https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is 'n ouderling?

Die Hebreeuse woord vir ouderling beteken 'baard' en praat letterlik van 'n ouer persoon. In die Ou Testament was ouderlinge hoofde van huishoudings, prominente mans van die stamme, en leiers of heersers in die gemeenskap.

Bybelse kwaliteite van 'n ouderling

 • Een wat bo verwyt is;
 • Het 'n goeie reputasie;
 • Getrou aan sy vrou;
 • Nie gegee aan swaar drink nie;
 • Nie gewelddadig, strydig of vinnig gemoedelik nie;
 • Gentle;
 • Geniet dit om gaste te hê;
 • Een wat ander kan leer;
 • Sy kinders respekteer en gehoorsaam hom;
 • Hy is nie 'n nuwe gelowige nie en het 'n sterk geloof;
 • Nie arrogant nie;
 • Nie oneerlik met geld nie en hou nie van geld nie;
 • Een wat dissipline en selfbeheersing uitoefen.

Ou Testament Ouderlinge

Die Griekse term, presb teros, wat “ouer” beteken, word in die Nuwe Testament gebruik. Die Christelike kerk het vanaf die vroegste dae die Joodse tradisie gevolg om geestelike gesag in die kerk aan te stel vir ouer, meer volwasse mans van wysheid.

In die boek Handelinge stel die apostel Paulus ouderlinge in die vroeë kerk aan, en in 1 Timoteus 3: 1 7 en Titus 1: 6 9 is die amp van ouderling ingestel. Die Bybelse vereistes van 'n ouderling word in hierdie Skrifgedeeltes beskryf. Paulus sê dat 'n ouderling onberispelik moet wees:

'N Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, 'n man wie se kinders glo en nie oop is vir die aanklag van wild en ongehoorsaamheid nie. Aangesien 'n toesighouer die huishouding van God bestuur, moet hy onberispelik wees nie aanmatigend nie, nie vlugtig nie, nie aan dronkenskap gegee nie, nie gewelddadig nie, en nie oneerlike gewin nastreef nie. Inteendeel, hy moet gasvry wees, iemand wat hou van wat goed is, wat selfbeheersd, regop, heilig en gedissiplineerd is. Hy moet vasgehou word aan die betroubare boodskap soos dit geleer is, sodat hy ander kan bemoedig deur gesonde leerstellings en diegene wat dit teenstaan, weerlê. Titus 1: 6 9 (NIV)

Baie vertalings gebruik die term "toesighouer" vir ouderling:

Nou moet die toesighouer bo die smaad wees, getrou aan sy vrou, gematig, selfbeheersd, respekvol, gasvry, bekwaam om te onderrig, nie aan dronkenskap gegee nie, nie gewelddadig nie, maar sag, nie strydig nie, nie geldgierig nie. Hy moet sy eie gesin goed bestuur en sien dat sy kinders hom gehoorsaam, en hy moet dit doen op 'n manier waardig vir volle respek. (As iemand nie weet hoe om sy eie gesin te bestuur nie, hoe kan hy dan sorg vir die kerk van God?) Hy mag nie 'n onlangse bekeerling wees nie, of hy sal verwaand raak en onder dieselfde oordeel val as die duiwel. Hy moet ook 'n goeie reputasie hê met buitestaanders, sodat hy nie in die skande en in die duiwel se val val nie. (1 Timoteus 3: 2 7, NV)

In die vroeë kerk was daar gewoonlik twee of meer ouderlinge per gemeente. Die ouderlinge het die leer van die vroeë kerk geleer en verkondig, insluitend opleiding en aanstelling van ander.

Die funksie van 'n ouderling was gesentreer op die versorging van die kerk. Hulle het die rol gekry om mense reg te stel wat nie die goedgekeurde leer volg nie. Hulle het gesorg vir die liggaamlike behoeftes van hul gemeente sowel as die geestelike behoeftes:

"Is iemand van julle siek? Hy moet die ouderlinge van die kerk roep om oor hom te bid en hom met olie te smeul in die Naam van die Here." (Jakobus 5:14)

Ouderlinge in Denominasies Vandag

In kerke vandag is ouderlinge geestelike leiers of herders van die kerk. Die term kan verskillende dinge beteken, afhangende van die kerkverband en selfs die gemeente. Alhoewel dit altyd 'n titel van eer en plig is, kan dit iemand beteken wat 'n hele streek dien of iemand met spesifieke pligte in een gemeente.

Die posisie van ouderling kan 'n geordende amp of 'n leke-amp wees. Die ouderling het moontlik die pligte van 'n pastoor en leraar. Hy kan algemene toesig hou oor finansiële, organisatoriese en geestelike aangeleenthede. Ouderling kan 'n titel wees wat aan 'n amptenaar of 'n kerkraadslid gegee word. 'N Ouderling mag administratiewe pligte hê of liturgiese pligte verrig en die geordende geestelikes help.

In sommige denominasies vervul biskoppe die rolle van ouderlinge. Dit sluit in die Rooms-Katolieke, Anglikaanse, Ortodokse, Metodistiese en Lutherse geloof . Ouder is 'n verkose permanente offisier van die Presbyteriaanse denominasie, met streekskomitees vir ouderlinge wat die kerk regeer.

Denominasies wat meer gemeentelik in bestuur is, kan gelei word deur 'n pastoor of 'n raad van ouderlinge. Dit sluit in baptiste en gemeentelede. In die Kerke van Christus word gemeentes gelei deur manlike ouderlinge volgens hulle Bybelse riglyne.

In die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges van die Laaste Dae word die titel van ouderling gegee aan mans wat geordineer is in die Melchisedek priesterskap en manlike sendelinge van die kerk. In die Getuies van Jehovah is 'n ouderling 'n man wat aangestel is om die gemeente te onderrig, maar dit word nie as titel gebruik nie.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity