https://religiousopinions.com
Slider Image

Hoe die gemeentes van God 'n Pinkster-kerkbeweging begin het

Die kerkverband Assemblies of God spoor sy oorsprong uit na 'n godsdienstige herlewing wat gedurende die laat 1800's begin het en voortduur deur die vroeë 1900's. Die herlewing is gekenmerk deur 'n wydverspreide ervaring van geestelike manifestasies soos spreek in tale en bonatuurlike genesing en die geboorte van die Pinksterbeweging.

Vroeë geskiedenis van die denominasie

Charles Parham is 'n prominente figuur in die geskiedenis van die Assemblies of God en die Pinksterbeweging. Sy leringe het die leerstellings van die Assemblies of God baie beïnvloed. Hy is die stigter van die eerste Pinksterkerk the Apostolic Faith Church. Hy het 'n Bybelskool in Topeka, Kansas, begin waar studente van die Woord van God kom leer het. Die doop in die Heilige Gees is hier beklemtoon as 'n sleutelfaktor in u lewenswandel.

Gedurende die Kersvakansie van 1900 het Parham sy studente gevra om die Bybel te bestudeer om die Bybelse bewyse vir die Doop in die Heilige Gees te ontdek. Tydens 'n gebedsbyeenkoms op 1 Januarie 1901 kom hulle tot die gevolgtrekking dat die doop van die Heilige Gees uitgedruk en bewys word deur in tale te praat. Uit hierdie ervaring kan die kerkgenootskap Assemblies of God die opvatting vind dat die spreek in tale die Bybelse bewys is van die doop in die Heilige Gees.

Die herlewing versprei vinnig na Missouri en Texas, en uiteindelik ook na Kalifornië en verder. Pinkstergelowiges van oor die hele wêreld het by die Azusa Street Mission in Los Angeles vergader vir 'n herlewingsvergadering van drie jaar (1906-1909).

'N Verdere belangrike vergadering in die geskiedenis van die kerkgenootskap was 'n byeenkoms in Hot Springs, Arkansas in 1914, wat deur 'n prediker genaamd Eudorus N. Bell geroep is. As gevolg van die verspreiding van herlewing en die vorming van baie Pinkster-gemeentes, het Bell die behoefte aan 'n georganiseerde vergadering erken. Driehonderd predikante en leke van Pinkster vergader om die groeiende behoefte aan leerstellige eenheid en ander gemeenskaplike doelstellings te bespreek. As gevolg hiervan is die Algemene Raad van die Assemblies of God gevorm, wat die gemeentes verenig het in bediening en wettige identiteit, maar tog het elke gemeente behoue ​​gebly as 'n selfregerende en selfonderhoudende entiteit. Hierdie struktuurmodel bly vandag ongeskonde.

In 1916 word 'n verklaring van fundamentele waarhede deur die Algemene Raad goedgekeur en aanvaar. Hierdie standpunt oor die wesenlike leerstellings van die kerkvergadering Assemblies of God bly tot vandag toe feitlik onveranderd.

Assemblies of God Ministries Today

Die gemeentes van die Assemblies of God het gefokus en konsentreer steeds op evangelisasie, missies en kerkplanting. Vanaf die stigting van die bywoning van 300 het die denominasie gegroei tot meer as 2, 6 miljoen lede in die Verenigde State en meer as 48 miljoen in die buiteland. Die nasionale hoofkwartier vir die Assemblies of God is in Springfield, Missouri, geleë.

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah