https://religiousopinions.com
Slider Image

Die geskiedenis van idealisme

Idealisme is belangrik vir die filosofiese diskoers omdat die aanhangers daarvan beweer dat die werklikheid eintlik afhanklik is van die gees eerder as iets wat onafhanklik van die gees bestaan. Of, anders gestel, dat die idees en gedagtes van die gees die wese of fundamentele aard van die hele werklikheid uitmaak.

Uiterste weergawes van idealisme ontken dat enige wêreld hoegenaamd buite ons gedagtes bestaan. In nouer weergawes van idealisme word beweer dat ons begrip van die werklikheid eerstens die werking van ons gedagtes weerspieël dat die eienskappe van voorwerpe geen bestaan ​​het nie, onafhanklik van die gedagtes wat dit waarneem. Teïstiese vorme van idealisme beperk die werklikheid tot die gees van God.

In elk geval kan ons nie met sekerheid weet wat die eksterne wêreld daar is nie; al wat ons kan weet, is die geestelike konstruksies wat deur ons gedagtes geskep word, wat ons kan toeskryf aan 'n eksterne wêreld.

Die betekenis van die gees

Die presiese aard en identiteit van die gees waarop die werklikheid afhanklik is, het idealiste van verskillende soorte vir eeue verdeel. Sommige argumenteer dat daar 'n objektiewe verstand is wat buite die natuur bestaan. Ander argumenteer dat die verstand bloot die algemene krag van rede of rasionaliteit is. Nog ander argumenteer dat dit die kollektiewe geestelike fakulteite van die samelewing is, terwyl ander op die gedagtes van individuele mense fokus.

Platoniese idealisme

Volgens Plato bestaan ​​daar 'n perfekte sfeer van wat hy vorm en idees noem, en ons wêreld bevat slegs skaduwees van daardie wêreld. Dit word dikwels 'Platoniese Realisme' genoem, omdat dit lyk of Plato aan hierdie vorms 'n bestaan ​​toegeskryf het wat onafhanklik van enige verstand is. Sommige het wel aangevoer dat Plato nietemin ook 'n posisie soortgelyk aan Immanuel Kant se Transcendental Idealism beklee.

Epistemologiese idealisme

Volgens Ren Descartes, kan die enigste ding wat bekend kan word, alles wat in ons gedagtes aangaan, niets van externaln eksterne wêreld direk verkry word of daaroor bekend wees. Dus, die enigste ware kennis wat ons kan hê, is dié van ons eie bestaan, 'n posisie wat opgesom word in sy beroemde verklaring "Ek dink, daarom is ek." Hy het geglo dat dit die enigste ding was met die kennis wat nie betwyfel of bevraagteken kan word nie.

Subjektiewe idealisme

Volgens Subjektiewe Idealisme kan slegs idees bekend wees of enige werklikheid hê (dit staan ​​ook bekend as solipsisme of Dogmatiese Idealisme). Geen aansprake oor iets buite u verstand is dus regverdigbaar nie. Biskop George Berkeley was die belangrikste voorstander van hierdie standpunt, en hy het aangevoer dat sogenaamde 'voorwerpe' slegs bestaan ​​het vir sover ons dit waarneem. Hulle is nie opgebou uit onafhanklike bestaande materie nie. Dit lyk asof die werklikheid net voortduur óf omdat mense dit waarneem, of as gevolg van die voortdurende wil en denke van God.

Objektiewe idealisme

Volgens hierdie teorie is die hele werklikheid gebaseer op die persepsie van 'n enkele Mind gewoonlik, maar nie altyd nie, geïdentifiseer met God wat dan sy persepsie aan die denke van almal anders kommunikeer. Daar is geen tyd, ruimte of ander werklikheid buite die persepsie van hierdie een Mind nie; ja, selfs ons mense is nie regtig van mekaar geskei nie. Ons is meer soortgelyk aan selle wat deel uitmaak van 'n groter organisme eerder as onafhanklike wesens. Objektiewe idealisme het met Friedrich Schelling begin, maar ondersteuners in GWF Hegel, Josiah Royce en CS Peirce gevind.

Transendentale idealisme

Volgens Transcendental Idealism, ontwikkel deur Kant, ontstaan ​​alle kennis in waargenome verskynsels wat deur kategorieë georganiseer is. Dit staan ​​ook soms bekend as Kritiese idealisme, en dit ontken nie dat eksterne voorwerpe of 'n eksterne werklikheid bestaan ​​nie, dit ontken net dat ons toegang het tot die ware, wesenlike aard van die werklikheid of voorwerpe. Al wat ons het, is ons persepsie van hulle.

Absolute idealisme

Soortgelyk aan Objektiewe Idealisme, sê Absolute Idealisme dat alle voorwerpe met 'n idee geïdentifiseer word, en die ideale kennis is self die stelsel van idees. Dit is eweneens monisties, en die aanhangers beweer dat daar slegs een denke is waarin die werklikheid geskep word.

Belangrike boeke oor idealisme

The World and the Individual, deur Josiah Royce
Beginsels van menslike kennis, deur George Berkeley
Fenomenologie van die Gees, deur GWF Hegel
Kritiek op pure rede, deur Immanuel Kant

Belangrike filosowe van idealisme

Plato
Gottfried Wilhelm Leibniz
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Immanuel Kant
George Berkeley
Josiah Royce

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke