https://religiousopinions.com
Slider Image

Nie-gelowige teen Atheist

Baie mense is lastig van die etiket 'ateïs'. Sommige mense glo dat dit verkeerde inligting oor hulle kommunikeer, byvoorbeeld dat hulle dink dat hulle seker weet dat geen god (e) kan bestaan ​​of bestaan ​​nie. Ander vrees dat dit te veel emosionele bagasie inhou. Baie mense soek dus iets neutraler en eerbiediger, selfs al beteken dit dieselfde.

Peter Saint-Andre het 'n paar jaar gelede geskryf:

Op negejarige ouderdom het ek opgehou om in die bestaan ​​van gode te glo, omdat daar geen bewyse bestaan ​​vir die soort bonatuurlike krag wat deur diegene rondom my aangevoer word nie. Ek sien nie my gebrek aan godsdienstige geloof as 'n kwessie van ideologie nie, daarom verkies ek die term 'nie-gelowige' bo die term 'ateïs' (een wat die bestaan ​​van gode aktief betwis, dikwels op militante wyse) of 'agnostikus' (een wat nie dink dat daar op die een of ander manier genoeg bewyse is om te bepaal of gode bestaan ​​nie).

Die foute van etikette

Saint-Andre maak hier twee (verwante) foute. Eerstens neem hy aan dat elke keer dat ons die '-isme' op 'n woord eindig, ons dus na 'n etiket vir 'n ideologie, geloofstelsel, godsdiens, ens. Kyk. Hy veronderstel dat 'ateïs' slegs gedefinieër word deur die baie nou idee om die bestaan ​​van gode aktief te betwis.

Dit is nie waar dat alles met die agtervoegsel -isme 'n soort ideologie is nie. Terrorisme is nie 'n ideologie nie, dit is 'n praktyk of taktiek. Heldisme is nie 'n ideologie nie, dit is 'n kenmerk of kwaliteit. 'N Persoon met astigmatisme is nie 'n persoon wie se ideologie bestaan ​​daaruit om geen punte te vorm nie (alhoewel ek mense teëgekom het wat in teorie op so 'n manier beskryf kan word).

Dit is waar dat die agtervoegsel -isme dikwels dui op 'n ideologie, maar dit kan ook dui op 'n staat, kenmerk of kenmerk wat nie van 'n spesifieke ideologie afhanklik is nie. Dit kan verwag word, omdat die Engelse -isme afkomstig is van die Grieks -ismos, wat beteken "die handeling, staat of teorie van."

Die term "ateïs" beteken nie regtig iets anders as die term "nie-gelowige" (in gode). 'N Ateïs is bloot iemand wat nie geloof in gode het nie - iemand wat nie 'n teïs is nie. Ateïsme is die staat dat daar geen geloof in die bestaan ​​van enige gode is nie. Sommige gaan voort om die bestaan ​​van sommige of alle gode aktief te betwis, en ander kan dit militêr doen, maar dit is nie 'n voorvereiste om 'n ateïs te wees nie. Sommige is ateïste op 'n baie apatiese manier en glo nie in enige gode nie en is nie baie versigtig vir ander nie. Ateïsme is nie 'n ideologie nie, is nie 'n geloofsisteem nie en is ook nie 'n godsdiens nie; hoewel dit, soos teïsme, ook deel kan wees van al drie.

Natuurlik, as ongelowiges hulself steeds skaam vir ateïsme of hulle verbeel hulle dat dit gedefinieër word op die wyse waarop evangeliese Christene dit wil definieer, sal mense verward bly oor die saak.

Maar ek is nie seker dat Peter Saint-Andre bloot 'verward' is nie:

Daarteenoor heg ons nie die agtervoegsel '-ism' aan die erkenning van feite nie. Niemand beskryf hulself as 'n "heliocentrist" nie - hulle erken bloot die feit dat die aarde om die son wentel. Om een ​​persoon as heliosentrist te beskryf en 'n ander as geocentrist sou wees om waarneembare feite en onwaarskynlike dogmas gelyk te stel, en dit is net verkeerd.

Nou is dit net absurd. Ek sou myself beslis beskryf as 'n 'heliocentrist' as ek toevallig met 'n "geocentrist" gesels oor die organisasie van die sonnestelsel. Daar is geocentriste, so 'n situasie is nie onmoontlik nie, maar dit is onwaarskynlik, so ek verwag nie dat dit binnekort sal gebeur nie. Net omdat dit onwaarskynlik is, beteken dit nie dat so 'n etiket nie akkuraat sou wees nie.

'N Heliocentrist is elkeen wat dink dat die aarde om die son wentel; 'n geocentrist is elkeen wat dink dat die son om die aarde wentel. Die gebruik van die etikette is om Peter Saint-Andre se woorde te gebruik, 'n erkenning van waarneembare feite en nie 'n poging om beide op gelyke voet te plaas nie. Die gebruik van 'n woord wat eindig op "ism" om twee verskillende toestande of voorwaardes of twee verskillende ideologieë te beskryf, impliseer nie dat 'n mens beide op enige manier as gelyk beskou nie. Dit is net die korrekte taalgebruik; daarteenoor is die weiering om taal korrek te gebruik om debatpunte te behaal, net jeugdig.

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Handwerk vir die Beltane Sabbat

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh