982

Eerwaarde Sun Myung Moon is tot 18 maande gevangenisstraf gevonnis vir belastingbedrog en regsbelemmering.

10 Junie 1983

Die Presbiteriaanse Kerk (VSA) is in Atlanta, Georgië, geskep en het die verenigde Presbiteriaanse Kerk (UPCUSA) en die Suidelike Presbiteriaanse Kerk (PCUS) herenig.

4 Julie 1983

Ds. Jerry Falwell het VIGS beskryf as 'n 'gay plaag'.

14 Junie 1984

Die Suidelike Baptiste-konvensie het 'n resolusie aanvaar teen die ordonnering van vroue in die Baptiste Kerk.

Julie 1984

Jerry Falwell is gedwing om die gay-aktivis Jerry Sloan $ 5, 000 te betaal nadat hy 'n hofstryd verloor het. Tydens 'n TV-debat in Sacramento het Falwell vals ontken dat hy die gay-georiënteerde Metropolitan Community Churches 'brute diere' en ''n vieslike en sataniese stelsel' noem wat 'eendag heeltemal vernietig sal word en daar 'n viering in die hemel' sal wees. ' Toe Sloan daarop aandring dat hy 'n band het, het Falwell $ 5, 000 belowe as hy dit sou kon vervaardig. Sloan het dit gedoen, Falwell het geweier om te betaal, en Sloan het suksesvol gedagvaar. Falwell het appèl aangeteken en sy prokureur beweer dat die Joodse regter in die saak benadeel is. Falwell het weer verloor en is gedwing om 'n ekstra $ 2875 dollar aan sanksies en hofkoste te betaal.

November 1984

Verslae van die Federale Verkiesingskommissie onthul dat Jerry Falwell se "I Love America Committee", 'n politieke aksiekomitee wat in 1983 tot stand gekom het, 'n flop was. Die PAC het in die eerste jaar $ 485, 000 ingesamel, maar het in die proses $ 413, 000 spandeer.

14 Februarie 1985

In die Verenigde State het die Rabbynse Vergadering van Konserwatiewe Judaïsme formeel aangekondig dat hulle vroue as rabbis sou begin aanvaar.

Mei 1985

Jerry Falwell het 'n Joodse groep om verskoning gevra vir 'n 'Christelike' Amerika. Van nou af, het hy belowe, sou hy die term 'Judeo-Christian' Amerika gebruik.

11 Junie 1985

Karen Ann Quinlan, komediant sedert 1976, is op 31-jarige ouderdom oorlede nadat 'n hof die respirator laat verwyder het.

Januarie 1986

Jerry Falwell het 'n perskonferensie in Washington, DC gehou om aan te kondig dat hy die naam Moral Majority na die Liberty Foundation verander. Hierdie nuwe titel het nog nooit vasgevang nie en is te lank laat vaar.

Maart 1986

Vader Charles E. Curran, 'n morele teoloog aan die Katolieke Universiteit van Amerika in Washington, DC, het onthul dat die Vatikaan hom 'n ultimatum gegee het: sy sienings oor geboortebeperking, egskeiding en ander aangeleenthede rakende seksualiteit terugtrek of die gesag verloor om leer Rooms-Katolieke leerstellings. Duisende het teen hierdie ultimatum geprotesteer en Curran het geweier om terug te trek; Uiteindelik het die Vatikaan sy lisensie om as 'n Katolieke teoloog te onderrig herroep en in 1987 is hy heeltemal van die Katolieke Universiteit geskors.

Januarie 1987

Die televangelis Oral Roberts het aangekondig dat God hom meegedeel het dat hy 'huis toe geroep' sou word as hy nie teen 31 Maart daardie jaar USD 8 miljoen sou insamel nie. Hierdie geld is vermoedelik nodig vir sendingwerk in onderontwikkelde lande, en die pleidooi was blykbaar suksesvol - 'n tekort van meer as $ 1 miljoen is op die laaste oomblik deur Jerry Collins, 'n Florida-renbaan-eienaar, gemaak.

19 Maart 1987

Jim Bakker het bedank as hoof van die PTL-bediening ná die onthulling van 'n seksuele verhouding in 1980 met die kerksekretaris, Jessica Hahn.

20 April 1987

In Columbus, Ohio, het drie kleiner Lutherse groepe saamgesmelt om die Evangeliese Lutherse Kerk in Amerika (ELCA) te vorm, wat die grootste Lutherse denominasie in die VSA geword het. Dit is egter eers amptelik opgeneem in die volgende jaar.

Junie 1987

Die televangelist Oral Roberts het beweer dat hy talle mense uit die dood opgewek het.

01 Julie 1987

President Reagan het die konserwatiewe juris Robert Bork benoem om die uittredende hooggeregshofregter Lewis F. Powell jr. Te vervang. In Oktober het die regterlike komitee van die Senaat 9 tot 5 teen die benoeming gestem en die hele Senaat het later dieselfde gedoen.

Augustus 1987

In New Hampshire het 'n hof van die United Methodist Church Rose Mary Denman, 'n lesbiese predikant, geskors omdat sy 'n kerkreël oortree het wat verbied het om homoseksuele persone in die geestelikes te wees.

27 Augustus 1987

Jamie Dodge van Mississippi is ontslaan uit haar pos by die Heilsleër omdat sy heidens was. Sy het later 'n saak teen godsdiensdiskriminasie teen die Heilsleër aangeteken en gewen.

Oktober 1987

Die Federale Verkiesingskommissie het 'n boete van $ 6, 000 aan Jerry Falwell opgelê omdat hy onwettig $ 6, 7 miljoen aan fondse bedoel vir sy godsdienstige bediening aan sy verskillende politieke pogings oorgedra het.

01 Oktober 1987

Pat Robertson het aangekondig dat hy die Republikeinse nominasie vir president sal soek.

November 1987

Jerry Falwell het aangekondig dat hy bedank as hoof van die morele meerderheid en uit die politiek onttrek, omdat hy meer tyd met sy Thomas Road Baptist Church in Lynchburg, Virginia en sy televisiebediening wou deurbring.

30 November 1987

Betoog: Lyng teen Noordwes-Indiese CPA
Met 'n stemming van 5-3, sal die Hooggeregshof toelaat dat 'n pad deur heilige Indiese lande gebou word. Die Hof het wel erken dat die weg in werklikheid 'n vernietiging vir hul godsdienstige praktyk sou wees, maar het dit bloot betreurenswaardig gevind.

1988

Jerry Falwell vervang Jim Bakker in die PTL-televisiereeks.

1 Januarie 1988

Die Evangeliese Lutherse Kerk in Amerika (ELCA) is amptelik opgeneem.

21 Februarie 1988

Tydens 'n regstreekse TV-uitsending het die televangelis Jimmy Swaggart erken dat hy 'n prostituut besoek het en aangekondig dat hy sy bediening vir 'n onbepaalde tyd sou verlaat. In April van daardie selfde jaar het sy kerkgenootskappe hom ontneem en hom beveel om 'n jaar lank van die televisie af te bly, maar hy het vinniger teruggekeer.

24 Februarie 1988

Die Amerikaanse hooggeregshof het met 8-0 beslis dat Jerry Falwell nie skadevergoeding kan insamel vir 'n parodie wat in die tydskrif Hustler verskyn het nie .

8 April 1988

Die televangelis Jimmy Swaggart is ontken deur die Assemblies of God nadat aan die lig gekom het dat hy by 'n prostituut betrokke was. Swaggart is beveel om 'n jaar lank van die TV af te bly, maar is in elk geval na net drie maande terug.

Mei 1988

Die United Methodist Church het die idee of waarde van pluralisme formeel verwerp toe Biskop Jack Tuell tydens die Algemene Konferensie in St. Louis verklaar het: "Die tyd het aangebreek om die laaste rituele te sê oor die idee dat die kenmerkende kenmerk van die United Methodist-teologie pluralisme is . " Dit was maar net een van die vele voorbeelde van Protestantse groepe in Amerika wat meer konserwatiewe teologiese, sosiale en politieke standpunte beywer het.

1 Augustus 1988

Martin Scorsese se "The Last Temptation of Christ" open vir wydverspreide klagtes en betogings oor die godslasterlike inhoud.

05 Desember 1988

'N Federale jurie het Jim Bakker aangekla van posbedrog en sameswering om die publiek te bedrieg deur die verkoop van duisende lewenslange lidmaatskap aan die PTL-temapark, Heritage USA

9 Januarie 1989

Besluit: Dodge v. Salvation Army
Kan godsdienstige organisasies wat federale, staats- en plaaslike regeringsfinansiering ontvang, diskrimineer teen mense wie se godsdiens hulle nie hou nie? 'N Distrikshof in Mississippi het' nee 'beslis ten gunste van 'n heidene en teen die Heilsleër.

Junie 1989

Jerry Falwell het aangekondig dat die morele meerderheid sy kantore gaan ontbind en sluit.

02 Julie 1989

Eerwaarde George A. Stallings, jr., 'N swart Rooms-Katolieke priester, het die opdrag van sy aartsbiskop verontagsaam en 'n onafhanklike Afro-Amerikaanse Katolieke gemeente in Washington opgerig. Stallings het aangevoer dat hy nie 'n skismatiese kerk stig nie en dat hy eenvoudig probeer om 'n manier van aanbidding te skep wat sensitief was vir die behoeftes van swart Katolieke. Desondanks sou hy later verklaar dat sy Imani-tempel "nie meer onder Rome was nie" en dinge soos aborsie, egskeiding en die ordinering van vroue sou toelaat. Volgens die Vatikaan het die stallings outomaties gekommunikeer.

28 Augustus 1989

Jim Bakker se verhoor- en samesweringsverhoor het begin.

31 Augustus 1989

Tydens sy verhoor oor bedrog en sameswering het Jim Bakker 'n ineenstorting in die kantoor van sy prokureur opgedoen.

05 Oktober 1989

Jim Bakker is skuldig bevind aan die gebruik van sy televisieprogram om sy kykers te bedrieg.

24 Oktober 1989

Jim Bakker is tot 45 jaar gevangenisstraf gevonnis en $ 500.000 beboet. Baie het hierdie uitspraak as baie streng beskou, en in 1991 is sy vonnis tot agtien jaar verminder en is hy op parool vrygelaat ná altesaam vyf jaar tronkstraf.

31 Oktober 1989

Betoog: Jimmy Swaggart Ministries v. Board of Equalization of California
Moet godsdienstige organisasies heeltemal van belasting vrygestel word omdat die invordering van sulke belastings beide die vrye oefening en die vestigingsklousules van die eerste wysiging oortree?

Januarie 1990

In New York het die hulpbiskop Austin Vaughn verklaar dat die goewerneur van New York, Mario Cuomo, 'n Katolieke, '' ernstige gevaar het om hel toe te gaan '' omdat hy van mening was dat aborsie 'n kwessie van vroulike gewete was.

09 April 1992

In die koerant Katolieke New York het kardinaal John O'Connor geskryf dat: "[I] vir die gesag van die kerk word verwerp op so 'n belangrike vraagstuk as die menslike lewe [in die debat oor aborsie], ... dan word bevraagtekening van die Drie-eenheid kinderspeletjies, net soos die goddelikheid van Christus of enige ander kerklike lering. "

4 November 1992

Betoog: Kerk van die Lukumi Babalu Aye v. Stad van Hialeah
Toe die saak beslis is, het die hof eenparig die stadsordonnansies wat diereoffers weier, ongeldig verklaar.

Januarie 1993

In die nasleep van die verkiesing van Bill Clinton as president het Jerry Falwell geldinsamelingsbriewe per e-pos gestuur waarin hy gevra het om te stem of hy die morele meerderheid moet heraktiveer. Later sou hy weier om aan hoeveel geld hy ingesamel het, bloot aan verslaggewers te sê dat hy nie van plan is om sy ou organisasie te heraktiveer nie.

Februarie 1993

Die Internal Revenue Service het bevind dat geld uit Jerry Falwell se Old Time Gospel Hour-program onwettig na 'n politieke aksiekomitee oorgedra is. Die IRS het Falwell 'n boete van $ 50.000 opgelê en die Old Time Gospel Hour-status van belastingvrystelling vir 1986-87 herroep.

28 Februarie 1993

Die Buro vir Alkohol, Tabak en Vuurwapens (ATF) saam met die FBI en ander federale agente het 'n klopjag op die tak Davidian-verbinding in Waco, Texas, uitgevoer.

Maart 1993

Ondanks 'n vroeëre belofte aan Joodse groepe om op te hou om na Amerika as 'n 'Christelike' volk te verwys, lewer Jerry Falwell 'n preek waarin hy sê dat "ons kinders nooit moet vergeet dat dit 'n Christelike volk is nie. Ons moet terugneem wat met ons reg is . "

10 Maart 1993

Michael Griffin het Dr. David Gunn in Pensacola, Florida, doodgeskiet. Dit was die eerste moord op 'n aanbieder van 'n aborsie deur 'n aktivis teen aborsie.

19 April 1993

'N Nuwe aanval op ATF op die tak Davidian-verbinding in Waco, Texas, het gelei tot 'n brand wat 72-86 mense doodgemaak het, waaronder David Koresh, leier.

29 Julie 1993

Eerwaarde Paul Hill het Dr. John Britton, 'n aborsie-aanbieder, doodgeskiet.

Junie 1994

Die Unie van Amerikaanse Hebreeuse gemeentes, administratiewe liggaam vir die Hervormde Judaïsme in Amerika, het die aansoek om lidmaatskap wat deur die Kongregasie Beth Adam in Cincinnati ingedien is, oorweeg en verwerp. Hierdie sinagoge het alle verwysings na God in sy dienste verwyder en verklaar dat sy eie lidmate hul Joodse erfenis en identiteit wou verken sonder om gedwing te word om op teïstiese aannames te vertrou.

Junie 1994

Die Suid-Baptistekonvensie, wat in Atlanta bymekaargekom het, het Afro-Amerikaners formeel om verskoning gevra vir 'kondoneer en / of voortdurende individuele en sistemiese rassisme in ons leeftyd' en het berou gehad vir die 'rassisme waaraan ons skuldig was, hetsy bewustelik of onbewustelik.'

Julie 1994

Eerwaarde Jeanne Audrey Powers, 'n prominente leier in die United Methodist Church, het die hoogste lid van die kerk geword om aan te kondig dat sy gay is. Volgens Powers het sy daardie stap geneem as ''n handeling van openbare weerstand teen valse leringe wat bygedra het tot kettery en homofobie binne die kerk self.'

Augustus 1994

Molly Marshall, die eerste vrou wat ampstermyn by die Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Kentucky, behaal het, is gedwing om te bedank ná beskuldigings van haar bevordering van liberale leerstellings.

9 Desember 1994

Vanweë haar omstrede en uitgesproke menings oor seksopvoeding en misbruik van dwelms, word die Amerikaanse chirurg-generaal Joycelyn Elders gedwing om haar bedanking te laat dien.

26 Maart 1995

In die ensikliese Evangelium Vitae het pous Johannes Paulus II alle Katolieke kiesers, regters en wetgewers beveel om gehoor te gee aan die leer van Vatikaan in hul besluite en stemme: "In die geval van 'n intrinsiek onregverdige wet, soos 'n wet wat aborsie of genadedood toelaat, is dit mag nooit toelaat om dit te gehoorsaam nie, of aan 'n propagandaveldtog ten gunste van so 'n wet deel te neem, of daarvoor te stem nie. '

31 Maart 1995

Die ACLU het 'n klag teen regter Moore ingedien, waarin hy beweer dat sy vertoning van tien gebooie en sy praktyk om 'n gebed in die hofsaal te begin, die eerste wysiging oortree.

28 September 1995

Yasser Arafat en die Israelse premier Yitzhak Rabin het 'n ooreenkoms onderteken waarin die beheer van die Wesoewer aan Palestyne oorgedra word.

November 1995

Godsdiens in openbare skole: 'n Wysiging van die Amerikaanse grondwet is deur die verteenwoordiger Ernest Istook (R-OK) op die kongres ingestel. Dit het die tradisionele skeiding van kerk en staat gekanselleer deur georganiseerde skoolgebede in openbare skole toe te laat. Sy wysiging het die steun van die Christelike Koalisie en sommige ander baie konserwatiewe Christelike groepe gekry, maar dit het groot teenkanting gekry van baie ander Christelike groepe wat die skeiding van die kerkstaat waardeer.

09 Desember 1995

Die Christelike Koalisie het die "Katolieke Alliansie", 'n 'volfiliaal' van die Christelike Koalisie, ontwerp om 'n beroep op konserwatiewe Katolieke te maak.

Januarie 1996

Die Amerikaanse Baptistekerk van die Weste het vier gemeentes in San Francisco Bay verdryf omdat hulle homoseksuele mense verwelkom het en nie geleer het dat homoseksuele aktiwiteite sonde is nie.

April 1996

Afgevaardigdes op die Algemene Konferensie van die Verenigde Metodistekerk het 'n voorstel om taal in die kerkreg uit te skakel wat verklaar dat homoseksualiteit 'onversoenbaar is met Christelike leer'.

15 April 1996

Biskop Fabian W. Bruskewitz van Lincoln, Nebraska, het alle Katolieke in sy bisdom uitgesonder wat steeds aan organisasies behoort wat hy as 'gevaarlik vir die Katolieke geloof' beskou het - organisasies soos Planned Parenthood and Call to Action.

Junie 1996

Die Southern Baptist Convention het 'n boikot van alle Disney-parke en -produkte aangekondig weens die besluit van die maatskappy om versekeringsvoordele aan die vennote van gay werknemers te gee en om 'Gay Days' by Disney-pretparke aan te bied.

27 September 1996

Die Taliban het beheer oor Kabul, die hoofstad van Afghanistan, aangegryp en die voormalige president Najibullah opgehang.

20 Desember 1996

Oor sy mislukte regsgeding teen Larry Flynt vanweë die parodie wat Flynt in die tydskrif "Hustler" gepubliseer het, het Jerry Falwell gesê: "As Larry fisiek in staat was en nie in 'n rolstoel was nie, sou daar geen regsgeding gewees het nie. 'n plattelandse seun van Campbell County, Virginia. Ek sou hom net buite die skuur neem en hom piep en dit sou die einde daarvan wees. '

23 Februarie 1997

Die geboorte van die skaap Dolly, wat eintlik die vorige jaar plaasgevind het, is aan die wêreld aangekondig. Dolly was die eerste soogdier wat van 'n volwassene gekloon is.

05 Maart 1997

Die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers het 295-125 gestem om regter Roy Moore, 'n plaaslike regter in Alabama, te steun wat geweier het om 'n gedenkplaat van tien gebooie uit sy hofsaal te verwyder. Fob James, Alabama-regering, het belowe om die nasionale wag en die staatstroepe te ontplooi eerder as om die vertoning te laat neerdaal.

23 Maart 1997

Nege-en-dertig lede van die kultuur van die Hemelpoort in Kalifornië het massamoord begin pleeg in afwagting op die koms van die komeet Hale-Bopp. Die selfmoord sou gedurende drie dae in drie groepe plaasvind.

23 Junie 1997

Goewerneur Fob James van Alabama het in 'n federale distrikshof beweer dat die godsdiensklousules van die Eerste Wysiging nie op die state van toepassing is nie en dus nie gebruik kan word om enige staatswette ongrondwetlik te vind nie.

November 1997

Om die skuld van die Liberty University te verlig, het Jerry Falwell $ 3, 5 miljoen van 'n groep wat Sun Myung Moon verteenwoordig, aanvaar. Hierdie skenking, en verskeie later optredes deur Jerry Falwell tydens Moon-konferensies, het wenkbroue onder Amerikaanse fundamentaliste en evangeliste laat lig omdat Moon beweer dat hy die messias is wat gestuur is om die mislukte missie van Jesus Christus te voltooi, 'n leerstelling wat strydig is met Falwell se eie teologie.

04 Junie 1998

Godsdiens in openbare skole: Die voorheen genoemde grondwetlike wysiging van Istook het deur die komiteestadium gegaan, maar het nie die meerderheid van die 2/3-stemme ontvang wat in die Huis nodig sou wees om dit tot die Senaat toe te laat nie.

Januarie 1999

Jerry Falwell het tydens 'n pastorkonferensie aangekondig dat die Antichris vandag leef en "hy sal natuurlik natuurlik Joods wees."

Februarie 1999

Die koerant National Liberty Journal, Jerry Falwell, het 'n "waarskuwing vir ouers" uitgereik wat gewaarsku het dat Tinky Winky, 'n karakter op die kinderprogram "Teletubbies, " moontlik gay is.

07 Februarie 1999

Judy Poag (D) het 'n wetsontwerp in die wetgewer in Georgië voorgestel waarin die openbare skooldistrikte die tien gebooie moet vertoon. Diegene wat dit sou weier, sal finansieel gepenaliseer word en miskien selfs hul staatsfinansiering afsny. 'N Ander wetsontwerp sou' gesproke gebed deur leerlinge gedurende die skooldag 'moontlik maak.' Daar sal van onderwysers verbied word om aan hierdie gebed deel te neem of aktief toesig te hou oor dit. Ingevolge hierdie wetsontwerp kon 'n student klaarblyklik die klas onderbreek met gebed en ure se ontwrigting voortgaan, terwyl die onderwyser magteloos sou wees om dit te stop.

Maart 1999

Godsdiens in openbare skole: In New Hampshire, is House Bill 398 geborg deur 8 staatswetgewers om individuele skooldistrikte toe te laat dat die studente die Christelike gebed op skool oproep. "194: 15-a Lord's Prayer, Silent Individual Reflections and the Beledge of Trance in Public Elementary Schools. As 'n voortsetting van die beleid om die geskiedenis van ons land te onderrig en as 'n bevestiging van die godsdiensvryheid in hierdie land, kan 'n skooldistrik magtig die herhaling van die tradisionele gebed van die Here en die belofte van getrouheid aan die vlag in openbare laerskole. Daarbenewens mag 'n skooldistrik 'n periode magtig, na die herhaling van die Here se gebed en die belofte van trou aan die vlag, vir stille nadenke wat verteenwoordigend is van die persoonlike geloofsoortuigings van 'n leerling. Leerling se deelname aan die resitasie van die gebede en die belofte van trou sal vrywillig wees. Leerlinge sal daaraan herinner word dat die gebed van die Here die gebed is wat ons pelgrimvaders voorgehou het toe hulle in hierdie land gekom het. soek na vryheid.

Leerlinge sal in kennis gestel word dat hierdie oefeninge nie op enige manier die persoon se geloofsoortuigings beïnvloed nie. Die oefeninge sal uitgevoer word sodat leerlinge sal leer van ons groot vryhede, wat die vryheid of godsdiens insluit en gesimboliseer word deur die voordrag van die Here se gebed en ander stille godsdienstige nadenke. '

3 Mei 1999

Besluit: Combs v. Sentraal-Texas Jaarliks. Die Vyfde kringhof het beslis dat 'n kerk nie vir geslagsdiskriminasie gedagvaar kan word nadat 'n vroulike pastoor ontslaan is nie.

Die 21ste eeu (2000 tot hede)

31 Maart 2000

'N Gesamentlike resolusie van die Algemene Vergadering van Kentucky is aanvaar, waarin die openbare skole in die staat vereis word om lesse oor Christelike invloede op Amerika in te sluit en gevra dat die Tien Gebooie in skole en op die staat se Capitolgronde vertoon moet word.

3 Mei 2000

Kardinaal John O'Connor is in New York oorlede.

12 Oktober 2000

Besluit: Williams v. Pryor
Die 11de kringhof het beslis dat die Alabama-wetgewer die reg het om die verkoop van 'seksspeelgoed' te verbied, en dat mense nie noodwendig die reg het om dit te koop nie.

07 November 2000

Regter Roy Moore is tot hoofregter van die Hooggeregshof in Alabama verkies.

13 Desember 2000

Besluit: Elkhart teen Brooks
Die 7de kringhof het beslis dat 'n Fraternal Order of Eagles Ten Commandments-monument by 'n Indiese stadsaal ongrondwetlik was.

15 Januarie 2001

Roy Moore, hoofregter van Alabama, is in die amp gesweer en belowe dat "God se wet in die openbaar in ons hof erken sal word."

24 Februarie 2001

Die Hooggeregshof het 'n beslissing van die 7de kringhof laat staan ​​wat die goewerneur van Indiana, Frank O'Bannon, verhinder het om 'n tien gebooie voor die staatskaping van Indiana te plaas.

12 Maart 2001

In Afghanistan het die Taliban twee 2000 jaar oue Boeddhistiese standbeelde in die kranse bokant Bamian opgeblaas - ondanks 'n internasionale geskree wat klagtes van verskillende Moslemlande insluit.

29 Mei 2001

Besluit: Elkhart teen Brooks
Die Hooggeregshof het 'n uitspraak in die 7de kringhof laat staan ​​waarin bevind is dat 'n Fraternal Order of Eagles Ten Commandments-monument by 'n Indiese stadsaal ongrondwetlik was.

28 Junie 2001

Besluit: Williams v. Lara
Die hooggeregshof in Texas het beslis dat 'n 'alle fundamentalistiese' gevangenisafdeling ongrondwetlik was, alhoewel die gevangenes vrywillig daar was waar ander godsdienstige oortuigings uitgesluit is.

27 Julie 2001

Besluit: O'Bannon v. Indiana Civil Liberties Union
Die Hooggeregshof het geweier om 'n saak te hoor oor 'n groot monument in Indiana wat die Tien Gebooie sou insluit. Wat was die oorspronklike beslissing van die 7de kringhof, en waarom het hulle tot hierdie gevolgtrekking gekom? Wat beteken dit vir toekomstige sake?

31 Julie 2001

Regter Roy Moore onthul 'n vier voet hoë, granaatuitstalling van 5 000 pond van die Tien Gebooie wat in die rotonde van die Alabama Judicial Building gebou is.

09 September 2001

Jerry Falwell het gesê: 'Aangesien die Antichris nie geopenbaar sal word voordat Jesus kom nie, glo ek dat toestande in plek val, dit wil sê eenwêreldse regering, sodat hy die wêreld kan regeer nadat Jesus gekom het. Maar ons beweeg na 'n een- wêreldregering deur die Verenigde Nasies, deur die wêreldhof en 'n groeiende wêreldmening. Die probleem is dat die eenwêreldse opinie die kant van die Palestyne neem, nie die kant van Israel nie. '

11 September 2001

In die Verenigde State is vier vliegtuie deur Moslem-terroriste gekaap en opsetlik neergestort.

13 September 2001

Tydens 'n uitruil met Pat Robertson oor die 700 Club, het Jerry Falwell verduidelik wat hy gedink het die aanvalle op 11 September op die Wêreldhandelsentrum veroorsaak het: "Die ACLU's moet baie skuld hiervoor opneem ... En ek weet dat ek ' Ek sal hiervan hoor, maar om God met die hulp van die federale hofstelsel suksesvol uit te gooi, God uit die openbare plein en uit die skole te gooi. Die aborsioniste moet 'n bietjie las hiervoor dra, omdat God nie sal wees nie. en as ons 40 miljoen klein onskuldige babas vernietig, maak ons ​​God kwaad. Ek glo regtig dat die heidene, die aborsioniste en die feministe, die gays en die lesbiërs wat daadwerklik probeer om 'n alternatiewe leefstyl te maak, die ACLU, People For the American Way - almal wat Amerika probeer sekulariseer - beduie ek met die vinger in hul gesig en sê: 'Julle het gehelp om dit te laat gebeur.' 'Pat Robertson het saamgestem met hierdie opmerkings, maar later van hulle teruggehou.

30 Oktober 2001

Regsgedinge is namens drie advokate ingedien wat die verwydering van die monument van die tien gebooie van Roy Moore uit die Alabama Judicial Building probeer verwyder het. In die saak word beweer dat die monument ''n onverklaarbare goedkeuring van godsdiens deur die staat' uitmaak. '

27 Januarie 2002

'N 20-jarige vrou het die eerste Palestynse vroulike selfmoordaanvaller geword toe sy haarself op 'n straat in Jerusalem opgeblaas en een persoon doodgeskiet en 100 ander beseer het.

19 Februarie 2002

Prokureur-generaal John Ashcroft het voor die National Religious Broadcasters Convention in Nashville, Tennessee, gesê dat "beskaafde mense - Moslems, Christene en Jode - almal verstaan ​​dat die Skepper die bron van vryheid en menswaardigheid is. Beskaafde mense van alle godsdienstige gelowe word genoem tot die verdediging van Sy skepping, "impliseer dat ateïste. is eenvoudig nie beskaafd nie.

21 Februarie 2002

Op sy "700 Club" -program het Pat Robertson gesê dat Islam "... nie 'n vreedsame godsdiens is wat wil saam bestaan ​​nie. Hulle wil saam bestaan ​​totdat hulle kan beheer, oorheers en dan, indien nodig, vernietig word."

28 Maart 2002

In Mississippi het die 'George County Times' 'n brief van regter Connie Wilkerson, regterhof in George County, gepubliseer waarin hy deels lees: 'Volgens my mening moet gays en lesbiërs in een of ander geestesinstelling geplaas word.' Weens die vooroordeel wat in so 'n verklaring uitgespreek is, is 'n klag van etiekskending teen Wilkerson ingedien.

17 Junie 2002

Besluit: Watchtower Society v. Village of Stratton
Moet mense wat van deur tot deur gaan vir werf, werf, ensovoorts, eers 'n permit moet kry? Die Jehovah se Getuies dink nie so nie, en betwis net so 'n wet in die Village of Stratton, Ohio. Die 6de kringhof het teen hulle beslis, maar die saak sal binnekort deur die hooggeregshof beslis word.

24 Junie 2002

'N Regter in Utah het die moorse poligamis Tom Green skuldig bevind aan die verkragting van Linda Kunz, 'n kind met wie hy getroud was toe sy 13 was en hy 37 was.

24 Julie 2002

Pioniersdag: Mormone herdenk die eerste nedersetting in die Salt Lake-omgewing deur Brigham Young.

18 November 2002

Die Amerikaanse regter Myron Thompson van Montgomery, Alabama, het gelas dat die monument van die tien gebooie van Roy Moore verwyder moet word, en bevind dat dit die verbod van die grondwet op godsdiensstigting verbied. Thompson skryf in sy besluit dat "die tien gebooie-monument, alleen gesien of in die konteks van sy geskiedenis, plasing en ligging, die primêre uitwerking het om godsdiens te onderskryf."

13 Februarie 2003

Die televangelis Pat Robertson het onthul dat hy prostaatkanker gehad het en 'n operasie sou ondergaan.

14 Februarie 2003

David Wayne Hull, 'n Ku Klux Klan-leier in Pennsylvania en aanhanger van Christian Identity, is in hegtenis geneem vir die plan om aborsieklinieke op te blaas.

27 Februarie 2003

Die Amerikaanse verteenwoordiger Lucas van Oklahoma het Huis Gesamentlike Resolusie 27 ingestel wat 'n wysiging aan die Grondwet van die Verenigde State sou voeg, met die verklaring dat dit nie 'n 'vestiging van godsdiens vir onderwysers in openbare skole is om te resiteer of om gewillige studente te lei in die voordrag van die Die belofte van trou wanneer dit die frase "onder God" bevat. Dit was in wese 'n erkenning dat die Grondwet, soos dit tans voorkom, nie sulke herhaling toelaat nie.

04 Maart 2003

Die Amerikaanse senaat het met 94-0 gestem dat hy die beslissing dat die toevoeging van die fase 'onder God' tot die Belofte van Allegensie ongrondwetlik was, nie ten sterkste afkeur nie.

16 Maart 2003

Die Katolieke aartsbiskop Oscar Lipscomb of the Mobile, aartsbisdom van Alabama, het erken dat hy ds J. Alexander Sherlock toegelaat het om in die preekstoel by 'n kerk in Montgomery te bly, selfs nadat hy in 1998 in die 1970's seksuele mishandeling van 'n tienerseun erken het.

17 Maart 2003

Pat Robertson het op die 700-klub gepraat en sy steun uitgespreek vir die skeiding van kerk en staat toe die betrokke "kerk" 'n ander godsdiens as die Christendom betrek het: "As die Verenigde State 'n nasiebou [in Irak] probeer, moet dit [ ] aan die bokant van sy agenda, is 'n skeiding van kerk en staat. Daar moet 'n sekulêre staat in Irak wees; en nie 'n Islamitiese staat nie. Dit sal dus absoluut noodsaaklik wees om 'n grondwet op te stel en te beskerm sê ons sal 'n sekulêre staat handhaaf ... '

20 Maart 2003

Die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers het 400-7 gestem om die 9e Circuit Court of Appeals te veroordeel om nie sy beslissing dat die toevoeging van die fase "onder God" tot die The Pledge of Allegiance ongrondwetlik was, te heroorweeg nie. Die sewe wat teen die resolusie gestem het, was almal Demokrate.

20 Maart 2003

Ongeveer 2:30 GMT begin die Verenigde State met sy inval in Irak deur 'n reeks lugaanvalle teen Bagdad te begin met die hoop om leiers van die Irakse regering vinnig dood te maak en Saddam Hussein met sy Baathistiese regering eens en vir altyd te verdryf.

7 April 2003

Die Boston Globe wen die Pulizter-prys vir staatsdiens vir 'n reeks artikels wat die dekmantel van 'n wye reeks sake rakende seksuele mishandeling deur die priesters van die aartsbisdom Boston onthul. Dit maak die deur oop vir honderde hofsake oor die volgende dekade.

9 Mei 2003

Die National Association of Evangelicals, 'n groep evangeliese Christene, het Franklin Graham, Jerry Falwell, Jerry Vines, Pat Robertson en ander evangeliese leiers veroordeel vir hul vele anti-Islamitiese stellings.

01 Julie 2003

'N Paneel van drie regters van die 11de Amerikaanse appèlhof het eenparig 'n appèl van Roy Moore verwerp in sy poging om sy tien gebooie-monument in die rotonde van die Alabama Judicial Building te hou. Die hof het oorweeg wat kan gebeur as die monument toegelaat word: "Elke regeringsgebou kan met 'n kruis of 'n menorah of 'n standbeeld van Boeddha bedek word, afhangende van die siening van die amptenare met gesag oor die perseel."

05 Augustus 2003

Gene Robinson, 'n openlik homoseksuele man, is tydens die vergadering van die Episkopale Algemene Konvensie tot biskop-aangewese in New Hampshire verkies tydens die vergadering in Minneapolis. Hierdie verkiesing het woede veroorsaak deur konserwatiewe Anglikaanse Kerke regoor die wêreld en het begin met die stigting van 'n skeuring binne die Episkopale Kerk en konserwatiewe, evangeliese kerke het probeer om hulself te distansieer van 'n leierskap wat hulle gevoel het dat hulle tot dwaalleer neergedaal het.

20 Augustus 2003

Dit is die sperdatum wat Roy Moore gegee het om sy monument van tien gebooie uit die rotonde van die Alabama Judicial Building te verwyder, maar hy het geweier om op te tree. 'N Skare monumentondersteuners groei gedurende die paar dae by die gebou en sommige word gearresteer omdat hulle nie die monument verlaat het nie.

21 Augustus 2003

Aangesien Roy Moore geweier het om sy monument van tien gebooie teen die 20ste Augustus-sperdatum te verwyder, het die medewerkers van Justisie van die Hooggeregshof in Alabama eenparig Moore verwerp en beveel dat die monument deur die bestuurder van die gebou verwyder word. Die agt regters het geskryf dat hulle 'deur 'n plegtige eed die wet moet volg, of hulle nou daarmee saamstem of nie.'

22 Augustus 2003

Omdat Roy Moore ongehoorsaam was aan 'n federale hofbevel om sy monument van tien gebooie te verwyder, het die staatse geregtelike ondersoekkommissie Moore aangekla van die oortreding van ses etiese kanonne en is hy opgeskort met 'n hangende verhoor voor die regbank in Alabama.

25 Augustus 2003

Hoofregter Moore van Alabama is geskors weens sy weiering om 'n monument van die tien gebooie uit die rotonde van die Alabama Judicial Building te verwyder.

25 Augustus 2003

Ondersteuners van die monument van die tien gebooie van Roy Moore het die saak in die federale hof in Mobile ingedien om die verwydering van die monument te probeer keer. Dit is ingedien namens twee inwoners van Alabama wat beskryf word as Christene wat glo dat die Verenigde State op Jesus Christus gegrond is en dat hul godsdiensvryheid geskend word.

27 Augustus 2003

Roy Moore se tien gebooie-monument is uit die rotonde van die Alabama Judicial Building geskuif om aan 'n federale hofbevel te voldoen.

3 September 2003

Eerwaarde Paul Hill is tereggestel deur die staat Florida vir die moorde op John Britton, 'n mediese dokter, en James Barrett, 'n afgetrede militêre offisier, terwyl hulle die Ladies Centre in Pensacola, Florida, binnekom, waar Britton aborsies gedoen het.

22 Oktober 2003

Op die nuusprogram Crossfire het Jerry Falwell verduidelik dat God verantwoordelik was vir die verkiesing en herverkiesing van president Clinton. Die rede: "Ek dink dat ons Bill Clinton nodig gehad het, omdat ons ons rug op die Here gedraai het en dat ons 'n slegte president nodig het om weer aandag te kry. Om te bid vir 'n goeie president. Dit is wat ek glo."

3 November 2003

Die Amerikaanse hooggeregshof weier om 'n appèl van die regter Roy Moore van Alabama se hooggeregshof aan te hoor, wat die regter van die Amerikaanse distriksregter Myron Thompson handhaaf om die monument van Moore se tien gebooie te laat verwyder. “Die staat erken miskien nie die soewereiniteit van die Judeo-Christelike God nie en skryf die godsdiensvryheid daaraan toe, ” het regter Thompson in sy uitspraak geskryf.

13 November 2003

'N Staatsetiekraad in Alabama het eenparig beslis dat toe hoofregter Roy Moore 'n federale regter se bevel om 'n klip Ten Commandments-monument uit die staatsgeregtelike gebou te verskuif, die regter-etiese reëls oortree het. Gevolglik is hy uit sy amp as hoofregter van die hooggeregshof in Alabama verwyder.

13 November 2003

Die Alabama-hof van die regbank verwyder hoofregter van die Alabama, Roy Moore, uit sy verkose posisie omdat hy geweier het om die Amerikaanse distrikregter Myron Thompson se hofbevel te volg om 'n monument van die tien gebooie uit die rotonde van die Alabama Judicial Building te verwyder.

18 November 2003

In die saak Goodridge v. Dept. van openbare gesondheid het die Hooggeregshof bevind dat paartjies van dieselfde geslag die reg het om te trou.

17 Februarie 2004

Biskop Thomas O'Brien, voormalige hoof van Arizona se grootste Rooms-Katolieke bisdom, is skuldig bevind aan 'n treffer. Hy word dus die eerste Katolieke biskop in die Verenigde State wat ooit aan 'n misdaad skuldig bevind is.

17 Februarie 2004

Volgens 'n CNN-opname het kinders meer as 11.000 aantygings gemaak van seksuele mishandeling deur Katolieke priesters. Die 4, 450 betrokke priesters vorm ongeveer 4 persent van die 110 000 priesters wat gedurende die 52 jaar wat die studie gedek het, gedien het.

25 Februarie 2004

Mel Gibson se omstrede film "The Passion of the Christ" open in teaters in die Verenigde State.

20 Maart 2004

'N Lesbiese predikant in Bothell, Washington, word deur 'n metodistiese kerkjurie vrygespreek van die oortreding van kerkreëls.

17 Mei 2004

Massachusetts het die eerste Amerikaanse staat geword om die huwelik van dieselfde geslag te wettig. Die eerste huwelikslisensie is dieselfde dag aan paartjies van dieselfde geslag uitgereik

19 April 2005

Pous Benedictus XVI, born Joseph Aloisius Ratzinger het die 265ste pous van die Rooms-Katolieke Kerk geword.

30 September 2005

Die Danese koerant Jyllands-Posten het 12 redaksionele tekenprente gepubliseer, waarvan die meeste se gesomomore,, DDanmark, het gesê.

19 Mei 2006

Die filmaanpassing van Dan Brown se roman The Davinci Code is vrygestel, waarin daar voorgestel word dat Jesus Christus en Mary Magdalene getroud is en kinders het. Dit het gelei tot verontwaardiging deur baie Christene in die VSA en wêreldwyd.

15 Mei 2007

Jerry Falwell, leier van die politieke groep konserwatiewe Christene, bekend as die morele meerderheid, is in Lynchburg, VA, oorlede.

14 Maart 2008

'N Vreedsame betoging deur Boeddhistiese monnike as Lhasa, Tibet, verander in 'n oproer wat 18 burgerlikes doodgemaak het toe die polisie, wat deur die Chinese regering gesteun is, die betoging ontwrig het. Dit sou lei tot 'n reeks gewelddadige anti-Chinese onluste regoor Tibet en uiteindelik die wêreld, insluitend die VS

22 Mei 2009

Dale Neumann, en later sy vrou Leilani Neuman, is skuldig bevind aan roekelose manslag in Wisconsin nadat hul dogter dood is toe hulle geloofsgenesing eerder as mediese behandeling vir haar toestand gesoek het. Die skuldigbevinding van die Pinksterpaar is later deur die Hooggeregshof gehandhaaf

11 September 2010

Duisende anti-Moslem betogers in Lowertown Manhattan vergader om die voorgestelde opening van 'n moskee te protesteer naby die terrein van die vernietiging van die torings in die wêreldhandelsentrum deur Moslem-ekstremiste.

2 Junie 2011

Mitt Romney het sy kandidatuur vir die presidentskap van die Verenigde State aangekondig en die eerste Morman geword wat as president verkies het.

2 November 2011

Die satiriese koerant Charlie Hebdo is deur die vuur gebombardeer omdat hy Mohammad satiriseer het, wat die Amerikaanse debat oor vryheid van spraak en godsdiens in die VSA baie bespreek het.

9 Mei 2012

Barack Obama het die eerste Amerikaanse president geword wat steun verklaar het vir die wettiging van huwelike van dieselfde geslag.

6 November 2012

Maine, Maryland en Washington word die eerste state om die huwelik van dieselfde geslag te wettig deur gewilde stemme.

13 Maart 2013

Pous Francis, gebore Jorge Mario Bergoglio, het die 266ste pous van die Rooms-Katolieke Kerk geword.

19 Maart 2014

Fred Phelps is kort voor middernag op 19 Maart 2014 aan natuurlike oorsake oorlede. Phelps was die berugte leier van die Westboro Baptist Church of Topeka, Kansas, wat beroemd geword het deur hul uiters openbare en haatlike betogings oor homoseksualiteit.

7 Januarie 2015

Twee Islamitiese gewapende mans het hul weg na die Paryse hoofkwartier van Charlie Hebdo gedwing en twaalf personeellede doodgeskiet as vergelding vir die geskiedenis van die koerant van satiriese behandeling van die profeet Mohammed.

16 Januarie 2015

Die Amerikaanse hooggeregshof het by die hersiening van vier afsonderlike sake beslis dat state nie die reg het om huwelike van dieselfde geslag te verbied nie, wat die huwelik van homoseksuele wette regoor die VSA effektief maak

7 Mei 2017

Minnesota het die tuiste geword van die eerste Sataniese monument wat op openbare eiendom in die stad Belle Plaine opgerig is, waar amptenare 'n gebied vir vryspraak aangewys het.

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Wenke vir die aard en stabilisering van u energie

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Wat is die betekenis van die apokalips in die Bybel?

Wat is die betekenis van die apokalips in die Bybel?